ИШЕНИМ КАТ   Доверенность

ИШЕНИМ КАТ

(Доверенность)

            Мекеме, ишкана, бирикме же жеке кишинин атынан иш жүргүзүү үчүн экинчи бир кишиге ишеним билдирилген жана анын өкүлдүгүн аныктап жазылуучу иш кагазы 

Ал мазмуну жагынан ар түрдүү келип, бирөөнүн мал, мүлкүн башкаруу, акча жана материалдык байлыктарын алуу, сот процессинде тигил же бул ишти алып баруу жана башка иштерди турмушка ашырууга укуктуу экендигин күбөлөндүрөт.

Иш-аракетти жүзөгө ашырууга өкүлдүк укук ишкана, мекеме, бирикме же жеке адам тарабынан берилгендигине байланыштуу ишеним кат кызматтык ишеним  кат жана жеке ишеним кат болуп эки түргө бөлүнөт.

Кызматтык ишеним кат мамлекеттик мекемелер, акционердик коомдор, агрофирмалар, банктар, кесиптик бирикмелер, партиялар, ар түрдүү кооперативдер, чакан ишканалар, коммерциялык мекемелер ж.б. кызматкерге мекеменин атынан иш жүргүзүүгө укук берилгендигин расмийлештирүү максатында берилет. Мындай ишеним катка мекеме жетекчиси колун коюп, мөөр басып, күблөндүрөт.

Айрым учурда, мисалы, жеӊил машинаны айдоого, кооперативдик же коомдук мүлктү башкарууга берилген ишеним кат мыйзамдын талабына ылайык нотариат мекемеси тарабынан тастыкталышы зарыл.

Ишеним каттар жарактуулук мөөнөтүнө карата жөнөкөй ишеним каттар жана өзгөчө ишеним каттар болуп бөлүнөт.

            Жөнөкөй ишеним кат  бир гана ишти ишке ашыруу милдетин аткарыш үчүн, мисалы, бир жолу акча же баалуу буюмду алуу үчүн берилет. Ал эми өзгөчө ишеним каттар узак убакка (мезгилге) созулуучу бир түрдөгү милдетти аткаруу үчүн берилет.

Өзгөчө ишеним каттар документ жүргүзүүдө расмий ишеним каттар деп да аталат. Биз ушул терминди колдонобуз.

Ишкананын, мекеменин атынан өкүл катарында иш жүргүзүү үчүн берилген ишеним кат ушундай ишеним каттын түрүнө кирет.

            Расмий ишеним каттардын укуктук күчүнүн мөөнөтү көрсөтүлөт. Андай ишеним каттар бир нече күндөн үч жылга чейинки мөөнөткө берилиши мүмкүн. Эгерде расмий ишеним каттын мөөнөтү көрсөтүлбөсө, андай учурда ал берилген күндөн баштап, бир жыл бою өз күчүн сактайт.

Расмий ишеним каттар, адатта, Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети бекиткен даяр үлгүдө аткарылат. Мындай басма иш кагаздарында  ишеним каттын тийиштүү бөлүмдөрүн туура жана анык толтуруу үчүн атайын орун жана көрсөтмөлөр болот. Аткаруучу аны толтурат. Басылган бланк болбогон учурда ишеним кат кадимки кагазга жазылып, анын жогорку сол четине ишеним кат берген мекеменин, ишкананын, бирикменин же уюмдун штампы басылат.

Материалдык буюм байлыктарына байланыштуу расмий ишеним катты пайдаланууда атайын жоболор белгиленген. Мындай атайын формадагы ишеним каттар мекеме башчысынын жана башкы эсепчинин колу менен бекитилип, ушул мекеменин кызматкерине гана берилет.

 

 

            Расмий ишеним каттын маалым даректери:

1.      Иш кагазынын аталышы (ИШЕНИМ КАТ);

2.      Мекеменин штмпы;

3.      Текст;

4.      Ишеним каттын жарамдуулук мөөнөтү;

5.      Ишеним кат берилген адамдын колунун үлгүсү;

6.      Ишеним кат берилген адамдын паспортунун (же башка документинин) маалыматтары;

7.      Мекеме жетекчисинин кызматынын аты;

8.      Жетекчинин колу;

9.      Жетекчинин аты-жөнү;

10.   Башкы эсепчи же эсепчи;

11.   Башкы эсепчи же эсепчинин колу;

12.   Башкы  эсепчи же эсепчинин аты-жөнү.

