ТИЛ КАТ   ТИЛ КАТ
(Расписка)

Мекеме менен уюмдан же бирөөдөн буюм-тайым, карыз акча, ошондой эле эгин-тегин, мал, кездеме ж.б. алганда тил кат берилет.

Тил кат – алган нерсесин тастыктоочу документ болуп эсептелет.

Тил каттын негизги маалым даректери төмөнкүлөр:

1.      Документтин аталышы (Тил кат)

2.      Текст:

         а) тил кат берүүчү кишинин кызматы, фамилиясы, аты жана атасынын аты;

           б) акча, документ, буюм-тайым же башка бир нерсени берген кишинин кызматы, фамилиясы, аты. Атасынын аты  (зарыл болгон учурда мекеменин аты);

       в) акча, документ, буюм-тайым же башка бир нерселердин  аталышы жана алардын саны (зарылдыгына байланыштуу баасы, акчанын суммасы) көрсөтүлөт;

       г) алынып жаткан буюмдун техникалак абалы (эгер ал машина, ар түрдүү аппараттар ж.б. болсо);

 

3. Тил каттын берилген убагы;

4.Тил кат берген кишинин колу;

5.Тил кат берген кишинин аты-жөнү.

 

      Алына турган акчанын суммасы же буюм-тайымдын баасы жана алардын саны тил катта толук көрсөтүлүп, кашаанын ичинде жазуу менен берилиши шарт.

Тил каттын жалпы маалым даректери:

1 – иш кагаздын аты;

2 – текст;

3 – тил кат жазылган дата;

4 – тил кат берүүчүнүн колу;

5  – тил кат берүүчүнүн аты-жөнү;

6 – «күбөлөр»;

7 -8 – күбөлөрдүн аты, жөнү.

 

6,7,8,9,10-маалым даректердин тил катта болушу милдеттүү эмес. Тил кат аркылуу түзүлгөн мамиле күбөлөрдүн болушун талап кылса гана, акыркы беш маалым дарек колдонулат.

Чоӊ суммадагы акча-буюмду, мүлктү убактылуу ээлөөдөгү юридикалык күчкө ээ расмий иш кагаз болгондуктан, анын жазылышына өзгөчө көӊүл буруу зарыл. Тактап айтканда, текст менен коюлган колдун арасында бош калган жерлер сызылып ташталат.

Тил каттын текстиндеги жазууларды өчүрүүгө, оӊдоого тыюу салынат. Эгерде андай оӊдоолор же өчүрүүлөр болсо, тил кат расмий күчүн жоготкон деп эсептелет.

ТИЛ КАТ

            Мен, Бекташов Талантбек Изатиллаевич (Бишкек шаарынын “Тунгуч-2” кичи районунун №68 үйүнүн  №70 батиринин тургуну, паспорт AN25807, берилген күнү 20.06.2009, берген орган ИИМ 50-37), Алиев Нурлан Азатовичтен (Бишкек шаарынын “Чыгыш-5” кичи районунун №45 үйүнүн 67-батиринин тургуну, паспорт №270897 берилген күнү 20.07. 2008, берген орган ИИМ 50-55)  2011-жылдын 20-майында 20 000 сом (жыйырма миӊ сом) өлчөмүндө карызга акчалай каражат алдым. Мен бул карызды 2011-жылдын 20-июнунда кайра кайтарып берүүгө милдеттенем.

             Ушул тил кат өз колум менен жазылды.

                                                                        

 Т. И. Бекташов

                                                                          2011-жылдын 20-майы

1.
2.