ЧАКЫРУУ   ПРИГЛАШЕНИЕ

ЧАКЫРУУ

(Приглашение)

 

        Өткөрүлүүчү маараке-тойлорго, түрдүү жыйындарга, илимий жана практикалык  конференцияларга, симпозиумдарга чакыруу үчүн жазылган кабарлоо

Чакыруунун малым даректери:

1. Иш кагазынын аталышы (Чакыруу);

2.Чакырылуучунун аты-жөнү;  

3.Текст;

а) жыйын, илимий конференциянын кимге, эмнеге арналышы, илимдин кайсы тармагы боюнча боло тургандыгы  (айталык, талкуу кайсы темада болору ) көрсөтүлөт;

б) жыйындын, конференциянын аталышы;

в) жыйынды, конференцияны өткөрүүчү мекеме, уюмдун аттары;

4. Жыйындын, конференциянын өткөрүлүүчү убагы, айы, күнү, сааты;

5. Өтүүчү жайы;

6. Өткөрүүчү мекеменин, уюмдун  аталышы.

Эгерде жыйынды бир нече мекеме, уюм биригип өткөрсө анда алардын аттары биринен кийин бири алфавит тартибинде толук көрсөтүлөт. 

    Чакырууда жыйындын, конференциянын күн тартиби да көрсөтүлүшү мүмкүн. Эгерде чакыруу илимий-практикалык конференцияга түзүлсө, анда кандай баяндамалар боло тургандыгы (ар бир баяндаманын аталышы, баяндаманы ким жасай тургандыгы, баяндамачынын аткарган кызматы же илимий даражасы менен наамы) көрсөтүлөт.

     Чакыруу компьютерде басылат же басмаканада көп нускада даярдалат. Чакырылуучунун ысмы жана фамилиясы, же мекеме менен уюмдун аты чакырууга ылайыктуу коюлат. Расмий чакырылчу адамдын  ысымы менен атасынын аты (Бек Шералиевич) же фамилиясы (урматтуу К.К. Кудайбергенов), чакырылган адам өтө жакыны болсо Алымбек ага! Сайрагүл эже! Айымкан апа! Асан апа! деген сыяктуу бир түрдүүчө, же алардын илимий наамдары кошулуп (академик Акуновго, профессор Абдиевге) жазылышы мүмкүн.

   Чакыруунун тексти үчүнчү жакта «…келүүгө чакырат», «…катышууӊузду өтүнөт» түрүндө жазылат. Эгерде чакыруу белгилүү бир мекеме же жеке адамдар тарабынан берилсе, анда ал биринчи жакта жазылып, акырында чакыруу жиберген мекеме же адам көрсөтүлөт.

    Чакыруунун ар бир маалым дареги дайыма эле аткарыла бербейт. «ЧАКЫРУУ» деген аталышты жазбай койсо деле, тексттен иш кагазынын мазмуну чакыруу экендиги даана байкалат.

    2-маалым даректин ордун барактын ортосуна, кээде оӊ жак бөлүгүнө жылдырып аткарууга болот.

   Чакырууда өткөрүлүүчү иш-чаранын аткарылуу орду жана мөөнөтү текстте так баяндалганы туура болот.

Урматтуу Камил Төлөбекович!

 

        Сизди үй-бүлөӊүз менен балабыз Ринатты сүннөткө отургузууга байланыштуу тоюбузга келип, бата берип кетишиңизди өтүнөбүз.

   Той 2012-жылдын 24-майында саат 14:00дө «Дасмия» ресторанынын той өткөрүү жайында болот.

        Сизди урматоо менен, Нурсейиттин үй-бүлөсү.
Расмий иш чараларга даярдалган чакыруунун текстинин түзүлүшү бир топ татаал болот. Мындай чакыруулар мамлекеттик жана коомдук мекемелерде даярдалат.

Чакыруу!

Урматтуу Элмирбек Камилович!

 

        Сизди Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Кыргыз Республикасынын «Ченемдик-укуктук актылар жөнүндө» мыйзам долбоорун толуктоо боюнча  жыйынга чакырат.

    Жыйын 2012-жылдын 1-февралында саат 9. 30да Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жыйындар жайында (Жаш Гвардия көчөсү, 59-үй, 1-кабат, «Манас ордосу» жайында) болот.

 

              Кыргыз Республикасынын

              Юстиция министрлиги

      Мындай чакырууда адабий тилдин нормага ылайык сөздөр китеп сөздөрү жана сөз тизмектери активдүү пайдаланылат.

        Чакыруунун дагы бир түрү – чакыруу каты. Мындай каттар белгилүү адамдарга же андай адамдардын тобуна жиберилет. Чакыруу катында өткөрүлүүчү иш–чаранын максаты же көтөргөн түйүндүү маселеси так көрсөтүлүп, ага чакыруунун максаты ачык жазылат. Башкача айтканда, чакырылган адам ал жыйында ошол маселе боюнча сөз сүйлөшү же өз пикирин билдириши биринчи планга коюлат. Чакыруу каты мекеменин бланкына жазылат.  

Чакыруу катынын маалым даректери:

1-бланкта белгиленген мекеме жөнүндөгү маалыматтар;

2-чакыруу катын алуучу адамдын иштеген жери жана аты-жөнү;

3-чакырылуучуга  карата кайрылган каратма сөз;

4-чакыруу катынын тексти;

5-чакыруу катын жиберген мекеменин жетекчиси же жооптуу кызматкеринин аткарган кызматы;

6-колу;

7-чакыруу катын жиберүүчүнүн  аты-жөнү;

     Чакыруу каты жиберилген дата жана башка маалыматтар мекеменин бланкында көрсөтүлөт.

    Чакыруу каты кызмат каттарына да окшоп кетет. Бирок чакыруу катынын мазмунуна чакырылуучунун макулдугу талап кылынбайт. Ал ушул белгиси менен расмий чакыруу катынан айырмаланат.

        Чакырууда жана чакыруу катында «сиз» ат атоочу гана колдонулат.