6-сабак   Кептик тема: МЕНИН ИШ КҮНҮМ. Грамматика: ТАКТООЧ

            Тактооч – кыймыл-аракеттин мезгилин, убактысын, ордун, сын-сыпатын билдирет.

1.     Мезгил тактооч – качан?, кайсы убакта?, качанга чейин?, качантан бери?: азыр, жакында, кечээ, бүгүн, эртең, быйыл, кечинде, жайында, эртең менен, түштѳ, кийин, күндүз, таңга маал, мурун, түштѳн кийин,  түнкүсүн:

2.     Орун тактооч – кайда?, кайсы жакта?, кайсы жакка?, кайсы жерден?: мында, жогору, тѳмѳн, ылдый, ѳйдѳ, алыс, жакын, ыраак, артка, ѳйдѳ-тѳмѳн;

3.     Сын-сыпат тактооч – кантип?, кандай?, кандайча?: жай, ылдам, тез, бат, бирге, бекер, акырын, менимче, кыргызча, орусча, кокустан.

4.      Сан-ѳлчѳм тактооч – канча?, нече?, канчалык?: ашык, кем, аз-маз, ушунчалык, жетишинче.

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    Сен канчан келдиң?

                     Мен кечээ келдим.

Биз айылга качан барабыз?
Кварталдык отчетту качан тапшырасыз?
Кийинки отурум канчан болот?
Бул кызматтык каттарды качан жѳнѳтѳсүз?
Эмгек ѳргүүсүнѳ качан чыгасыздар?
КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    Анын үйү шаардан ........ жайгашкан.

                    Анын үйү шаардан алыс жайгашкан
1. Бул маселе ..............талкууланды.......... эгиндин түшүмү кѳп болду.o ...... жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу реформага муктажo Мамлекеттик кызматкерлер ............ билүүлѳрү керек. азырбыйылкыргызчакечээ


Милиционер ....... видео байкоо жүргүзѳт.

дайыма
эч качан


Жумуш күнү ....... беш мүнѳттүк жыйындан башталат.

күнүгѳ
эч качантѳмѳн
жогору


...... саат тогуздан баштап  жергиликтүү калкты тейлѳѳ жүргүзүлѳт.
эртең менен
былтыр


Ишкерлер долбоордун ......., ...... , ...... үлгүсүн талкуулап жатышат.

орусча, кыргызча, англисче
орус, кыргыз,англис

СҮЙЛѲШѲЛҮ

2.

–       Мен кечээ сиздердин кѳргѳзмѳгѳ катыштым. Мага кээ бир моделдер абдан жакты.

–       Сизге кайсынысы кѳбүрѳѳк жакты?

–       Мага жатак жана ашкана эмеректери жакты. Биздин фирма сиздерден эмеректерди мурда да сатып алганбыз. Биз сиздер менен андан ары кызматташалы деп жатабыз.

–       Мен абдан кубанычтуумун, кызматташууга даярбыз.

 

 


ОКУГУЛА


Бүгүн дүйшѳмбү. Мен эртең менен эрте турдум. Таңкы кѳнүгүүлѳрдү жасап, тамактандым. Адатта, менин жумуш күнүм саат сегизде башталат. Күнүгѳ беш мүнѳттүк жыйын болот. Анда бир күнкү боло турган иштердин тартиби талкууланат. Түшкү тыныгууда биздин мекемеден алыс эмес жерде жайгашкан ашканага барып тамактанабыз. Тыныгуу бир саат. Түштѳн кийин иш боюнча ишканаларды кыдырабыз. Анан алынган маалыматтар боюнча жыйынтык чыгарабыз. Саат алтыда жумуш бүтүп, үйгѳ жѳнѳйм.


 

УККУЛА

– Алло, саламатсызбы?

– Саламатчылык.

– Бул эсептѳѳ бѳлүмүбү?

– Ооба, угуп жатам.

– Бул ай үчүн аванс качан алса болот?

– Аванс бүрсүгүнү түштѳн кийин болот.

– Рахмат.

– Эч нерсе эмес.

    Кутмандуу күнүңүздѳр менен! Урматтуу кесиптештер, анда эмесе, бүгүнкү отурумду баштайлы. Күн тартибинде үч маселе каралат:

    Биринчиси – ишкананын ишмердүүлүгүн жакшыртуу.
    Экинчиси – кварталдык отчеттордун жыйынтыгын угуу.
    Үчүнчүсү – ар түрдүү маселелер, мында биз, ардакттуу эс алуудагы кесиптешибиздин 70 жылдык мааракесин ѳткѳрүү тууралуу сүйлѳшѳбүз.

 


КАЙТАЛАГЫЛА

Азыр, ай сайын, анан, баягы, бүгүн, бүгүнкү, бүрсүгүнү, заматта, кез-кезде, кечинде, кечкисин, күндүз, мурда, мурун, таңга маал, түндѳ, ѳйдѳ, тѳмѳн, жогору, мында, алыс, жакын, ары-бери, тез, жай, бекер, ылдам, кем, мол, ушунча.

КѲРГҮЛѲ:   (ВИДЕО материал)
                                                                          
        

Тема: «Тыныгуудагы сүйлѳшүү»

– Дима, сен бош күндөрү эмне кыласың?

– Мен такай саат алтыда турам. Анан 20 мүнөт штанга көтөрөм.

– Тамашалап жатасыңбы?

– Жок, анан мен 30 мүнөт жүгүрөм.

– Чын эле, сен чыйрак көрүнөсүң!

– Анан жакшылап тамак ичем. өзүңчү?

– Бакыт, эртең эмне кыласың?

– Эртең абдан оор күн. Кечке чейин иштерим көп. Түшкө чейин отчет тапшырам, андан кийин жыйналыш, ал бүткөндөн кийин футболго барам, үйгө кечки саат 9да келем.

– Оо, колуң бошобойт турбайбы?

– Ооба. Мага жумушуң бар беле?

– Жок, жөн эле жолугуп эс алалы дегем.

– Рахмат, отчеттор бүткѳндѳ жолукпайлыбы?

– Мейли.