ТҮШҮНҮК КАТ   Түшүнүк кат
(Объяснительная записка)

Кызмат тармагында, кызматка байланыштуу маселени, анын айрым жактарын түшүндүрүү үчүн жетекчиге же жогорку органдарга жиберилүүчү расмий документ.

Түшүнүк кат формасы жагынан баяндама катка жана билдирмеге окшош болот. Алардын айырмачылыктары төмөнкүдөй: баяндама кат менен билдирмеде жумуштагы жетишкендиктер жана жетишпегендиктер баяндалып, кемчиликти четтетүү жогорку инстанциялардан суралат. Чарбалык, финансылык, экономикалык маселелер билдирмеде чагылдырылат. Ал эми түшүнүк катта аны жазган адам мекемеде кызматтык тартипти эмне себептен сактабай калганы көрсөтүлөт.

Түшүнүк кат жетекчинин талабы боюнча жазылат жана түшүнүк кат жазган адамды жазалоого негиз болот.

Түшүнүк каттар арналышы боюнча ички түшүнүк кат жана тышкы түшүнүк кат болуп бөлүнөт.

 

1. Ички түшүнүк катты негизинен кызматкер (жумушчу, илимпоз, студент, кызматчы ж.б.) же бөлүм башчысы мекеме жетекчисинин атына жазат. Анда эмгек тартибин бузган кызматкер же студент кетирген айрым кемчиликтер (маселен, ишке же окууга кечигип келүү, буйруктун же айрым тапшырманын өз убагында аткарылбай калышы, белгиленген тартипти бузуу, ага баш ийбегендик ж.б.) жана анын келип чыгышынын себептери далилденип көрсөтүлөт. Тике тиешелүү киши кол койгон мындай түшүнүк кат кадимки эле кагазга жазылат.

                    Бишкек шаардык Саламаттыкты

                                        сактоо департаментинин унаа

                                        базасынын мүдүрү

                                        Н.С. Сооронкуловго

                                        жол коопсуздугу боюнча

                                        башкы адис

                                        Эмил Төлөбекович Исманкуловдон

 

Түшүнүк кат

 

    2012-жылдын 1-мартында саат 9.00.дө Административдик жыйынга келбей калганымдын себеби, ошол убакта Бишкек шаарындагы Чүй,  Калык Акиев көчөлөрүнүн кесилишинде «Тайота Хайс» тез жардам авто унаасы менен «Мерседес» үлгүсүндөгү жеӊил авто унаасы жол кыймылынын эрежесин сактабагандыктан кагылышууга учурап, МАИ кызматкерлери менен бирдикте ишти аныктоого катыштым.

 

                         01.03.2012
        (колу)

2. Тышкы түшүнүк кат мекеменин бланкына жазылат. Ал ушул өзгөчөлүгү менен  ички түшүнүк каттан айырмаланат.

 

Тышкы түшүнүк кат мекемелер ортосундагы ар кандай мамилелерди тейлейт. Тактап айтканда, бул иш кагаз мекеме тарабынан жогорку инстанцияларга жазылат.

Тышкы түшүнүк катта аны кайсы мекеме жазганы көрсөтүлбөйт, себеби ал бланкта көрсөтүлгөн.

Тышкы түшүнүк каттын маалым даректери:

 

1-маалым дарек – мекеменин бланкынын маалыматтары (министрликтин, анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн аталышы, герб же эмблема ж.б. маалымдаректер);

2-маалым дарек – түшүнүк кат  жиберилген мекеме, анын жетекчисинин кызматынын аталышы жана аты-жөнү;

3-маалым дарек – түшүнүк каттын тексти;

4-маалым дарек – тиркеме (эгерде ал зарыл болсо);

5-маалым дарек түшүнүк кат жазуучунун кызматы;

6-маалым дарек – колу;

7-маалым дарек – аты, жөнү.

 

       Мындай түшүнүк каттын жазылышында төмөнкү учурлар эске алынышы зарыл:

    а) түшүнүк кат ээсинин иштеген мекемесинин аталышы көрсөтүлбөйт;

            б) түшүнүк кат жазылган дата белгиленбейт.

    Жогорудагы маалыматтар мекеменин бланкына басмаканалык ыкма менен мурда эле басылган болот. Ал маалыматтарды кайталоону түшүнүк каттын тили талап кылбайт.

  Тышкы түшүнүк кат мекеменин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн пландаштырылган иш-чаралары аткарылбаганда айрым бир өндүрүштөгү кырсыктарда, кокустуктарда жазылат.Тышкы түшүнүк кат басылма түрүндө (компьютерде) даярдалат. Ал эми ички түшүнүк каттар шартка ылайык кол жазма менен да жазылат.

Берилген кырдаалга түшүнүк кат жазгыла.