7-сабак   Жактама ат атооч. Жакчыл таандык мүчɵлɵр. Конструкциялар Бул атам… Бул… .
Кептик тема: Υй-бүлɵм.


Жакчыл таандык мүчөлөр

Жак

Аягы үндүү менен келген сөздөр

Аягы үнсүз менен келген сөздөр

Жекелик сан (единственное число)

1-жак (1-лицо)

-ым (-им, -ум, -үм)

2-жак, жөнөкөй түрү (ж. т.)

2-е лицо, простая форма (п. ф.)

-ың (-иң, -уң, -үң)

2-жак, сылык түрү (с.т.)

-ңыз, (-ңиз, -ңуз, -ңүз)

-ыңыз (-иңиз, -уңуз, үңүз)

3-жак (3-е лицо)

-сы (-си, -су, -сү)

-ы (-и, -у, -ү)

Көптүк сан (множественное число)

1-жак

-быз (-биз, -буз, -бүз)

-ыбыз (-ибиз, -убуз, -үбүз)

2-жак, жөнөкөй түрү (ж.т.)

-ңар (-ңер, -ңор, -ңөр)

-ыңар (-иңер, -уңар, -үңөр)

2-жак, сылык түрү (с.т.)

-ңыздар (-ңиздер, -ңуздар, -ңүздөр)

-ыңыздар (-иңиздер, -уңуздар, -үңүздөр)

3-жак

-сы (-си, -су, -сү)

-ы (-и, -у, -ү)

1. УККУЛА. ОКУГУЛА.

Жакчыл таандык ат атоочтор

Жекелик сан

Мен
Менин үйүм
досум
кызым
атам
Сен
Сенин үйүң
досуң
кызың
атаң
Сиз
Сиздин үйүңүз
досуңуз
кызыңыз
атаңыз
Ал
Анын үйү
досу
кызы
атасы

Кɵптүк сан

Биз
Биздин үйүбүз
досубуз
кызыбыз
атабыз
Силер
Силердин үйүңɵр
досуңар
кызыңар
атаңар
Сиздер
Сиздердин үйүңүздɵр
досуңуздар
кызыңыздар
атаңыздар
Алар
Алардын үйү
достору
кыздары
аталары

Сабак+ы=сабагы, жаӊгак+ы=жаӊгагы           (к-г)

Кесип+им=кесибим, китеп+им=китебим       (п-б)
2. Жак таандык мүчөлөрдү улагыла.
Менин ата
анын ата
сиздин кыз
биздин үй
сенин ките(п)
сени иш
анын эже
сенин карындаш
менин ини
анын бөлө
анын аял
менин уул
менин чоң эне
сенин чоң ата
сенин кесиптеш
анын жетекчи
сенин бөлүм
сенин ишкана
сы, м, үбүз, ыӊыз, биӊ, си, иӊ, сү, ыӊ, ы, ум, ӊ, үӊ,

Кептик үлгү

Бул менин атам.

Бул сенин апаӊ.

3.ОКУГУЛА. УККУЛА.


4. ОКУЙБУЗ. ЖАТТАЙБЫЗ.

ЛЕКСИКА


6. ДИКТОРДУН АРТЫНАН КАЙТАЛАГЫЛА. УККУЛА.


– Асан, сиздин үй-бүлөңүз барбы?

– Ооба, биздин үй-бүлө чоң. Атам, апам, чоң энем, чоң атам, агам жана карындашым бар.

– Үйлөнгөнсүзбү?

– Жок, мен үйлөнө элекмин.


– Үсөн Асанович, сиздин балдарыңыз барбы?

– Ооба, менин уулум жана кызым бар.

– Уулум юрист, банкта иштейт. Ал жыйырма эки жашта. Менин кызым доктур, ал ооруканада иштейт. Ал жыйырма сегиз жашта.

– Уулуңуз үйлөнгөнбү?

– Жок, ал үйлөнө элек.

– Кызыңыз турмушка чыкканбы?

– Ооба, кызым турмушка чыккан / күйөөгө чыккан.


– Айша сенин агаң барбы?

– Жок, менин агам жок, менин эжем бар.

– Ал канча жашта?

– Ал отуз жети жашта. Билим берүү министрлигинде бөлүм башчысы  болуп иштейт.

– Сенин чоң атаң, чоң энең барбы?

