1-трек. УГАЛЫ   1-тректи угуп, түшүнбөгөн сөздөрүӊөрдү жазгыла. 1-жол 1.