БИЛДИРМЕ  

Пландын, берилген ар кандай тапшырманын аткарылгандыгы, эмгек өргүүсүнүн, чет өлкөгө жасалган саякаттын аяктагандыгы, иш сапарынын бүткөндүгү, айрым иш-чаралардын жыйынтыкталгандыгы ж.б. жөнүндө жогорку инстанцияларга (уюмга) жиберилген расмий иш кагазы.

Билдирме арналышы жана түзүлүшү боюнча баяндама катка окшош болот, бирок текстинин темасынын жоктугу менен айырмаланат.

Билдирменин маалым даректери төмөндөгүдөй:

1-А  Билдирме арналган уюмдун аталышы жана анын жетекчисинин кызматы, аты-жөнү;

1-Б  Билдирме жазуучунун иштеген мекемеси, кызматы жана аты, жөнү;

2. Иш кагазынын аталышы (БИЛДИРМЕ);

3. Текст;

4. Билдирме жазылган күн;

5. Билдирме жазуучунун колу;

6. Билдирме жазуучунун аты-жөнү

                           Кыргыз Республикасынын

                           Мамлекеттик интеллектуалдык

                           Менчик кызматынын

                           директору А. А. Калмаматовго

                           кадр жана иш кагаздар

                           бөлүмүнүн башчысы

                           Д.Казаковдон

 

Билдирме

  2011-жылдын 10-май күнү экспериза башкармалыгынын башкы адиси А.А. Иванов эмгек тартибин бузуп, эч себепсиз жумушка келбеди А.А.Иванов боюнча чара көрүү профсоюздун чогулушунда каралмакчы

                                                                                                 10. 05. 2011

Билдирме кол жазма түрүндө же компьютерде эки нускада даярдалат. Биринчи нуска тиешелүү уюмга жиберилет. Экинчи нуска уюмда сакталат.

Билдирме айрым учурда телеграмма формасында да жиберилет.

Мындай билдирме билдирме-телеграмма деп аталат. Билдирме телеграмма телеграф стили менен жазылат.