4-сабак   [ө], [ү], [ң] тыбыштары. Конструкциялар – Кечиресиз суроого мүмкүнбү?
– Сизге бир өтүнүчүм бар эле.
Кептик тема. Ѳтүнүү жана ыраазычылыкты билдирүү.
1. УККУЛА. Ө, Ү, Ӊ тамгалары орус тилинде жок, кыргыз тилине мүнөздүү тамгалар болуп эсептелет.

өлкө   

өкмөт

өмүр            

өнөр 

өжөр    

көчө    

бөлмө

көк  

көл

көз

өйдө-төмөн

көйнөк

өтүк

өнөктөш

сөз

күз

үлгү

үлүш

үчүн

үмүт

күлкү

түз

гүл

күзгү

ийгиликтүү

сүйүү

түйүн

үн

үгүт

үй

жаңы

чоң

кең

эртең

таң

кайың

кеңешме

коңгуроо

дөңгөлөк

астыңкы

тең

үстүңкү

жең 

жеңиш

ыңгайлуу

2. Ѳ, Ү, Ӊ ТАМГАЛАРЫН ТУУРА ОКУГУЛА. ЖАҢЫЛМАЧТЫ ЖАТТАГЫЛА.

Көпөлөк

                      Көп-көп                               

              Көпөлөк,                             

 Көп болуп                           

                     Көкөлөп,                                

              Көргүн деп                                                        

         Көңүлдү,

Көтөрөт.

                                 

Көңүлдү  көтөрүп,                                                 

      Көк, кызыл

          Көйнөгүн,

                 Көп кызга                                         

                         Көрсөтөт.

 

А. Осмонов

3. Тилиңерди жатыктыргыла.

                                          Көпкөк

                                 Көгүчкөн,

                        Көгүлтүр

               Көрккө

Көмүлгөн.

           Көрдүңбү

                    Көйкөлүп

                             Көрүнгөн,

                                     Көк түстүү

                                             Көлдү өөп

                                                      Көлбүргөн.

А.Осмонов

4. ЧАКАН ДИАЛОГДУ УККУЛА.

* * *

– Жыйналыш качан болот?      – Жыйналыш эртең болот.

* * *

– Кеңешме качан болот?           – Кеңешме бүгүн болот.

* * *

– Концерт качан болот?            – Концерт бүрсүгүнү болот.

* * *

– Жумушка качан келесиң?      – Эртең менен келем.

5. Уккула.

    Чоң, күү, түз, көз, көйнөк, үтүк,  сөз,   үй, жаңы, күлкү, көк, үн, түйүн, сүйүү, өкмөт, өнөктөш, күн, көл, кең, көчө, өлкө, үчүнчү.

6. КӨП ЧЕКИТТИН ОРДУНА Ѳ, Ү, Ӊ ТАМГАЛАРЫН ЖАЗГЫЛА.

К…н, к…л, ке… , чо… , к….. , т…з, к…з, к..йн..к,  ..т..к,  к..ч.. , ..лг…, …ч…н,  с…з,   …й, жа…ы, к…лк.., к…к, …н,  т…й…н,   с…й…,  …км…т, …н..кт..ш.


7. ДИАЛОГДОРДУ УККУЛА.

– Кечиресиз, суроого мүмкүнбү?

– Угуп жатам.

– Бул кайсы көчө?

– Бул Чүй проспекти.

– Ыракмат.

– Саламатсызбы?

– Саламатчылык.

– Кирүүгө уруксатпы?

– Кириңиз.

– Бөлүм башчысын кайдан тапсак болот?

– Үчүнчү кабаттан.

– Ыракмат.

– Эч  нерсе эмес.


– Сизге суроо берүүгө болобу?

– Ооба, бериңиз.

– Биздин долбоордун мөөнөтү качан бүтөт?

– Бир жылдын ичинде бүтөт.

– Долбоор боюнча суроолорду кимге берсек болот?

– Жетекчиге берсеңиздер болот.

– Жардамыңызга ыракмат.

– Эч нерсе эмес.

КӨЧӨДӨ.

–  Кечиресиз, сизден жардам суроого болобу?

–  Ооба, угуп жатам.

– Мэрия кайсы көчөдө жайгашкан?

– Чүй проспектисинде, филармониянын маңдайында жайгашкан.

– Ал жакка эмне менен барсам болот?

– Бул аялдамадан №20,38 автобус менен барсаңыз болот. Аялдама «Филармония» деп аталат.

– Жардамыңызга чоң рахмат.

– Эч нерсе эмес. 

– Саламатcызбы?

– Саламатчылык.

– Сизден жардам суроого болобу?

– Мейли, сураңыз. Колуман келсе жардам берейин.

– Мен эртең жумушка келе албайм. Мени сурагандар болсо, телефон номеримди берип коёсузбу?

– Макул, берип коёюн.

– Жардамыңызга ырахмат.

– Эч нерсе эмес.


– Саламатсызбы?

– Саламатчылык.

– Кичи пейилдикке, айтып коёсузбу? Ч. Айтматов атындагы китепкана кайда жайгашкан?

– Бөкөнбаев көчөсү менен Тыныстанов көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан.

– Ырахмат.

– Эч нерсе эмес. 


– Чыгууга мүмкүнбү?

– Жок, жыйналыш жүрүп жатат.

– Канча убакыттан кийин бүтөт.

– 15 мүнөттөн кийин.

– Анда күтө турайын. 

8. Сөз айкаштарын туура түзгүлө. 1. Кечирип 2. Таанышканыма 3. Эч нерсе 4. Сизден 5. Көңүл 6. Кирүүгө 7. Жардам 8. Кеңешиңизге 9. Айтып 10. Саламатта 11. Кайрылууга 12. Келип 13. Телефон 14. Көрүшкөнгө эмес.бурганыңызга ыракмат.ыракмат.өтүнөм.мүмкүнбү?коёсузбу?кубанычтуумун.бергениңизге ыракмат.туруңуз.болуңуз.чейин.чалып туруңуз.болобу?коюңуз.