“Мекеменин штампы 2-маалым дарегинде ишеним кат берилген күн жана ишеним каттын номуру так көрсөтүлүшү зарыл. Адатта, ишеним каттарды каттоо журналын жүргүзүү максатка ылайыктуу.

“Текст” маалым дарегинде ишеним кат берилген уюмдун расмий аталышы, ишеним көрсөтүлгөн адамдын аты-жөнү, кайсы мекемеден эмнени канча алары, алуу мөөнөтү так көрсөтүлүшү керек. Тексттен ишеним кат берилген адамдын ыйгарым укугу даана көрсөтүлүшү талап кылынат.

“Ишеним каттын жарамдуулук мөөнөтү” маалым дарегинде күнү, мөөнөтү так көрсөтүлөт. Ал кээде тексттен мурда да берилиши мүмкүн.

“Ишеним кат берилген адамдын колунун үлгүсү” маалымдарегинде ишеним кат берилген адамдын колунун үлгүсү көрсөтүлөт. Бул колдун үлгүсү башка мекемеден буюм же акча алууда коюлган колу менен дал келиши керек. Ансыз колдун экөөнүн бирөө жасалма деп эсептелинип, ишеним кат күчүнөн ажырайт.

Колдун үлгүсү   мүмкүнчүлүк болсо, кара сыя (паста же туш) менен коюлса болот.

“Ишеним кат берилген адамдын паспортунун (же башка документинин) маалыматтары” маалым дарегинде ишеним кат берилген адамдын паспортунун сериясы жана катар номуру, ал качан, кайсы мекеме тарабынан берилгени көрсөтүлөт.  Күч жана фискалдык органдардын кызматкерлеринин күбөлүктөрү паспортту алмаштырат.

Ишеним каттын 8,9,10-маалым даректери зарыл учурларда гана көрсөтүлөт.

Расмий ишеним каттардын тексти эркин аткарылат жана ал компьютерде даярдалат. 

                                        Кыргыз Республикасынын

                                        Өкмөтүнө караштуу

                                        Мамлекеттик бажы кызматынын

                                        камсыздоо борборунун эсепчиси


Ишеним кат

Кыдыров Кайрат Рысбековичке

      “Эл аралык “Манас” аэропорту ачык акционердик коому менен 2011-жылдын экинчи жана үчүнчү кварталында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматына Франция, Германия, Англия  өлкөлөрүнө  каттамдарды уюштуруу келишимин түзүү жөнүндө жана ага байланыштуу бардык жумуштарды аткарууга укук берет.

       Ишеним кат 2011-жылдын 30-ноябрына чейин жарактуу.

 

    К.Р. Кыдыровдун               Токмок шаарынын ички иштер

    колунун үлгүсү                   бөлүмү тарабынан 2005-жылдын

                                                10-октябрында берилген 

                                                АN 567435 паспорту көрсөткөнгө

                                                жарактуу


Бажы кызматынын

Президенти                   (колу)                          К.Кулматов

 

Бухгалтер                      (колу)                          Г. Акынбекова

Жогорудагы ишеним кат бир гана жолу, кызматкер кыска мөөнөттө бир гана ишти бүткөрүүгө, тагыраак айтканда, келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Ишеним кат

Ушул ишеним кат Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борборунун директору Исманкулова Айнура Төлөбековнага (паспорт АN 1859316 ИИМ        50-55 2010-жылы 8-июлда  Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан берилген) берилди.

Ишеним кат аркылуу Исманкулова Айнура Төлөбековна Окуу-маалымат борборунун тиешелүү документтерин Бишкек шаарынын юстиция башкармалыгынан каттоодон өткөрүү үчүн даярдоого жана күбөлүгүн алууга укуктуу.

Ишеним кат бир айлык мөөнөткө 2011-жылдын 22-июлуна чейин берилди.


Төрага                                                      Р.  Момбеков

Расмий ишеним каттын зарыл бөлүктөрү бузулбай жана оӊдолбой анык, так жазылышы керек. Негизделген маселесиз материалдык-буюм байлыктарын кимдир бирөөгө берүүгө уруксаат этилбейт. Материалдык-буюм байлыктарын алуу үчүн ишеним катты түзүү, аны берүү жана аткаруу тартибин сактоо, андан соӊ алардын пайдаланышына көзөмөл кылуу мекеменин башкы эсепчисинин милдети болуп саналат.

