МААЛЫМ КАТ  

Маалым кат

(Справка)

Ар кандай абалдарды, болгон окуяны ж.б. маалыматтарды билдирүү же кабарлоо максатында жазылган расмий иш кагазы. Ал уюм тарабынан жеке адамдарга, жеке адамдар тарабынан уюмга карата жазылат. 

Маалым кат кол жазма түрүндө, же компьютерде даярдалат. Басмакана ыкмасы менен даярдалган маалым каттын бланкы толтурулат. Маалым катка уюмдун жетекчиси (айрым учурда башкы эсепчи, кадрлар бөлүмүнүн башчысы ж.б.), маалым катты жазган жооптуу адам кол коёт. Уюмдун штампы, мөөрү жана коюлган колдор менен тастыкталат.

Маалым кат арналышына жана мазмунуна карата кызмат маалым каты жана өздүк маалым кат болуп бөлүнөт.

Кызмат маалым каты уюмдун ишмердигине ылайык ар кандай окуяларды расмий түрдө баяндайт жана тастыктайт. Маалым каттын бул түрү жогорку инстанцияларга же жетекчиге жазылат. Маалым каттын текстинин мазмуну эмгек тартибинин абалы, материалдык товар байлыктарынын сакталышы, өндүрүштөгү экологиялык абалдын өзгөчөлүгү, уюмдун каржылык ишмердиги, пландаштырылган милдеттенмелердин аткарылышы ж. б. маселелерди камтышы мүмкүн. 

Кызмат маалым каты ички кызмат маалым каты жана тышкы кызмат маалым каты болуп бөлүнөт.

1. Ички кызматтык маалым кат

            Ички кызмат маалым каты уюмдун ички иштери, чарбалык ишмердиги, айрым кызматкерлери жөнүндө даярдалат жана ошол уюмдун жетекчисине жиберилет. Мындай маалым каттарды уюмдагы кадрлар бөлүмүнүн башчысы, иш жүргүзүүчү ж.б. түзөт жана кол коёт.

            Ички кызмат маалым каты жөнөкөй кагазга кол жазма түрүндө да жазылат.

            Ички кызмат маалым катынын маалым даректери:

1.      Маалым кат жөнөтүлүүчү уюм, жетекчиси, анын аты-жөнү;

2.      Иш кагаздын аты (МААЛЫМ КАТ);

3.      Тексттин темасы;

4.      Текст;

5.      Маалым катты түзүүчүнүн кызматы;

6.      Маалым кат түзүүчүнүн колу;

7.      Маалым кат түзүүчүнүн аты-жөнү;

Маалым кат даярдалган күн, ай, жылы

                                                Кыргыз Республикасынын

                                               Президентине караштуу

                                               Мамлекеттик тил боюнча

                                               улуттук  комиссиянын

                                               төрагасы Р.Ч. Момбековго 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борбору тууралуу

 

                                                Маалым кат          

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борбору 2006-жылдан бери  Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрлигинин АШ №1263, каттоо номери II-777 лицензиясы, Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинин 56023-3301-У-е каттоо номериндеги күбөлүк  менен өз ишмердигин жүргүзүп келет.

1.Окуу-маалымат борбору өз алдынча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы билим, илим жөнүндөгү бардык укуктардан пайдалануу менен, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жобосуна, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамына жана өзүнүн жобосуна таянып иш алып барат. Борбор өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын көрсөтмөлөрүн жетекчиликке алат.

2. Окуу-маалымат борбору юридикалык жак болуп эсептелет, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталыштары жазылган. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Герби түшүрүлгөн мөөрү, штампы жана бланктары, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы казыналык системасында алыш-бериш эсеби бар.

3.Борбор өз ишинде мамлекеттик жана муниципалдык мекеме-уюмдар, кызматкерлер, жогорку жана орто билимдүү жарандар менен өз алдынча төмөндөгү багыттар боюнча иш жүргүзөт:

– мамлекеттик кызматкерлер, башка улуттун жарандары, кыргыз тилин начар билгендер үчүн кыргыз тили боюнча тездетилген курстарды уюштуруу;

– мамлекеттик жана башка менчигинин түрүнө карабастан мекеме-уюмдардын, ишканалардын кызматкерлерине иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө үйрөтүү;

– мамлекеттик тилди өркүндөтүүнүн жана аны жайылтуунун илимий-усулдук иштерди уюштуруу;

4. Окуу-маалымат борбору тарабынан жылына 500-600 кызматкерлерге, жана тил үйрөнүүчүлөргө курстар уюшулуп, тастыктама (сертификат)  тапшырылат.

