ЖАРЫЯ  

Жакынкы мезгилде болуучу ар түрдүү маданий  (кинофильм, спектакль көрсөтүү, концерт берүү, оюн-зоок) же коомдук (жарманке, көргөзмөнүн ачылышы ж.б.)  иш чараларды уюштурууну элге кабардар кылуу максатында колдонулган иш кагаз.

Оозеки формадагы жарыя телекөрсөтүүдөн, радиодон берилет. 

Жарыянын маалым даректери:

1-маалым даректе иш кагазынын аты белгиленет (ЖАРЫЯ)

2-маалым дарек – тексттин мазмуну. Ал кыска, так болуп сүйлөмдөрдүн маанилери логикалык ырааттуулук менен берилет;

3-маалым дарек – иш чаранын өткөрүлүүчү убактысы;

4-маалым дарек – иш чаранын өткөрүлүүчү жайы, орду;

5-маалым дарек – иш чаранын өткөрүлүшүнө байланыштуу кошумча маалыматтар;

6-маалым дарек – иш чараны уюштурган мекеме же коомдук топ.

           

Жарыя менен кулактандыруунун малым даректери, негизинен, окшош болот, бирок иш кагазында жарыянын аты айрым учурда белгиленсе, кээде аталбай эле, өткөрүлүүчү иш чара  баяндалат.

ЖАРЫЯ!

 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

 

          Референт-котормочу адистикке бошоп калган орунду ээлөө үчүн сынак жарыялайт.

             Конкурстун мөөнөтү – 2012-жылдын 15-майына чейин.

         Конкурска тийиштүү иш кагаздары толук даярдалып, төмөнкү дарекке жиберилсин: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 59, 1-кабат, жалпы бөлүм.

Акыркы мезгилде жарыянын калыптанган формасы өзгөртүлүп, өзгөчө формадагы жарыялар басма сөз беттеринде жарык көрө баштады.

Кыргыз  Республикасынын Президентине  караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борбору министрликтердин, ведомстволордун, мамлекеттик мекеме жана акционердик коомдордун (менчигинин түрүнө карабастан) кызматкерлерине жеке ишкерлерге иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө, жалпы эле мамлекеттик тилди үйрөнүүчүлөр үчүн төмөндөгүдөй багыттар боюнча топтук жана жеке курстарын жүргүзөт:

Курстардын

аталышы

Максаты

Мөөнөтү

Жыйынтыгы

Баштоочу топ

Башкаулуттардын өкүлдөрүн мамлекеттик тилде сүйлөөгө, жаза билүүгө үйрөтүү

72 саат 3 (үч) ай

Каалоочуларга144 саат

Окуу-маалыматборборунун тастыктамасы ыйгарылат

Улантуучу топ

Мамлекеттиктилде сабаттуужаза билүүгө, эркин сүйлөөгө үйрөтүү

72 саат 3 (үч) ай Каалоочуларга 144 саат

 

Окуу-маалыматборборунун тастыктамасы ыйгарылат

Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү

Иш кагаздарынын баардык түрлөрүн мамлекеттик тилде жүргүзүүгө үйрөтүү

48 саат 2 (эки) ай

 

Окуу-маалыматборборунун тастыктамасы ыйгарылат


Курска жазылуу жана толук маалымат  алуу боюнча төмөнкү дарек боюнча кайрылсаӊыздар болот:

Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү, 96 Б, 3-кабат, 319-бөлмө

Тел.: (0312) 90 01 84

         (0559) 600 676

 

     Кыргыз Республикасынын Президентине

     караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук

     комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат

     борбору                   

Жарнамалык жарыялар түрдүү форматта  жана формада даярдалат. Графикалык стилистиканын элементтери – түрдүү шрифттер, боёктор менен жазуу, ар кандай фигураларды, сүрөттөрдү, фотолорду пайдалануу, жарнамалык тексттин жазылуу формалары ж.б. жарнамада өтө кеӊири пайдаланылат.
Кызматка конкурстук негизде кабыл алуунун шарттары да жарыяларда берилет:

ЖАРЫЯ!

«Фабула» коомдук-саясий гезити

 

      Корректорлук кызматынын  бошоп калган ордун ээлөө үчүн конкурс жарыялайт.

            Конкурстун мөөнөтү – 2012-жылдын 16-мартына чейин.

     Конкурска тийиштүү документтер толук даярдалып, төмөнкү дарекке жиберилсин: Бишкек шаары, Шабдан баатыр көчөсү №4 Б, 3-кабат кадрлар бөлүмү.
Билдирүү да жарыянын бир түрү катарына эсептелип, анын жалпы окшоштуктары бар.

Жаш төкмө акындардын эсине!

 

  «Айтыш» коомунун алдындагы «Төкмөлүк өнөр» ийриминин кезектеги сабагы 16-март күнү саат 14.00 дө башкы имаратта өткөрүлөт.

Жарыя бардык учурда эле расмий түскө ээ болбостон, кээде азил-тамаша  түрүндө да түзүлүшү мүмкүн. Мындай жарыялар окурмандын кызыгуусун пайда кылат.

КӨӉҮЛ БУРГУЛА!

               «Бишкек Сити» оюн зоок клубу 2011-жылдын 17-ноябрында саат 18.00дө  «Студенттердин күнүн» белгилөө кечесине чакырабыз. Кечеде жаштарга арналган шоу, ар түрдүү бийлер көрсөтүлөт. Конкурстар уюштурулат. Жеӊүүчүлөрдү кызыктуу байгелер күтөт. Кофе-брейк уюштурулат.

              Биздин дарек: Бишкек шаары, Чүй чоӊ көчөсү 167

              Тел.: (0312) 68 80 98

 

                                                        Уюштуруу комитети
Концерт, кинофильм жана спектаклдер жөнүндөгү жарыялар, адатта афиша деп аталат.

Урматтуу бишкектиктер жана меймандар!


      «Кыргыз киносу» студиясы Сиздерди 2012-жылдын 17-мартында «Мезгил жана Алыкул» аттуу кино тасманы көрүүгө чакырат.

 

       Кино тасма күндүзү 14.00 дө, кечкисин 18.00дө көрсөтүлөт.

                                                                                       

                                                   Сурап-билүү телефондору:

                                                   «Кыргыз кино» студиясы
Афишалар, адатта, көркөм кооздолуп, анда спектакль, жана кинофильмдин аталышынан тышкары пьесанын, кинофильмдин айрым бир каармандары  же алардагы кээ бир окуялардын көрүнүштөрүнүн элеси чагылдырылат. Кооздолгон мындай афиша көрүүчүлөрдүн көӊүлүн өзүнө буруп, алардын кызыкчылыгын арттырууда жардам берет.