2-cабак   Кептик тема: САЛАМДАШУУ. ТААНЫШУУ. КОШТОШУУ. Грамматика: СУРООЛУУ –БЫ МҮЧѲСҮ. БАЯНДООЧТУК МҮЧѲ.

Үндүү жана жумшак үнсѳздѳн кийин

-бы, -би, -бу, -бү

Каткалаң үнсүздѳн кийин

-пы, -пи, -пу, -пү

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    – Бул Алиябы?

                   – Бул сот залыбы?

Бул арыз_____?
Бул жарыя_______?
Бул саат_________?
Бул буйрук_______?
Бул калем сап______?
Бул Асан_____?
Бул оператор______?
Бул кино студия_____?
Бул кеңсе________?
Бул эс алуу жайы____?
бы, пы, би, бу, бү, пи, пу, пү,
ЖООП БЕРГИЛЕ

Мисалы:     

– Бул кадрлар бѳлүмүбү?        


– Ооба, бул кадрлар бѳлүмү.

 – Жок, бул кадрлар бѳлүмү эмес.

– Бул жетекчиби?
– Бул кызматтык катпы?
– Бул сөздүкпү?
– Бул жыйындар залыбы?
УККУЛА. Кайталагыла 1-жак МЕН 2-жак СЕН 2-жак сылык форма СИЗ 3-жак АЛ 1-жак БИЗ 2-жак СИЛЕР 2-жак сылык форма СИЗДЕР 3-жак АЛАР

ГРАММАТИКА: БАЯНДООЧТУК МҮЧѲ

 

жекелик сан

1-жак                                          

-мын, -мин, -мун, -мүн

2-жак (жѳнѳкѳй форма)           

-сың, -сиң, -суң, -сүң;

2-жак (сылык форма)               

-сыз, -сиз, -суз, -сүз;

3-жак                                          

-

 

кѳптүк сан

1-жак                                          

-быз, -биз, -буз, -бүз

2-жак (жѳнѳкѳй форма)           

-сыңар, -сиңер, -суңар, -сүңѳр;

2-жак (сылык форма)               

-сыздар, -сиздер, -суздар, -сүздѳр;

3-жак                                          

-

КѲНҮГҮҮ

  Мисалы– Мен ишкермин.

                   – Сен ишкерсиң.

                   – Сиз ишкерсиз.

                   – Ал ишкер.

мен башчы
сен башчы
сиз башчы
ал башчы
мен куруучу
сен куруучу
сиз куруучу
ал куруучу
мен сүрѳтчү
сен сүрѳтчү
сиз сүрѳтчү
ал сүрѳтчү
мен орун басар
сен орун басар
сиз орун басар
ал орун басар
мын, сың, сыз, Ø, мин, мун, мүн, сүң, суң, сиң, сиз, суз, сүз,
КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    – Биз ишкерлербиз.

                   – Силер ишкерсиңер.

                   – Сиздер ишкерсиздер.

                   – Алар ишкерлер.

биз кызматчы
силер кызматчы
сиздер кызматчы
алар кызматчы
биз кызматкер
силер кызматкер
сиздер кызматкер
алар кызматкер
биз жетекчи
силер жетекчи
сиздер жетекчи
алар жетекчи
биз адис
силер адис
сиздер адис
алар адис
биз демѳѳрчү
силер демѳѳрчү
сиздер демѳѳрчү
алар демѳѳрчү
быз, биз, буз, бүз, пыз, пуз, пүз, пиз, сыздар, сыңар, сиңер, суңар, сүңѳр, сиздер, суздар, сүздѳр, лар, лер, лор, лѳр, тер, тар, тор, тѳр,
КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    Мен Кыргызстандын жаранымын

                   Сен адилеттүү адамсың

                   Сиздер тажрыйбалуу дарыгерсиздер.

Сиз катчы…
Ал окутуучу…
Биз кыргыз…
Силер Бишкектик…
Сиз ушул шаардын тургуну…
Алар жакшы адис…
сыз, Ø, быз, сиңер, суз, тер,
Суроого жооп бергиле.


Бул мугалимби же дарыгерби?

Ооба, бул мугалим
Жок, бул дарыгер.


Бул жазуучубу же комузчубу?

Жок, бул комузчу эмес
Ооба, бул жазуучу эмес

 

Бул ишкерби же окутуучубу?

Бул окутуучу
Жок, бул ишкер


 Бул үстѳлбү же эмерекпи?

Жок, бул үстөл эмес, эмерек
Ооба, бул эмерек эмес, үстөл


Бул журналбы же окуу куралыбы?

Бул окуу куралы, журнал эмес
Бул журнал, окуу куралы эмес

Саламдашуу сѳздѳрү:

Саламатсызбы

Амансызбы

Жакшысызбы

Кутмандуу күнүңүз менен!

Кутмандуу кечиңиз менен!

Кутмандуу таңыңыз менен!

Таанышуу сѳздѳрү:

Таанышып алыңыз

Тааныштырып коёюн

Келиңиз, таанышып алалы

Таанышып коюуга мүмкүнбү?

Таанышканыма ѳтѳ кубанычтуумун

Тааныш болуп жүрѳлү

Коштошуу сѳздѳрү:

Кош болуңуз!