– Чоң энем жок, чоң атам бар. Ал 81 (сексен бир) жашта.


– Гүлжамал Сапарбековна. Сиздин эжеңиз барбы?

– Ооба, бар. Анын аты Чолпон. Ал 50 (элүү) жашта. Мектепте директор болуп иштейт.

– Агаңыз барбы?

 – Ооба, агам бар. Анын аты – Бакыт. Ал элүү төрт  жашта. Россияда аскер кызматында иштейт. Ал полковник.


– Айсулуу Асановна, сиздин эжеңиз барбы?

– Жок, менин эжем жок.

– А агаңыз барбы?

– Жок, агам да жок. Иним бар.

– Сиз турмушка чыккансызбы?

– Жок, мен турмушка чыккан эмесмин.


– Бакыт, сенин тайларың кайсы жерден?

– Менин тайларым Чүйдөн.

– Таятаң, таенең барбы?

– Таятам жок, таенем бар. Ал 75 жашта. Эмгек ардагери.

– Таякелериңизчи?

– Ооба, таякем айылда агроном болуп иштейт. Ал мыкты адис.

7. ОКУГУЛА. ЖООП БЕРГИЛЕ

      Менин атым Улан. Мен жыйырма эки жаштамын. Быйыл магистратураны бүттүм. Келечекте экономист болом. Биздин үй-бүлө ынтымактуу.

Текст боюнча суроолорго жооп бергиле

8. Оң жана терс жоопторду бергиле.

Үлгү: – Сиздин агаңыз барбы?

           – Ооба, менин агам бар. / Жок, менин агам жок.

        1. Сиздин эжеңиз барбы? 2. Анын аялы барбы?  3. Анын жолдошу / күйөөсү барбы? 4. Алардын балдары барбы? 5. Сенин чоң энең барбы? 6. Анын таятасы барбы? 7. Алардын ата-энелери барбы? 8. Сенин балаң барбы? 9. Сиздин кызыңыз барбы?

9. КӨП ЧЕКИТТИН ОРДУНА КЕРЕКТҮҮ СӨЗДӨРДҮ КОЙГУЛА.
1. Анын беш
2. Ал 25
3. Сиз канча
4. Сиздин
5. Сиз
6. Сиздин үй-бүлөңүз
7. Менин апам 45 жашта. Ал
эсепчи., атыңыз ким?, жаштасыз? , барбы?, иштейсизби?, баласы бар., жашта.,
10. ТЕКСТТИ ОКУГУЛА. СУРООЛОРГО ЖООП БЕРГИЛЕ.

Биздин үй-бүлө

       Менин атым Атай. Мен 25 жаштамын. Банкта эсепчи болуп иштейм. Биздин үй-бүлө чоң. Менин атам, апам, чоң атам, чоң энем, агам, эжем, карындашым бар. Менин атамдын аты Сапар. Атам элүү жашта. Ал банкта аудитор болуп иштейт. Атамдын банкта иштегенине жыйырма беш жыл болду. Атамды кесиптештери сыйлайт. Биз да атамды урматтайбыз.

       Менин апам кырк беш жашта. Анын аты Жибек. Ал мектепте мугалим болуп иштейт. Апам «Эл агартуунун отличниги». Биз апам менен сыймыктанабыз.

       Чоң атам менен чоң апам ардактуу эс алууда.

       Менин агам жыйырма жети жашта. Агамдын аты Султан. Кесиби боюнча архитектор. Ал үй-бүлөлүү. Анын эки баласы бар.

       Эжем – Роза. Ал жыйырма төрт жашта. Ал турфирмада котормочу болуп иштейт.

      Карындашым Айзат мектепте окуйт. Ал он беш жашта. Биз баарыбыз аны жакшы көрөбүз.

Суроолор:

1. Атай  канча жашта? Ал ким болуп иштейт?

2. Атайдын үй-бүлөсү канча адамдан турат?

3. Атасынын аты ким? Ал ким болуп иштейт?

4. Атасы канча жашта?

5. Апасынын аты ким? Ал канча жашта?

6. Чоң атасы, чоң апасы менен алектенишет?

7. Агасынын аты ким? Анын үй-бүлөсү барбы?

8. Эжеси канча жашта? Ал ким болуп иштейт?

9. Карындашы канча жашта?