5-сабак   Кептик тема: СААТ. УБАКЫТ Грамматика: САН АТООЧ

      Сан атооч – заттын санын, иретин, эсебин билдирип, канча? канчанчы? канчоо? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: бир (эсептик сан атооч)

                бешинчи (иреттик сан атооч)

                алтоо (жамдама сан аточ)

                он чакты, ондой (чамалама сан атооч)

                үч бүтүн ондон эки (бѳлчѳк сан атооч)

Кайталагыла. Тилиңерди жатыктыргыла сан сандар 0 - нөл 1- бир 2- эки 3 – үч 4 – тѳрт 5 – беш 6 – алты 7 – жети 8 – сегиз 9 – тогуз 10 – он 11 - он бир 12 - он эки 13 – он үч 14 – он тѳрт 15 – он беш 16 - он алты 17 - он жети 18 - он сегиз 19 - он тогуз 20 - жыйырма 21 - жыйырма бир 22 - жыйырма эки 23 - жыйырма үч 24 - жыйырма тѳрт 25 - жыйырма беш 26 - жыйырма алты 27 - жыйырма жети 28 - жыйырма сегиз 29 - жыйырма тогуз 30 - отуз 31 - отуз бир 32 - отуз эки 33 - отуз үч 34 - отуз тѳрт 35 - отуз беш 36 - отуз алты 37 - отуз жети 38 - отуз сегиз 39 - отуз тогуз 40 - кырк 41 - кырк бир 42 - кырк эки 43 - кырк үч 44 - кырк тѳрт 45 - кырк беш 46 - кырк алты 47 - кырк жети 48 - кырк сегиз 49 - кырк тогуз 50 - элүү 51 - элүү бир 52 - элүү эки 53 - элүү үч 54 - элүү тѳрт 55 - элүү беш 56 - элүү алты 57 - элүү жети 58 - элүү сегиз 59 - элүү тогуз 60 - алтымыш 61 - алтымыш бир 62 - алтымыш эки 63 - алтымыш үч 64 - алтымыш тѳрт 65 - алтымыш беш 66 - алтымыш алты 67 - алтымыш жети 68 - алтымыш сегиз 69 - алтымыш тогуз 70 - жетимиш 71 - жетимиш бир 72 - жетимиш эки 73 - жетимиш үч 74 - жетимиш тѳрт 75 - жетимиш беш 76 - жетимиш алты 77 - жетимиш жети 78 - жетимиш сегиз 79 - жетимиш тогуз 80 - сексен 81 - сексен бир 82 - сексен эки 83 - сексен үч 84 - сексен тѳрт 85 - сексен беш 86 - сексен алты 87 - сексен жети 88 - сексен сегиз 89 - сексен тогуз 90 - токсон 91 - токсон бир 100 - жүз 101 - жүз бир 102 - жүз эки 110 - жүз он 111 - жүз он бир 112 - жүз он эки 120 - жүз жыйырма 130 - жүз отуз 140 - жүз кырк 150 - жүз элүү 160 - жүз алтымыш 170 - жүз жетимиш 180 - жүз сексен 190 - жүз токсон 200 - эки жүз 300 - үч жүз 1000 - 1001 1002 1500 1900 2000 2015 5000 10 000 150 000 200 000 500 000 500 553 1000 000 1500 000

1 – бир

2 – эки

3 – үч

4 – тѳрт

5 – беш

6 – алты

7 – жети

8 – сегиз

9 – тогуз

10 – он

20 – жыйырма

30 – отуз

40 – кырк

50 – элүү

60 – алтымыш

70 – жетимиш

80 – сексен

90 – токсон

100 – жүз

200 – эки жүз

300 – үч жүз

400 – тѳрт жүз

500 – беш жүз

600 – алты жүз

700 – жети жүз

800 – сегиз жүз

900 – тогуз жүз

1000 – бир миң

2000 – эки миң

3000 – үч миң

4000 – тѳрт миң

5000 – беш миң

6000 – алты миң

7000 – жети миң

8000 – сегиз миң

9000 – тогуз миң

      Иреттик сан атооч –  -(ы)нчы, -(и)нчи, -(у)нчу, -(ү)нчү мүчѳлѳрү менен жасалат. Мисалы: тогузунчу, алтынчы, үчүнчү.

                   2015 – эки миң он бешинчи жыл

                   1945 – бир миң тогуз жүз кырк бешинчи жыл

                   21-катар – жыйырма биринчи катар

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    4  =  тѳрт  – четыре 

                     4 = тѳртүнчү – четвертый

7
21
16
29
39
44
53
61
76
83
99
111
225
540
1996
2011
2015
2016
2017
2019
инчи, ынчы, унчу, нчи, нчы, нчу, нчү, үнчү,
КѲНҮГҮҮ

Мисалы:      Күн тартибинде 4 маселе каралат.

                       Күн тартибинде тѳрт маселе каралат.

31-август - эгемендүүлүк күнү.
отуз бир август
отуз биринчи август
№14 токтомдун негизинде иш каралып жатат.
номер он төртүнчү
номер он он төрт
Жыйынга катышкандардын саны: 17.
он жети
он жетинчи
Мамлекеттик туу 1992-жылы кабыл алынган
бир миң тогуз жүз токсон эки
бир миң тогуз жүз токсон экинчи
Кыргыз Республикасынын герби 1994-жылы 14-январда кабыл алынган.
бир миң тогуз жүз токсон төртүнчү жылы он төртүнчү январда
бир миң тогуз жүз токсон төрт жылы он төрт январда
СҮЙЛѲШѲЛҮ

– Саламатсызбы?                          

