26-сабак   7.1. Мен жашаган аймак

Биз үч бир тууганбыз. Эжемдин аты Жумакан.  Жумакан Москвада жашайт. Анын эки уулу, бир кызы бар. Күйөөсү университетте иштейт. Эжем салык кызматында иштейт. Карындашымдын аты  − Динара. Ал жыйырма жашта. Динара иштебейт, үй кожойкеси. Анын күйѳѳсү «Дордой» базарында сатуучу. Анын бир кызы бар. Кызы 2 жашта.   Мен ата-энемден бѳлѳк жашайм. Ата-энем бизге жакшы тарбия беришти. Мен ата-энемди, бир туугандарымды жакшы кѳрѳм. Биз ынтымактуу жашайбыз.

    Таятамдын үйү

Кичинекей кезимде таятамдардын үйүнѳ кѳп барчумун. Анын үйү чоң суунун жээгинде, тоонун этегинде жайгашкан. Үй  Г формасында салынган. Үйдүн бѳлмѳлѳрү чакан, ыңгайлуу. Бир бѳлмѳдѳн экинчи бѳлмѳгѳ ѳтүп кетүүгѳ болор эле. Ошондуктан бир жагынан кирип, экинчи жагынан чыкса боло турган. Үч чарпаясы (веренда), 3 бѳлмѳсү менен алтоо эле. Бѳлмѳлѳрдүн полу кызгылт-күрѳң түстѳ, дубалдары ак болчу. Ар бѳлмѳдѳ ар башка парда бар эле. Терезелери кичинекей, бирок кооз болчу. Ар бир бѳлмѳдѳ килем, шырдак салынган.  Дубалдарда кымбат баалуу килемдер илинип турчу.  Үйдүн сол жагында эки бѳлмѳлүү ашканасы бар эле. Ал үйгѳ уланып салынгандыктан, Г форманы түзѳр эле. Үйдүн алды, оң тарабы бак-дарак жыш ѳскѳн короо. Короодо алманын 5-6 түрү, ѳрүк, кайналы, чие, кокон гилас, алмурут ѳсчү. Короонун ичи жыш шибер чѳп.Үйдүн оң тарабындагы бактын артында сайча, андан кийин чоң суу шарылдап агып турат. Суунун аркы ѳйүзүндѳ бийик тоолуу токой. Кичинекейимде, таятамдын үйүндѳ эртең менен ойгонуп,  суунун шар аккан үнүн тыңшап жатар элем. Ал үй, ал жердин абасынын тазалыгы,  жомоктогудай кооздугу дайыма кѳз алдыма тартылып турат
Сүйлѳмдѳрдүн текстте «туура» же «ката» экендигин тапкыла Бакта алманын кѳп түрлѳрү бар. Үйдүн жанында чоң кѳлмѳ бар. Таятамдардын үйү эки кабаттуу. Бакта карагат да ѳсѳт. Үй тоого жакын салынган. Сѳздѳрдүн жакын маанилерин тапкыла үйбакөсдайымашаркырапчоң тамтамчоңойкүнүгөиришар аккан

Нарында балыктардын көп түрү бар.

Балыктар Ысык-Көлдүн Балыкчы шаарынан алынып келинген.

Нурсултанга атасы жардам берет.

Нарында форель гана багылат.

Нарында биринчижолу балык багылып жатат.

Нарында балыктын багылып көбөйтүлгөнүнө кыргызстандыктар ишенбейт.

 
Сөздөрдүн каршы(х) маанисин тапкыла татуутазачоңсуукчыдамдуукымбат ачуукиркичинежылуучабаларзан Сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөрдүн жакын(//) маанисин белгилегиле.
Жигит тунук сууга балыктарды коё берди
Нарындагы балыктар суукка чыдамдуу.