24-сабак   6.4 Кайталоо
Бөбөк бешик…….. уктап жатат.
Айзада китепкана….. сабак карап жатат.
Муздаткыч…… сүт жокпу?
Дубал…… такта асылган
Окандын апасы почта….... иштейт.
Машиналар кызыл….. токтойт, сары….. даярданат, жашыл….. өтөт.
Динаранын курбусу компьютер……. отурат.
Биздин сабак ар күнү саат 9……. башталып, 12:30……. бүтөт.
Азыр сырт….. жамгыр жаап жатат.
Булбул бак…… сайрап жатат
те, да, та, га, да, да, де, да, та, та,

2. Кимде эмне бар?

Үлгү:

− Сенде эмне бар?

− Менде  китеп, калем бар?

 

1. Сен…..  эмне бар?

−………………………………………….

2. Силер….  эмне бар?

− ………………………………………….

3. Ал…..  эмне бар?

−  …………………………………………

4. Сиз….  эмне бар?

− ………………………………………….

5. Алар…..  эмне  бар?

− …………………………………………. 

1.      Биз………. эмне бар? 

3. Төмөндө берилген сөздөр менен сүйлөм түзгүлө.

Үлгү:

Эки / бар / жыл / бир / ай / он.

Бир жылда он эки ай бар.

 

1. Жылуу / аба ырайы /бүгүн.

 

  ……………………………………………….

2. Алты / группа / бар / студент / биздин / он.

 

…………………………………………………

3. Сабак / университет / бар / күндө ?

1.      Төмөндөгү суроолорго жооп бергиле.

 

1.      Баяндама кат кандай жазылат?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.      Арыздын бир үлгүсүн жазыңыз?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3.      Иш сапар боюнча отчёт жазыңыз?

…………………………………………………………………………………….

Бул машинабы?

 

Ооба, бул машина.

Булар чайларбы?

 

Жок, булар момпосуйлар.

Бул кантпы?

 

Ооба, ………………………………………

Булар аарыларбы?

 

Ооба,………………………………………..

Алар даракпы?

 

Жок,…………………………………………..

Бул эменби?

 

Ооба, ………………………………………..

Булар эчкилерби?

 

Жок,……………………………………………

Тиги ɵрдɵкпү?

 

Ооба,…………………………………………..

Тигилер тɵɵлɵрбү?

 

Ооба, ………………………………………….

Тиги бɵрүбү?

 

Жок, …………………………………………..

Бул суубу?

 

Жок, …………………………………………..

Булар тоолорбу?

 

Ооба, ………………………………………….

Бул автобуспу?

 

Ооба, ………………………………………….

Ал арчабы?

 

Ооба, ………………………………………..

 

6.Жооп бергиле

Бул кызбы?

 

Ооба, бул кыз.

Булар дарыгерлерби?

 

Жок, булар балдар.

Бул саяпкерлер?

 

Ооба, ………………………………………

Булар эгиздерби?

 

Ооба,………………………………………..

Алар балдарбы?

 

Жок,…………………………………………..

Бул окутуучубу?

 

Ооба, ………………………………………..

Булар бийчилерби?

 

Жок,……………………………………………

Тиги тигүүчүбү?

 

Ооба,…………………………………………..

Тигилер малчыбы?

 

Ооба, ………………………………………….

Тиги айдоочубу?

 

Жок, …………………………………………..

Бул ашпозчубу?

 

Жок, …………………………………………..

Булар?

 

Ооба, ………………………………………….

Бул автобуспу?

 

Ооба, ………………………………………….

Ал арчабы?

 

Ооба, ………………………………………..

 

 

Ош…., Кара-Балта…., Жалал-Абад….., Талас….., Токмок…., Сузак.…., Нарын….., ϴзгɵн….., Тоң….., Ысык-Кɵл….., Падыша-Ата….., Түп…..

 

 

 

Жооп бергиле.

1.      Короодо эмне бар?

 

……………………………………………..

2.      Үстɵлдɵ эмне бар?

 

……………………………………………..

3.      Офисте   кимдер бар?

 

……………………………………………..

4.      Бɵлмɵдɵ кимдер бар?

 

…………………………………………………

5.      Кɵчɵдɵ эмнелер бар?

 

………………………………………………..

