13-сабак   Кептик тема: ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК ҮЙҮ Грамматика: ИЛИК ЖӨНДӨМӨ

Үндүүлөрдөн кийин                             –  -нын, -нин, -нун, -нүн;

Жумшак үнсүздөн кийин                          – -дын, -дин, -дун, -дүн;

Каткалаң үнсүздөн кийин                         – -тын, -тин, -тун, -түн;

Илик жөндөмө + зат атоооч + жак таандык мүчө менен

кеңсе
паспорт
мыйзам
мөөр
президент
баяндама кат
кулактандыруу
мүнөздөмө
токтом
нин, тун, дын, дүн, тин, тын, нун, нүн, дун,
КӨНҮГҮҮ

Мисалы:    Бул атам+дын бөлмө+сү

 

Бул айыл ____    жашоочулар_____

Алар мекеме ____  кызматкерлер_____

Света апам ____     сиңди_______

Тиги мугалимдер ____    бөлмө_______

Ал университет ____       бүтүрүүчү______

Касым ____      аял_____   дарыгер болуп иштейт.

Кадрлар____ өздүк курам____ боюнча буйрук чыкты.

Бул жыйынтыкты комиссия____  мүчөлөр___   аныкташты.

Бул сүрөт_____ автор____  – белгилүү сүрөтчү.

Сатар байке______ үй-бүлөсү чоң.

КӨНҮГҮҮ

Мисалы:  

атам____  бөлмөсү

атамдын бөлмөсү

кеңсекулактандыруумөөрпрезидентмыйзампаспортбаяндама каттоктом ____нун тексти_____тин жарлыгы____дүн орду___дын беренеси______ нин эмереги___тын үлгүсү___тун түп нускасы___дун долбоору
КӨНҮГҮҮ

Мисалы:    Бааргерлердин акчасы 1000 сомго көтөрүлдү.

1. Аскар ____ күндөлүгү үстөлдө турат.
2. Мен күндө Айша____ чоң атасын сейил бактан көрөм.
3. Бул жерден таксилер_____ жүргөнүн көргөн жокмун.
4. Ишкана______ директору кайда?
5. Досум________ аялы иштебейт.
6. Ысык-Көл – Кыргызстан_____ бермети.
7. Ал ушул үй_____ бешинчи кабатында иштейт.
8. Эжем_______ жумушу кызыктуу.
9. Комиссия_______ мүчөлөрү жыйынга толук катышкан жок.
10. Сейф__________ ачкычы кимде?
ЖООП БЕРГИЛЕ

Мисалы:   

Берметтин үйүнүн дарегин билесиңби?      

Ооба, билемин. Ал Ак-Өргө жаңы конушунун Байтик баатыр көчөсүндө 7-үйдө жашайт.                 

 

–       Китепкананын иши кимге тапшырылды?

–       _____________________________________

 

–       “Достук” кичи ишканасынын менеджери ким?

–       ____________________________________________________

 

–       Келишимде тараптардын маалым даректери жазылганбы?

–       ____________________________________

 

–       Сиз келишимдин шарттары менен таанышып чыктыңызбы?

–       ____________________________________

 

–       Арыздын ээси ким экен?

–       _____________________________________

 

 

–       Бул жаңы китеп. Китептин барактары сапаттуу болуптурбу?

–       _____________________________________

 

–       Мүнөздөмөнүн маалымдаректерин билесиңби?

______________________________________

ЧАЧ ТАРАЧТА

Чач, боёк, жаак, желке, кайчы, какач, көкүл, саамай, кургаткыч, чач жасалгасы, маңдай, мурут, каш, кирпик, сакал, суюк, тармал, төбө, тырмак, кыркып бериңизчи, алып берчи, кырктырайын дедим эле, тегиздеп бериңизчи, тармалдатып алайын дегем, кыскартып коюңузчу,  

БУТ КИЙИМ ОҢДОО

Бут кийим, өтүк, калып, таман, конч, булгаары менен, боосу, така, өтүкчү, бузулуп калды, сыдырма, тешилип кетиптир, жешилип калган, оңдоп бериңизчи, тамандап берсеизби

СААТ ОҢДОО

Айнек, алмаштыруу, артта калат, буроо, дубал саат, кол саат, тейлөө, кепилдик, тетик, чөнтөк саат, бошоп кетти, качан даяр болот, оңдоп бериңизчи, сынып калды, токтоп калат, көрсөтпөй жатат, карап бересизби.

БУЛАР КИМДЕР?

