21-сабак   6.2 Семинар-тренинг

                                  Семинар-тренинг

Бүгүн биздин юридикалык академиянын чоң залында “Таза суунун башаты‒ак мөңгүлөр” аттуу семинар-тренинг болуп ɵттү.

Акыркы убакта таза суунун баркын биле баштадык. Кыргызстан аймагынын 4,2 пайызы −мөңгүлөр. Ал жалпы Борбордук Азия корунун 45 пайызын түзөт. Тагыраак айтканда, 6582 мөңгүлөрдөгү таза суу кору – 650 млрд кубометр. Бул – зор байлык. Акыркы 50 жылда Кыргызстанда мөңгүлөр 20 пайызга азайды.  Окумуштуулардын айтканына караганда, мындан кийин 20 жыл аралыгында 35 пайызга чейин азаят. Демек, Кыргызстандын мөңгүдөн башталган тоо суулары үчтөн бирге чейин азайышы мүмкүн.

Ошондон улам, Жогорку Кеңеште Кыргызстандын мөңгүлөрү менен кар күрткүлөрүн сактоо үчүн “Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жөнүндө” мыйзам кабыл алынды.

Эми мөңгүгө жанаша жайгашкан кендер ачык ыкмада эмес, жер алды аркылуу казыла баштайт. Ал жерде айлана-чөйрөнү булгай турган химиялык уулуу заттар, алардын калдыктарын сактоого тыюу салынат. 

                        Семинар-тренингдин отчету

Бүгүн Ош технологиялык университетинде илим чөйрөсүнө жана долбоор жазууга кызыккандар үчүн семинар-тренинг болуп жатат. Семинар 2015-жылдын 31-октябрына чейин уланып, ага  Ош шаарындагы Жогорку жана атайын окуу жайлардын окмуштуулары, окутуучуулары, аспираттар, магистранттар жана студенттери катышат.

Бул иш-чараны CRDF Global фондусунун каржылоосу менен Ош технологиялык университети уюштурган. Семинарда   катышуучуларга атайын адистер тренинг өтүшɵт. Грант жарыяланган эл аралык конкурстарга, фонддорго жана программаларга долбоор даярдоонун жол жобосу жана усулдары, Эл-аралык илимий журналдарга  макала даярдоонун усулдары тууралуу окутуп үйрөтүшɵт. Семинар 3 күн болот жана акысыз ɵткɵрүлɵт. Активдүү  катышуучуларга  сертификат берилет.

− Колуңуздагы эмне?

− Семинар-тренинг өткөрбөдүк беле?

− Өткөн жумадабы?

− Ооба. Ошонун отчёту.

− Отчётун эми бүтүрдүңөрбү?

− Ооба. Үч күн командировкада болдум.

− Кандай барып келдиң?

− Ойдогудай.

Баш тамгалардын жазылышы

1.      Географиялык жөнөкөй аттар баш тамга менен жазылат: Алай, Талас, Америка, Швейцария, Франция;

2.      Кошмок сөз тибиндеги татаал георафиялык аттар: Жалал-Абад, Ысык-Көл, Сары-Челек, Төө-Ашуу;

3.      Айрым түгөйлөрүнүн бири же баары лексикалык мааниге ээ болбосо: Алайкуу, Мырзаке.

4.      Адам аттары, жаныбарларга атайын энчилеп коюлган аттар: Асанбек, Бектур, Жолборс, Майкл.

5.      Географиялык энчилүү аттарга арал, жер, деңиз деген сөздөр айкаша келсе кичине тамга менен бөлөк жазылат. М: Арал деңизи, Ак деңизи, Ала-Тоо кыркалары

6.      Георафиялык аттарга ошол жердик экенин билдирүүчү –лык мөчөсү уланса, ал сөз кичине тамга менен жазылат. Бишкек - бишкектик, Алай- алайлык.

Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, Баш тамга менен жазылган сөздөрдү тапкыла. Сабыр Алимов Юстиция министрлигинде иштейт.  Ал мыйзамдарды  талдоодон өткөрөт. Андан кийин эксперттик корутунду даярдайт.  Ар бир беренени көңүл коюп окуп чыгат. Мыйзамдарды терең изилдеп  чыгат да, оңдоо керек болсо, кемчиликтерди айтат, сунуш берет

                                   Семинар-тренинг ɵткɵрүү

“Бирдиктүү терезе” боюнча семинар-тренинг

       «Бирдиктүү терезе» – бул, соода жана транспорттук операцияларга катышуучу тараптарга импорт, экспортко тиешелүү талаптарды аткаруу. Бул максатта бирдиктүү өткөргүч каналды пайдаланып, стандартташтырылган маалыматты жана документтерди берүүгө шарт түзүүчү механизм.

     

 «Бирдиктүү терезе» принцибин ишке киргизүүдөн түшкөн пайдалар:

бизнес үчүн:

 • иш токтоп калуунун жана зыян тартууну кыскартуунун эсебинен чыгашаларды азайтуу;
 • товарды чыгаруунун жогорураак ылдамдыгы;
 • эрежелерди алдын ала айтуу  жана түшүндүрүү;
 • ресурстарды натыйжалуу жана эффективдүү пайдалануу;
 • айкындыктын жогорулашы

мамлекеттик органдар үчүн: 

 • сооданын катышуучулары тарабынан жакшырышы;
 • коопсуздуктун күчөтүлүшү;
 • ак ниеттиктин жана ачыктыктын жогорулашы;
 • жакшы уюштурулган иш тартиби;
 • чечимдерди ыкчам кабыл алуу.

мамлекет үчүн:

 • атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн жогорулашы жана инклюзивдүү өсүшкө көмөк көрсөтүү;
 • тышкы сооданын көлөмдөрү,курамы жана географиясы жөнүндө актуалдуу маалымат;
 • бюрократия жана коррупция деңгээлинин төмөндөшү;
 • ак ниеттиктин жана транспаренттүүлүктүн жогорулашы;
соодага  көмөктөшүүнү камсыз кылуу;
Жумушка алуу таризи

.Айыл аймактын  башчысынын орун басары-1 орун. 

Функционалдык милдеттери:

Жалпы аппараттын же айрым тармактардын ишин көзөмөлдөйт.  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктарын жана башка нормативдик укуктук актылардын аткарылышына жана айыл аймагындагы элдик кошуундардын ишмерлигине көзөмөл жүргүзөт. Айыл аймактык Кеңештин сессияларынын, айыл өкмөтүнүн жыйындарын, жергиликтүү элдик курултайды өткөрүү иштерин уюштурат. Өзгөчө кырдалдар учурунда мобилизациялык иштерди жүргүзөт жана алардын алдын алуу боюнча иш алып барат. Жалпы айыл аймагынын абалы боюнча айыл аймагынын башчысына маалымат берип турат. 

Квалификациялык талаптары:

–жогорку билимдүү;

-  муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде үч жыл же адистик боюнча иш стажы кеминде беш жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү; менен жогорку кесиптик билими;

-жакшы уюштуруучулук жана аналитикалык жөндөмдүүлүгү.

-компьютерде иштей билүүсү(Word. Internet. Outlook Exepress);

-кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөө жана жазуу жөндөмдүүлүгү.

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана  башка нормативдик укуктук актыларын билүүсү;

-18 жаштан жогорку Кыргыз Республикасынын жарандары.