6.      Үстɵлдɵ эмне жок?

 

………………………………………………..

7.      Университетте кимдер бар?

 

………………………………………………..

8.      Уяда эмне жок?

 

………………………………………………..

Үстɵл…………китеп бар
Дептер………. жазуу бар.
Отургуч……китеп жок
Анара…… калем бар.
Суу………балык жок.
Тоо………арчалар бар.
. Мен…. маркер бар.
Кайың……. тобурчак бар
Короо…….. гүл бар
Вагон…….. адамдар жок
Университет……. студент бар
Иш……..…кызматкерлер бар
Бɵлмɵ ……… телевизор жок.
Цех…… тигүүчүлɵр жок
Сүрɵт……. боёк жок.
дө, де, та, да, да, до, де, да, до, до, те, те, дө, те, тө,

Сайкал:Саламатсызбы?    

Сатуучу:Саламатчылык. Келиңиз.

Сайкал:Айран барбы?

Сатуучу:Ооба, бар

Сайкал:Бир литр айран канча сом?            А: …………………………………………………..

Сатуучу: 35 (отузбеш)  сом.                        

Сайкал:Бир литр айран бересизби?         

Сатуучу: Макул.                                          

Сайкал: Жумуртка барбы?                       

Сатуучу:Ооба, бар.Б: ………………………………………………….

Сайкал:10 (он)жумуртка  берсеңиз.             

Сатуучу:Дагы?

Сайкал:Башка эч нерсе албайм.  Канча сом болду?  

Сатуучу:95 (токсонбеш) сом.

Сайкал:Алыңыз.                                            

Сатуучу:Рахмат, соода кылганыңызга.         

Сайкал:Сизге да рахмат. Жакшы калыңыз.  

Сатуучу:Жакшы барыңыз. Келип туруңуз

жаштезысыкарыксулуутазаузунжакшыакылдуужакынчоң семизакылсызжаманкичинежайкарыкыскакирмуздактүрү суукалыс Суроолорго жооп бергиле

1. Бишкек коозбу?                               Ооба,………………………………………..

                                                              Жок,...............................................................

2. Бул автобус кененби?                                 Ооба, ………………………………………..

                                                                           Жок, .............................................................

3. Бул кичинеби?                                 Ооба, ……………………………………….

                                                               Жок, .............................................................

4. Ишкана жакынбы?                           Ооба, ……………………………………….

                                                               Ооба, .............................................................

5. Тамак даамдуубу?                            Ооба, …………………………………………

                                                                Жок, ...............................................................

6. Момпосуй таттуубу?                        Ооба, ………………………………………..

                                                                Жок, ................................................................

7. Кыргызча кыйынбы?                        Ооба, ………………………………………..

                                                                 Жок, ................................................................

8. Бул сумка оорбу?                               Ооба, …………………………………………

                                                                 Жок, ..............................................................

9. Үй чоңбу?                                          Ооба, ...............................................................

                                                                 Жок, ...............................................................

10. Кɵйнɵк кызылбы?                            Ооба , ...............................................................

                                                                 Жок, ................................................................

11. Шым кɵкпү?                                     Ооба, ..............................................................

                                                                   Жок, .............................................................

12. Гүл акпы?                                           Ооба,.............................................................

                                                                   Жок, .............................................................

13. Кыз сулуубу?                                     Ооба, ............................................................

                                                                   Жок, ...........................................................

14. Жигит күчтүүбү?                               Ооба, ...........................................................

                                                                    Жок, ..........................................................

 

 

Суроо бергиле.

1.      ..........................................................?   Жок, бул китеп эмес.

2.      ...........................................................?   Ооба,бул кɵйнɵк.

3.      ............................................................?   Жок, бул ишкана эмес.

4.      ............................................................?   Ооба, бул окутуучу.

5.      ............................................................?   Жок, бул кɵчɵ эмес.

6.      ............................................................?   Ооба, бул шаар.

7.      ............................................................?   Ооба, бул апам.

8.      .............................................................?  Жок,Бишкекте эмес.

9.      .............................................................?  Жок, бул телефон бар.

10.  .............................................................?  Ооба, иште компьютер бар.

11.  .............................................................?  Жок, бул ырчы эмес.

12.  .............................................................?  Ооба,иним үйдɵ.