22-сабак   Грамматика: ТАКТООЧ Кептик тема: ЗАМАНБАП БАЙЛАНЫШ КЫЗМАТТАРЫ. МОБИЛДИК БАНКИНГ

          Кыймыл-аракеттин ар түрдүү абалын, мезгилин, ордун, сын-сыпатын, сан-өлчөмүн билдирген сөздөр тактооч болот. Кайда? качан? кандайча? канча? канчалык? деген суроолорго жооп берет.

Орун тактооч: алыс, жакын, өйдө, төмөн, четте, артта, ыраактан;

Мезгил тактооч: кече, бүгүн, эрте, кечинде, түштө, быйыл, мурдатан;

Сын-сыпат тактооч: ылдам,тез, бат, акырын, эскиче, зорго, атайы, араӊ

Сан-өлчөм тактооч: аз-маз, ушунчалык, аз-аздан, болушунча, саал-пал, жапырт, аз-аздан, бир-бирден

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    Чоң, кооз  __________

Чоң, кооз шаар.

 

   Бул кызматты  _______ жүктѳсѳ болот.

   Бул мекеменин кызматкерлери ѳз ишин  _______ аткарышат.

   Асан  _________ так сүйлѳйт.

   Мен жумушка  _______ басып барам.

  Ал _______ кызмат ордунда отурат.

(бат, так, кѳп, орусча, жѳѳ, дайыма)

 

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    ылдам – тез – бат

 

  ылдый –                                  

   алыс –                                            

  кыргызча  –

   эртең  –

   кем  –

   бекем –

 

(тѳмѳн, ыраак, орусча, бир күндѳн кийин, аз, катуу )

 

ОКУГУЛА

Мезгилдин агымы менен жашообуз интернетсиз кызыксыз болуп бараткандай. Туташтыруучу зымсыз интернет талапка ылайык келип, аны үй шартында колдонгондордун саны күн санап өсүүдө. Илим изилдөөчүлөр болсо,Wi-Fiдын адамдын ден соолугуна канчалык зыяны бар экенин да аныкташкан. Wi-Fi түйүнү тууралуу кенен маалымат алыңыз.

Wi-Fi англисче «Wireless Fidelity» деген сөздөн келип чыккан, бизче «зымсыз тактык» же «зымсыз сапаттуулук» деп которулат. Wi-Fiдын тарыхы 1991-жылдан башталат. Кабелдүү интернетке салыштырмалуу Wi-Fi ды колдонуу сарамжалдуу жана эффективдүү. Мындай кызматтын пайда болушу менен ага туташууга ылайыкталып, көптөгөн техникалар жайылды. Анын негизинде учурда Wi-Fiды кафе, ЖОЖ, мектеп, оорукана, аба майданынан, мейманкалардан, такси жана иш орунунан колдонууга мүмкүн.

Акыркы жылдарда Wi-Fiдын зыяндуулугу  тууралуу дарыгерлер көбүрөөк айта башташты. Wi-Fi электромагниттик талааны түзүп, тирүү организмдин ткандарын жылытуучу касиетке ээ. Уюлдук телефондон чыккан нурлардын басымдуу бөлүгү организмге  тери аркылуу кирсе, мээде жана ички органдарда температу ранын көтөрүл үшү бир аз гана байкалат. Ал эми Wi-Fi  түйүнүнөн чыккан нур андан күчсүз болот. Ошондой болсо дагы сиз көп отурган жер Wi-Fi орнотулган жерден 1 метрдей алыс болуш керек. Колдонбогон учурда аны өчүрүп туруу талапка ылайык.

 

 

ЖООП БЕРГИЛЕ

Мисалы:    – Сага “Мобилдик банкинг” кызматы жактыбы?         

Ооба,бул кызмат сиздин акчаңызды жана убактыңызды үнѳмдѳѳгѳ жардам берет.

 

–       Коммуналдык тѳлѳмдѳргѳ эмнелер кирет?

–       _______________________________________________

–       Мобилдик банкинг менен салыктын түрлѳрүн тѳлѳсѳ болобу?

–       ________________________________________________

–       Уюлдук телефонго кантип бирдик жүктѳсѳ болот?                   

–       ________________________________________________

–       Мамлекеттик салык кызматы шаардын кайсы жеринде жайгашкан?

–       ________________________________________________

–       Айлык акыңызды кайсы банктан аласыз?

СУРАГЫЛА

Мисалы:    – Заманбап байланыш каражаттары кайсылар?           

Заманбап байланыш каражаттарына: уюлдук телефон, факс, интернет, скайп ж.б. кирет.

 

–       _____________________________________________________

–       Мобилдик банкинг – бул заманбап кызматы.

–       _____________________________________________________

–       Бул кызмат ѳтѳ ыңгайлуу жана убакытты үнѳмдѳйт.

–       ______________________________________________________

–       Үйдѳ отуруп эле бардык коммуналдык кызматтарын уюлдук телефонуң аркылуу тѳлѳсѳң болот

–       ______________________________________________________

–       Банктын кызматкерлери сиздин телефонуңузга жүктѳп беришет.

–       _____________________________________________________

–       Мобилдик банкинг кызматы турмушту кыйла жеңилдетет.

 

СҮЙЛѲШѲЛҮ

– Саламатсызбы?

– Саламатчылык. Сизге кандай жардам керек?

– Мен Мобилдик банкинг ачайын дедим эле. Эмне кылышым керек?

– Жакшы, мен азыр сизге жардам берем. Жаныңызда паспортуңуз барбы?

