АКТ  

Ар кандай уюмда, мекемеде тигил же бул иштин аткарылгандыгы же аткарылбагандыгы, бир мекемеден экинчи мекеменин кайсы бир буюм-тайымдарды өткөрүп алышы, келишимде көрсөтүлгөн шарт аяктаса, көрсөтүлгөн сумма үчүн  документтерди кабыл алышы ж.б. күбөлөндүрүү максатында акт жазылат. Аны жазуунун негизги максаты буюм-тайымдарды же эки кишинин ортосундагы болгон чыр-чатакты, биринен экинчисине өткөрүлгөн нерселерди тастыктоо болуп эсептелет. Акт түзүү бир канча көрүнүштөрдү өз ичине камтыйт.

1. Кампанын эсеп-кысабы боюнча текшерүү жүргүзүлүп, анда буюм-тайымдардын канчасы чыгыш-канчасы кириш болгондугун текшерүү учурунда эмнелер бар экендигин айгинелеген акт (атайын түзүлгөн комиссия, же кампаны өткөрүүгө байланыштуу) түзүлөт
Материалдык баалуулуктарды өткөрүп берүү жөнүндө акт

АКТ

1-июнь 2011-жыл                      Бишкек шаары

 

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын Материалдарды даярдоо бөлүмүнүн башчысы М.Ааматов адистери З.Исакова, С. Кубатова, З.Козубаева болуп төмөндөгү актыны түздүк.

  Мурда З.Исакованын жеке жоопкерчилигиндеги персоналдык компьютерди (1 даана) өндүрүштүк кызыкчылыкка байланыштуу, бөлүмдүн ишин өркүндөтүү максатында З.Козубаеванын жоопкерчилигине өткөрүп бергендигин күбөлөндүрөбүз.

 

Комиссиянын төрагасы                 М.Ааматов

          Мүчөлөрү:                                                             З.Исакова                                                                    С. Кубатова                                                                З. Козубаева

 

            Тиркеме: Спецификациялоо актысы

2. Акт колдо болгон буюм-тайымды аныктоо, алардын наркын, санын көрсөтүү (айрым учурда тигил же бул табигый кырсыкка байланыштуу буюм-тайымдын жок же жараксыз болушун чарбалык имараттын колдонууга жараксыздыгын ж.б. белгилөө) максатында да түзүлөт.  

3. Акт соода-сатык мекемелеринде, уюмдарда буюм-тайымдар жетпей калган учурларда алардын себептерин аныктоо максатында жазылат.  

                                                БЕКИТЕМ                                           Кыргыз Республикасынын

                            Президентинин Аппарат

                           жетекчисинин орун басары   

                            __________С. Н. Байназаров

                                                                                       “_____”__________ 2011-ж.

 

 Аткарылган иш тууралуу

 

АКТ

 

  Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борборунун директору А. Исманкулова  жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат жетекчиси Эмилбек Саламатович  Каптагаев  менен №8  кызматташуу келишими  түзүлгөн. 

  Келишимде 2011-жылдын 1-октябрынан 30-декабрынан  чейин    кызматкерлерге  мамлекеттик тилди  окутууга:

     - баштоочу топ үчүн 72 саат;

    - улантуучу топ үчүн 72 саат;

   - иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө 48 саат белгиленген.

   Окуу-маалымат борбору тарабынан көрсөтүлгөн иш милдети аягына чыкты.  Кызматкерлерден сынак алынып, жыйынтык чыгарылды.

  Учурда сынактан өткөн курстун угуучуларына тастыктама тапшырууга берилди.

 

Окуу-маалымат борборунун

директору                                  А. Исманкулова

 

 А.Н.Абдылдаева

А.Т.Аликеева

Ж.А.Рахматова