Жеке ишеним катты бир гана киши башка бир кишиге анык бир ишти аткарууга ишеним көрсөтүп жазат. Бул иш кагазы аркылуу белгилүү мекемеден акча же баалуу буюм, түрдүү документти алууга, сатуу жана сатып алуу келишимдерин түзүүгө, кимдир бирөөнүн машинасын айдап жүрүүгө, менчик мүлкүн башкарууга жана башка ушул сыяктуу жумуштарды жүзөгө ашыруу үчүн ишеним билдирет.

Жеке ишеним каттын кеӊири таралган кызматы маяна, алимент, стипендия, жөлөк пул ж.б. алуу болуп саналат. Мындай ишеним катты нотариустун бекитиши зарыл эмес. Ишеним билдирген кишинин колун ал иштеп же окуп жаткан мекеменин башчысы, ооруканада дарыланып жатса, оорукананын администрациясы, армияда ар бир бөлүктүн командири жана ушул сыяктуулар бекитиши (күбөлөндүрүшү) мүмкүн. 

Жеке ишеним каттын маалым даректери төмөнкүдөй:

 

1. Иш кагазынын аталышы ИШЕНИМ КАТ же Ишеним кат;

2. Ишеним каттын тексти;

– ишеним билдирүүчү кишинин толук жазылган аты-жөнү;

– ишеним кат берилген кишинин толук жазылган аты-жөнү;

– зарыл болсо анын кызматы, туугандык жайы көрсөтүлөт;

– ишеним каттын мазмуну, б.а. ишеним көрсөтүлүп жаткан аткарылуучу иштин

  толук баяндамасы;

– ишеним катта көрсөтүлгөн иш аткарылуучу мекеме;

3. Ишеним кат берилген күнү, айы, жылы;

4. Ишеним кат берүүчүнүн колу;

5. Ишеним кат берүүчүнүн аты-жөнү;

6. Ишеним кат берүүчүнүн колун ырастаган текст;

7. Ишеним катты күбөлөндүргөн мекеменин аталышы жана жетекчисинин кызматы;

8. Күбөлөндүргөн жетекчинин колу;

9. Күбөлөндүргөн жетекчинин аты-жөнү;

10. Күбөлөндүрүлгөн күнү, айы, жылы.

Жеке ишеним каттын даярдалышында ишеним көрсөтүлгөн адамдын паспорттук (же башка документтик) маалыматтары көрсөтүлүп, ишеним көрсөтүлө турган адам ала турган акчанын суммасы, буюмдун түрлөрү жана саны алдын ала белгилүү болсо, акчанын суммасы адегенде араб цифрасы, андан кийин жазуу түрүндө, буюмдар ирети менен белгиленет.

Жеке ишеним катта ишенилген ишти аткаруу мөөнөтү кыйыр түрүндө “...2000-жылдын февраль айындагы маянамды...” деген сыяктуу формада туюнтулат.

Жеке ишеним каттын укуктук күнү 3 айга чейин болот.

Жеке ишеним катка күбөлөндүрүүчү тараптын тегерек гербдүү мөөрү басылгандан кийин гана ал укуктук күчүнө кирет.

Эгерде ишеним кат берүүчү менен ишеним көрсөтүлгөн кишилердин экөө теӊ бир мекемеде иштесе (бирге окушса), акча же кымбат баалуу буюмдарды ишеним кат менен алган учурда ишеним көрсөтүлгөн кишинин өзүн күбөлөй турган документтин (паспорт, күбөлүк) көрсөтүлүшү зарыл эмес. Бардык башка учурда ишеним катты көрсөткөн киши өзүнүн паспорту же анын ордуна колдонулуучу документин көрсөтүшү шарт.

Ишеним кат

   Мен, Абдылдаева Айнур Нуралиевна (паспорт № ..., берген орган, берилген дата...), мага тиешелүү 2011-жылдын май айынын айлыгын кесиптешим Аликеева Айнура Талаповна (паспорт № ...) алып коюусуна ишенем.

                          (колу) 

2011-жылдын 1-июну