– Ооба, паспортум жанымда.

– Анда аты-жѳнүңүздү, туулган жылыңызды жана жашаган дарегиңизди айтып коюңузчу.

– Менин аты-жѳнүм Дакыбаева Айнура Билимовна 1974-жылы, 27-мартта туулганмын. Бишкек шаары, 8-кичи район, 34-үй, 14-батир.

– Мына бул кагазга кол коюп коюңуз. Мобилдик телефонуңуз барбы? Бериңизчи.

– Ооба, мынакей.

– Мен сизге мобилдик банкинг ачып бердим. Сиз бул жерге логин жана пароль жазышыңыз керек.

– Жаздым, туурабы?

– Ооба, туура. Эми сиз телефонуңуздан *3333# басыңыз, эми меню чыктыбы?

– Ооба, чыкты.

– Болду, сиз мобилдик банкингге толук кошулдуңуз. Кандай тѳлѳм жасайм десеңиз менюдагы кызматтын түрлѳрүн тандап, басыңыз. Ошондон, тѳлѳмүңүз кетет. Бирок, карточкаңызда сѳзсүз түрдѳ акча болуш керек. Ошентип, телефон аркылуу почтага барбай эле тѳлѳп койсоңуз болот.

– Чоң рахмат. Бул абдан ыңгайлуу кызмат экен

 

 

 

КАЙТАЛАГЫЛА

Ыңгайлуу, кызмат кѳрсѳтүү, каалаган валюта, аманат кассасы, коопсуз, акча каражаты, комуналдык тѳлѳмдѳр, 24 саат бою, кардар, жеткиликтүү кызмат, кошумча кызмат, акча которуу, балансты толуктоо, пайдаланса болот, мобилдик телефон, сурап-билүү кызматы, банктын иштѳѳ тартиби.

 

АУДИО материал

ЖАҢИЛИРЭЭК ЖАША (Жарнамалык негизде)

Мобилдик банкинг(МБ)  – бул мобилдик телефондун жардамы менен суткасына 24 саат бою ѳз акчаңызды коопсуз, тез жана ыңгайлуу башкарууга жардам берген жаңы кызмат кѳрсѳтүү.

Ал кантип иштейт?

 Сиздин каалаган банк эсебиңизди МБ кызмат кѳрсѳтүүгѳ улап койсо болот;

 Бул кызмат кѳрсѳтүүнүн жардамы менен ишке ашырылган бардык эсептѳѳлѳр банк эсептери аркылуу ѳтѳт. Мындай кызмат ыңгайлуу, коопсуз, ишенимдүү;

 МБ менен иштегенде сиз каалаган валютаны (сом, АКШ, доллар, рубль, евро) пайдалансаңыз болот.

Эмне үчүн бул кызмат ыңгайлуу?

 Сиз “жакын жерде филиал, аманат кассасы, банкомат кайда?” деп издеп жүрбѳйсүз. МБ үйдѳн чыкпай эле колдонсо болот;

 Мындан ары банктын иш тартибине ыңгайлашуунун кажети жок, МБ суткасына 24 саат бою, аптасына 7 күн иштейт;

 Операциялар дагы да ылдам жүрѳт;

 МБ колдонуу мүмкүн болушунча жѳнѳкѳй жана жеңил.

 

КѲРГҮЛѲ   (ВИДЕО материал о Кыргызстане)

 

Тема: «Заманбап (мобилдик банкинг) тейлѳѳ кызматы жѳнүндѳ сүйлѳшүү»

 

– Саламатсызбы Айнура Билимовна.

– Саламатчылык.

– Кайда бара жатасыз?

– Почтага барсам, жабылып калыптыр. Жакын жердеги дүкѳндѳ терминал бар эле, ошол жакка бара жатам.

– Терминал эмнеге керек эле?

– Коммуналдык тѳлѳмдѳрдү тѳлѳйүн дедим эле?

– Кайсы кызмат үчүн?

– Таштанды, свет, муздак жана жылуу суу, домофон тѳлѳмдѳрүн.

– А сиз “Мобилдик банкинг” кызматын билесизби?

– Уккам, бирок аны кантип пайдаланышты билбейм.

– Ал оңой эле. Сиз бул кызматка кошулуу үчүн адегенде каалаган банкка келишим түзүү үчүн болгону 1 гана жолу паспортуңуз менен барасыз. Сиз минтип “почта, банкомат кайда?” деп издеп жүрбѳйсүз. Мобилдик банкингди үйдѳн чыкпай эле колдонсо болот.

– Чын элеби? Кайсы убакта тѳлѳш керек?

– Бул кызмат суткасына 24 саат бою, аптасына 7 күн иштейт, аны колдонуу жѳнѳкѳй жана жеңил.

– Абдан жакшы экен. Убакытты үнѳмдѳсѳ болот турбайбы?

– Албетте, бул кызмат кѳрсѳтүүнүн жардамы менен ишке ашырылган бардык эсептѳѳлѳр банк эсептери аркылуу ѳтѳт.

– Сонун экен. Бирок аны колдонууну жакшылап үйрѳнүш керек да.

– Банкка барып, келишим түзгѳндѳ сизге жакшылап түшүндүрүп беришет.

– Жакшы болбодубу. Маалыматың үчүн терең ыраазычылык билдирем!

– Эч нерсе эмес! Сѳзсүз барыңыз, ѳзүңүзгѳ жакшы болот. Мындай кызмат ыңгайлуу, коопсуз, ишенимдүү.

– Жакшы бар, чоң рахмат.