23-сабак   6.4 Кайталоо Боштуктарды толтургула
Бөбөк бешик…….. уктап жатат
Айзада китепкана….. сабак карап жатат
Муздаткыч…… сүт жокпу?
Дубал…… такта асылган
Окандын апасы почта….... иштейт
Машиналар кызыл….. токтойт, сары….. даярданат, жашыл….. өтөт.
Динаранын курбусу компьютер……. отурат
Биздин сабак ар күнү саат 9……. башталып, 12:30……. бүтөт.
Азыр сырт….. жамгыр жаап жатат
Булбул бак…… сайрап жатат.
те, да, та, га, да, дан, де, дан,да, та, та,
2. Кимде эмне бар?

− Сенде эмне бар?

− Менде  китеп, калем бар?

 

1. Сен…..  эмне бар?

−………………………………………….

2. Силер….  эмне бар?

− ………………………………………….

3. Ал…..  эмне бар?

−  …………………………………………

4. Сиз….  эмне бар?

− ………………………………………….

5. Алар…..  эмне  бар?

− …………………………………………. 

1.      Биз………. эмне бар?

 

Төмөндө берилген сөздөр менен сүйлөм түзгүлө

Эки / бар / жыл / бир / ай / он.

Бир жылда он эки ай бар.

 

1. Жылуу / аба ырайы /бүгүн.

Эки / бар / жыл / бир / ай / он. Бир жылда он эки ай бар. 1. Жылуу / аба ырайы /бүгүн. Биздин группада он алты студент бар 4. Төмөндөгү суроолорго жооп бергиле.

1.      Баяндама кат кандай жазылат?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.      Арыздын бир үлгүсүн жазыңыз?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3.      Иш сапар боюнча отчёт жазыңыз?

…………………………………………………………………………………….
Жооп бергиле

Бул машинабы?

 

Ооба, бул машина.

Булар чайларбы?

 

Жок, булар момпосуйлар.

Бул кантпы?

 

Ооба, ………………………………………

Булар аарыларбы?

 

Ооба,………………………………………..

Алар даракпы?

 

Жок,…………………………………………..

Бул эменби?

 

Ооба, ………………………………………..

Булар эчкилерби?

 

Жок,……………………………………………

Тиги ɵрдɵкпү?

 

Ооба,…………………………………………..

Тигилер тɵɵлɵрбү?

 

Ооба, ………………………………………….

Тиги бɵрүбү?

 

Жок, …………………………………………..

Бул суубу?

 

Жок, …………………………………………..

Булар тоолорбу?

 

Ооба, ………………………………………….

Бул автобуспу?

 

Ооба, ………………………………………….

Ал арчабы?

 

Ооба, ………………………………………..

Бул кызбы?

 

Ооба, бул кыз.

Булар дарыгерлерби?

 

Жок, булар балдар.

Бул саяпкерлер?

 

Ооба, ………………………………………

Булар эгиздерби?

 

Ооба,………………………………………..

Алар балдарбы?

 

Жок,…………………………………………..

Бул окутуучубу?

 

Ооба, ………………………………………..

Булар бийчилерби?

 

Жок,……………………………………………

Тиги тигүүчүбү?

 

Ооба,…………………………………………..

Тигилер малчыбы?

 

Ооба, ………………………………………….

Тиги айдоочубу?

 

Жок, …………………………………………..

Бул ашпозчубу?

 

Жок, …………………………………………..

Булар?

 

Ооба, ………………………………………….

Бул автобуспу?

 

Ооба, ………………………………………….

Ал арчабы?

 

Ооба, ………………………………………..

1.      Короодо эмне бар?

 

……………………………………………..

2.      Үстɵлдɵ эмне бар?

 

……………………………………………..

3.      Офисте   кимдер бар?

 

……………………………………………..

4.      Бɵлмɵдɵ кимдер бар?

 

…………………………………………………

5.      Кɵчɵдɵ эмнелер бар?

 

………………………………………………..

6.      Үстɵлдɵ эмне жок?

 

………………………………………………..

7.      Университетте кимдер бар?

 

………………………………………………..

8.      Уяда эмне жок?

 

………………………………………………..