КУЛАКТАНДЫРУУ   КУЛАКТАНДЫРУУ
(Объявление)
Белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүн алдыда боло турган иш-чараларга – чогулуш, жолугушуу ж.б. менен кабардар кылуу үчүн колдонулган жазуу же оозеки түрүндөгү билдирүү – кулактандыруу.

Кулактандыруунун маалым даректери:

 

1 – иш кагазынын аты (КУЛАКТАНДЫРУУ)

2 – кулактандыруунун тексти;

3 – өткөрүлүү убактысы;

4 – өткөрүү жайы;

5 – кошумча түрдүү маалыматтар;

6 – иш чараны уюштуруучу (мекеменин аталышы ж.б.).

 

   Бул маалым даректердин ичинен 3,4,5-маалым даректердин орду туруксуз болот. Алар кээде 1-маалым даректен кийин, айрым учурда текст менен аралаш берилиши ыктымал. 

КУЛАКТАНДЫРУУ!

 

    «Курманжан датканын 200 жылдыгына» байланыштуу 2011-жылдын 12-ноябрында саат 9.00дө Т.Сатылганов атындагы мамлекеттик филармониясынын чоӊ жыйын жайында «Курманжан датка-тарыхый инсан» аттуу Эл аралык конференция өткөрүлөт.

         Каттоо саат 9.00дө башталат.

 

        Уюштуруучулар: Курманжан датка фондунун жетекчилиги

КУЛАКТАНДЫРУУ!

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улутттук комиссиянын алдындагы «Терминком» мүчөлөрүнүн эсине!

 

          «Терминком» мүчөлөрүнүн кезектеги жыйыны 2012-жылдын 21-февралында саат 13.00 дө Кыргыз мамлекеттик тарых музейинин  кичи жыйын жайында өткөрүлөт.

      

                                                          Уюштуруу тобу
Мындай мазмундагы кулактандырууларда, адатта, 6-маалым дарек аткарылбайт, бирок иш-чаранын демилгечиси же уюштуруучусу тексттин мазмунунан билинип турат. Экинчиден, бул кулактандыруу билдирүү катары массалык-маалымат каражаттарында берилгени менен мында кулактандыруунун мааниси басымдуулук кылары подтексттен даана байкалат. Башкача айтканда, жаӊы шайланган депутаттардын бул сессияга катышуусу аларга милдеттендирилип турат. Айрым кулактандырууларда «КУЛАКТАНДЫРУУ» деген сөздүн ордуна «Көӊүл бургула», «Студенттердин эсине», «Кызматкерлердин эсние» деген сыяктуу чакырыктар да колдонулат:

Кызматкерлердин эсине!


     Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматы Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы агенттигинин кызматкерлерин 2012-жылы 16-майда саат 9.00 дө тестирлөөдөн өткөрөт.

 

                                                                    Жалпы бөлүм кызмат

Кулактандыруу иш чаралар аткарылуудан кеминде бир жума мурда жарыяланышы керек.