ЧАЧ ТАРАЧТАР
ӨТҮКЧҮЛӨР
СААТ ОҢДОГУЧТАР
ЖУМУШЧУЛАР
КЕСҮҮЧҮЛӨР
ТИГҮҮЧҮЛӨР
Бул кайда?
Чач тарачта
бут кийим оңдоочу жайда
кийим тигүүчү жайда
мейманканада
Бул ким?өтүкчү
саат оңдогуч
тигүүчү
чач тарач
Бул ким?өтүкчү
саат оңдогуч
тигүүчү
чач тарач

СҮЙЛӨШӨЛҮ

– Саламатсызбы?

– Саламатчылык.

– Менин чачым өсүп кетти, кырктырайын дедим эле

– Жакшы, келиңиз. Кандай кылып кыркайын?

– Менин чачым бат өсөт, ошондуктан кыска кылып кыркып бересизби?

– Макул.

– Саламатсызбы?

– Саламатчылык.

– Менин өтүгүмдүн такасы жешилип калды. Оңдоп бересизби?

– Албетте, бүгүн таштасаңыз, эртең саат ондордо даяр болот.

– Жакшы, канча болот?

– 200 сом.

– Кечиресиз, мен чачымды боётоюн дедим эле. Сиздерде боёк канча турат?

– Боёктордун баасы 180 сомдон болот. Кайсы түскө боётосуз?

– Кара түскө боёп бересизби?

– Келиңиз, отуруңуз.

– Кечиресиз, сизге кайрылууга болобу?

– Угуп жатам, кандай өтүнүчүңүз бар?

– Өтүгүмдүн сыдырмасы бузулуп калды. Таманын да оңдотоюн дедим эле.

– Бериңиз, көрөйүн. Сыдырмасын алмаштырыш керек экен. Таманын да оңдоп берейин.

– Качан даяр болот?

– Эки күндөн кийин, шаршемби күнү түштөн кийин даяр болот. Сыдырмасы 200 сом, таманы 230 сом болот.

– Жакшы, мына алыңыз.

– Саламатсызбы?

– Саламатчылык.

– Менин кол саатымды карап бересизби? Токтоп калып жатат.

– Бериңиз, карап көрөйүн.

– Мынакей.

– Ооба, тетиктерин алмаштыруу керек. Айнеги да бошоп калыптыр.

– Сизге калтырайынбы?

– Бүгүн түштөн кийин саат экилерде келип алып кетсеңиз болот. Акчасын анан бересиз.

– Макул. Саат экиде келейин.

– Кечиресиз, сизге кайрылууга болобу?

– Ооба, кандай өтүнүчүңүз бар?

– Саатым артта калып жатат. Карап бересизби?

– Саатыңызды тазалап жана кээ бир тетигин алмаштыруу керек экен.

– Анда сизге калтырайын. Кызматыңыз канча болот?

– Тетиктери менде бар, жумушу менен биригип 190 сом болот.

– Мынакей алыңыз.

саат экилерде келип алып кетсеңиз болот. Акчасын анан бересиз.

– Макул. Саат экиде келейин.

КӨНҮГҮҮ

Мисалы:    Мен ................... оңдотоюн деп келдим.

Мен бут кийимимди оңдотоюн деп келдим.

чачымдыСаатымдын ................ сынып калды.Бут кийимимдиӨтүгүмдүн .............бузулуп калды.Чач боёктордун кандай .......... бар.Эже, шымымдын ................... кыскартып бериңизчи. ......... кырктырайын дедим эле............ булгары менен тамандап бересизби?түстөрүайнегисыдырмасыбагалегин СУРАГЫЛА

Мисалы:    – _______________________________?                 

Юбкамдын этегин кыскарттым.

 

–       ___________________________________

–       Бул өтүгүмдүн таманы тешилип калды.

–       _______________________________

–       Эки күндөн кийин даяр болот.

–       ________________________________

–       Чачымды кыска кырктырайын дедим эле.

–       _____________________________________

–       Бизде кара, күрөң, кочкул кызыл чач боёктору бар.?

–       _____________________________________

–       Бир саатча артта калып жатат.

 УГАЛЫ


– Алло, саламатсыңбы? Бул “Асем” сулуулук салонубу?

– Саламатчылык. Ооба, угуп жатабыз

– Мен тойго бармакмын, чачымды жасатайын дедим эле? Барсам болобу?

– Сизге кайсы убакытка керек?

– Эртең кечки саат алтыга.

– Анда саат төрткө жазып коёюн. Атыңызды, телефон номериңизди айтыңыз. – Асель, 0 555 51 44 55.

– Кечикпей келиңиз!

– Рахмат.

 

Окугула