Саламатта болуңуз!

Түнүңүз бейпил болсун!

Жолуңуз шыдыр болсун!

Аман болуңуз!

Келип туруңуз!

Бизди унутпаңыз!

СҮЙЛѲШѲЛҮ:

– Саламатсыңбы?                          

– Салам!                               

 

– Саламатсызбы?

– Саламатчылык.

 

– Саламатсызбы?

– Саламатчылык!

– Кандайсыз?

– Жакшымын! Ѳзүңүзчү?

– Рахмат, жаман эмес.

– Иштериңиз жакшыбы?

– Абдан жакшы.

 

– Саламатсызбы, чоң кыз.

– Саламатсызбы.

– Сиздин атыңыз ким?

– Арууке.

– Менин атым Максат.

– Таанышканыма кубанычтамын. Сиз студентсизби?

– Ооба, Улуттук университетте окуйм. Сизчи?

– Мен да студентмин.

 

– Саламатсызбы?

– Сиз менен таанышып алууга уруксатпы?

– Келиңиз, таанышалы. Аты-жѳнүм Үсѳнбек Муңайтпасович.

– Менин атым Айбийке Бектургановна.

– Абдан жакшы.

– Ким болуп иштейсиз?

– Мен дарыгермин.

– Тааныш болуп жүрѳлү.

 

– Жакшы бар!

– Саламатта болуңуз!

– Кѳрүшкѳнчѳ!

– Аман болуңуз!

 

– Саламатта калыңыз!

– Саламатта барыңыз!

– Кѳрүшкѳнчѳ аман болуңуз!

– Сиз да аман болуңуз!

 

КѲНҮГҮҮ

– Кутмандуу күнүңүз менен!

– ......

– Менин атым Бермет Асановна.

– ......

–  Кесибиңиз эмне?

–  .....

–  Тааныш болуп жүрѳлү.

–  ....

– Таанышканыма абдан кубанычтуумун.

–  .....

 

Жоопту бул дарекке karamendeeva@mail.ru жөнөтүңүз.

СУРАГЫЛА

___________________________             Саламатчылык.

___________________________             Келиңиз, таанышалы.

___________________________             Менин атым Айдай.

___________________________             Мен эсепчимин.

____________________________             Абдан жакшы.

____________________________             Кѳрүшкѳнчѳ.


Жоопту бул дарекке karamendeeva@mail.ru жөнөтүңүз.

 Уккула. Кайталагыла


– Алло, салам! Бул Асанбы?

– Ооба, мен угуп жатам.

– Бул мен Айша, тааныдыңбы?

– Ооба, тааныдым, кандайсың?

– Жакшы, ѳзүңчү? Ден соолук, иштериң кандай?

– Баары жакшы.

– Жолукпайлыбы, кѳптѳн бери кѳрүшѳ элекпиз.

– Макул, ишемби күнү.

– Болуптур, кѳрүшкѳнчѳ.

– Кѳрүшкѳнчѳ!

 Окугула


       Мен Баэлмин. Мен Кадырдын кесиптешимин. Үй-бүлѳлүүмүн. Мектепте психолог болуп иштейм. Жумушум кызыктуу. Биз азыр мектептебиз. Мектеп шаардын борборунда жайгашкан. Адыл абдан жакшы адис. Ал өзүнүн кызматын абдан жакшы билет. Аны кесиптештери жана  окуучулар жакшы көрөт. Биз жакшы досторбуз. Мен аны урматтайм.

 КАЙТАЛАГЫЛА


Салам!                                                     

Саламатсыңбы?                                      

Саламатчылык.

Саламатсызбы?

Саламатсыздарбы?

Жакшы.    

Абдан жакшы.                                        

Жакшысыңбы?                                        

Жакшысызбы?                               

Жакшысыздарбы?

Амансызбы?                                            

Аманбыз!

Амансыздарбы?                                      

Аманчылык.

Ѳзүң кандайсың?                                             

Ѳзүңүз кандайсыз?

Ден соолугуң жакшыбы?

Ден соолугуңуз жакшыбы?                    

Жаман эмес.

Иштериң кандай?

Иштериңиз кандай?                                

Рахмат, жакшы.

Таанышып ал.

Таанышып алыңыздар.                                   

Абдан кубанычтамын!

Тааныш болуп жүрѳлү.

Саламатта барыңыз!                              

Саламатта болгула!

Саламатта калыңыз!                               

Жакшы калыңыз!

Аман болуңуз!                                        

Аман бол!

Болуптур, жакшы бар!

Кѳрүшкѳнчѳ!                                          

Сак-саламатта тургула!

КѲРГҮЛѲ

КѲРГҮЛѲ

«Кеңседеги сүйлѳшүү»

 

– Саламатсызбы?

– Сиз менен таанышып алууга уруксатпы?

– Келиңиз, таанышалы. Аты-жѳнүм Үсѳнбек Муңайтпасович.

– Менин атым Айбийке Бектургановна.

– Абдан жакшы.

– Ким болуп иштейсиз?

– Мен дарыгермин.

– Тааныш болуп жүрѳлү.