   2010-жылдын февраль айынан бери Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармалыгынын аппараты,  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Интеллектуалдык менчик кызматы, Эл аралык “Манас” аэропорту, Бишкек шаардык троллейбус департаментинин ж. б. кызматкерлери мамлекеттик тил боюнча курстардан өтүштү.

            Ошондой эле Окуу-маалымат борборуна тил үйрөнүүчүлөр тарабынан араб, түрк тилдери боюнча да курстарды уюштурууга суроо-талаптар түшүүдө.

 

Окуу-маалымат борборунун

директору                                                     А. Исманкулова

1.      Тышкы кызмат маалым каты

Тышкы кызмат маалым каты уюмдун атынан жогорку инстанцияларга же жогорку жетекчиликке алардын көрсөтмөсүнө жана талабына ылайык даярдалат. Маалымкаттын бул түрү компьютерде даярдалып, ага жетекчи кол коёт. Тышкы кызмат маалымкаты атайын кагазга (фирмалык бланкка) да даярдалат. Бул иш кагазынын маалымдаректери ички кызмат маалымкатынын маалымдаректерине туура келет. Айырмасы –тышкы кызмат маалымкат жазылган атайын бланкта басмаканада даярдалган кошумча маалыматтар (маалымкат жиберилген уюмдун дареги, байланыш бөлүмүнүн индекси ж.б.) болот.

3.Өздүк маалым кат

            Өздүк маалым катты уюм жеке адамдарга берет жана ал жарандардын турмушу, иш- аракетиндеги түрдүү маалыматтарды тастыктап, талап кылынуучу жерге арналып берилген расмий иш кагазы болуп саналат. Бул маалым кат кызматкердин ким болуп иштери, канча эмгек акы алары, студенттин же окуучунун кайда окуп, качантан бери иштеп жатканы, жарандардын туулгандыгы, каза болгондугу, никеге тургандыгы же ажырашкандыгы, канча пенсия алары, ден соолугунун абалы ж.б. жөнүндө маалым кат берүүгө арналган.

            Өздүк маалымкат кайсы бир уюмга көрсөтүү үчүн берилет жана ал так көрсөтүлүшү зарыл.

            Өздүк маалым кат уюмдун аты, дареги, байланыш бөлүмү ж.б. жазылган атайын бланкка, ал жокто жазуу кагазына даярдалат.

Маалым кат жазуу кагазына даярдалганда, жогорку сол жак бурчуна уюмдун штампы басылат.

Өздүк малым каттын маалымдаректери төмөндөгүдөй:

Иш кагаздын аты(МААЛЫМ КАТ);

Мекеменин штампы;

Текст;

Маалым каттын кайсы мекемеге эмне максатта берилип жатканы;

Маалым кат берген мекеменин жетекчисинин кызматынын аты;

Жетекчинин колу;

Жетекчинин аты-жөнү;

Маалым катты даярдоочунун кызматы;

Маалым катты даярдоочунун колу;

Маалым катты даярдоочунун аты-жөнү;

«Текст» маалым дарегинде маалым кат алып жаткан тараптын аты-жөнү, аткарган кызматы жана башка маалыматтар көрсөтүлөт.   

Маалым катты катчыдан башка кеӊсе кызматкерлери –бухгалтер, кадрлар бөлүмүнүн  жетекчиси ж.б. да даярдашы мүмкүн.

 Өздүк маалымкат мекеменин бланкына да жазылышы мүмкүн. Мындай малым катка мекеменин штампы коюлбайт. Анткени, штамптагы маалыматтар мекеменин расмий бланкында басмаканалык жол менен даярдалган болот.

 Тышкы кызмат маалым катынан айырмаланып, өздүк маалым каттагы коюлган колдор мекеменин мөөрү менен тастыкталат.

Маалым кат

 

             Бул маалым кат Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникация министрлигинин кадрлар кызматына берилет. Себеби Төлөбек уулу Талант 2011-жылдын 1-сентябрынан бери К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин механика факультетинин I курсунда  М-1-11 тобунда окуп жаткандыгы анык.

 

Студенттик жалпы бөлүмүнүн

башчысы                                                           (колу)                                          А. Ишеналиева  

 

                                                             (Мекеменин мөөрү)