– Саламатчылык!

– Мага 5 даана папка, 10 калем сап, 2 кассалык китеп, 1 тешкич керек болуп жатат.

– Табыштама толтуруп келиңиз.

– Макул, түштѳн кийин келейин.

– Мейлиңиз.              

 

*                *               *

 – Кандай?                   

– Жакшы, озун кандайсын?

– Баары жакшы.

–  Алыкулдун 100 жылдыгына  50 чакыруу кагазы бар. Силерден канча кызматкер барат?

–  Бизге 10 чакыруу жетиштүү.

–  Мынакей, 10.30дан кечикпей келиңиздер.

–  Рахмат, сѳзсүз келебиз.

ЖУМА КҮНДӨРҮ // АПТА КҮНДѲРҮ

АПТА КҮНДѲРҮ

                                     1-күн – дүйшѳмбү

                                      2-күн – шейшемби

                                      3-күн – шаршемби

                                      4-күн – бейшемби

                                      5-күн – жума

                                      6-күн – ишемби             

                                      7-күн – жекшемби

Кайталагыла

СААТ КАНЧА БОЛДУ?

Мисалы:             Бирге он беш мүнөт калды.

                            Саат ондон жыйырма мүнөт өттү.КѲНҮГҮҮ

Мисалы:     5 калды 20

                       Бешке жыйырма мүнѳт калды.

Бир мүнѳттѳ (60) секунд бар.
алтымыш
алтымышынчы
Ишкананын жобосу (10) бѳлүмдѳн, (25) параграфтан турат.
он / жыйырма беш
он / жыйырма бешинчи
Мекеменин (7) кызматкерине алкыш жарыяланды.
жети
жетинчи
(5) кызматтык унаа техникалык кароодон ѳткѳрүлдү.
беш
бешинчи
(2002) жылдын март айында иштин жыйынтыгы чыгарылат.
эки миң экинчи
эки миң эки
КѲНҮГҮҮ

Мисалы:   – Асан жумушка канча мүнѳт кечигип келди?

                    – Асан жумушка беш (5) мүнѳт кечигип келди.


Сен жумуштан канчада келесиң?              _____________________________.

Түшкү тыныгуу саат канчада?               _____________________________.

Спектакль саат канчада башталат?                  _____________________________.

Чогулуш канчада бүтѳт?                         _____________________________.

Коноктор канчада келишет?                            _____________________________.

 

Жоопту бул дарекке karamendeeva@mail.ru жөнөтүңүз.

 УККУЛА. КАЙТАЛАГЫЛА


– Алло, саламатсыздарбы?

– Саламатчылык.

– Мамлекеттик каттообу?

– Ооба, угуп жатабыз.

– Жер тилкеси тууралуу маалымдама керек эле. Качан барсам болот?

– Күн сайын 8.00дон 17.00го чейин иштейбиз. 12.00дон 13.00го чейин тыныгуу. Бирок маалымдамалар аптанын шейшемби жана жума күндѳрү гана берилет.

– Маалыматыңызга рахмат.

ЖООП БЕРГИЛЕ

Саат канча болду?

1саат бирге жыйырма мүнөт калды2саат үчкө он мүнөт калды3саат бештен он беш мүнөт өттү4саат сегизге он беш мүнөт калды5саат он жарым болду6саат тогуз болду7саат алты болду саат сегизге он беш мүнөт калдысаат үчкө он мүнөт калдысаат бирге жыйырма мүнөт калдысаат тогуз болдусаат бештен он беш мүнөт өттүсаат он жарым болдусаат алты болду

ОКУГУЛА


  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу – мамлекеттин расмий белгиси. Ал мамлекеттик мекемелердин, эл аралык элчиликтердин имараттарына илинет. Ар бир мамлекеттин туусу, герби жана гимни болот. Биздин мамлекеттик туубуз 1992-жылы кабыл алынган. Туунун автору – Сабыр Иптаров, сүрѳтчүлѳр – Бекбосун Жайчибеков, Жусуп Матаев, архитекторлор – М.Сыдыков, Эдил Айдарбеков.    

 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби 1994-жылы 14-январда кабыл алынган. Гербдин авторлору – Асейн Абдраев жана Садырбек Дубанаев. 

 


КАЙТАЛАГЫЛА


Аяк оона, азыр, ай, апта, бейшемби, бирдин айы, бештин айы, бугу, дүйшѳмбү, дем алуу, жалган куран, жекшемби, жетинин айы, жума, ишемби, кечке чейин, кулжа, күн, күн тартиби, күн сайын, мүнѳт, маселе, маалымдама, секунд, саат, теке, тыныгуу, тогуздун айы, үчтүн айы, чын куран, шаршемби, шейшемби

КѲРГҮЛѲ

«Жумуштан кийин»

– Наташа! Жумуштан кийин эмне кыласың?

– Мен жумуштан кийин шейпингге барамын.

– Кайсы күндѳрү барасың?

– Мен жумасына үч жолу барам: дүйшѳмбү, шаршемби, жума күндѳрү.

– Канча саат машыгасың?

– Саат 6.30дан 8.00гѳ чейин машыгам.

– Ѳкүнүчтүү, мен сени театрга чакырайын дедим эле, дүйшѳмбү күндѳрү дайыма жаңы спектаклдерди коюшат.

– Башка күндѳрү жокпу? Эгерде шейшемби же бейшемби күндѳрү болсо барат элем.

– Тилекке каршы, ошол эле күнү.

– Анда мейли, мен кызым менен барып келейин.

– Эртеңкиге чейин.

– Кѳрүшкѳнчѳ!
видео кетиш керек