18-сабак   5.2 Планга ылайык бир айлык иш баян Сүйлөшөлү

− Бир айлык иш планды көрсөтүңүзчү.

− Үстөлүңүздүн үстүнө коюп койдум.

− Качан койдуң?

− Эртең менен сиз жумушка келе электе.

− Аа, рахмат.

− Эч нерсе эмес.

 

− Бул бир жумалык иш планбы?

− Ооба.

− Бул жумада мамлекеттик тилден сынак берет турбайсыңарбы?

− Ооба. Министр менен жолугушуу да бар.

− Ал кайсы күнү?

− Сегизинчи майда, шаршемби күнү.

− Отчётторду даярдагыла, министрге кылган ишибиздин жыйынтыгын айтабыз.

− Жарайт.

 

− Мен сизге бир жумадагы отчётту тапшырайын дедим эле.

− Пландаштырылган иштердин баарын аткардыңарбы?

− Мэрия текшерилбей калды. Алар аттестациядан өтүп жатышыптыр.

− Качан текшересиңер?

−  Мэрияны текшерүүнү бир айлык иш планга киргизип койдум. 

Текстти окугула.

Мырзабек бир жумалык иш планды жазат. Ал иш планда аттестациядан өткөрүү, мыйзам долбоорлорду кабыл алуу, ардак грамоталарды тапшыруу планга киргизилген. Ал өзүнүн кылган иштерин да пландаштырат. Жумушка эрте саат 7де келет, иштен кеч саат 8де чыгат. Ал башкаларга окшоп, компьютерде отуруп эптеп убакытты өткөрбөйт. Түшкү тамакты да тез ичет да ишке киришет,  башкалардай 1 саат түшкү тыныгууда эс албайт. Кечкисин да үйгө иштеги бүтпөгөн жумуштарын ала кетет. Мырзабек иште да, үйдө да иштейт. Ал ишемби, жекшемби күнү да, китеп окуп, өз алдынча англис тилин үйрөнөт. «Өмүр бою окуучу болуп келе жатыптырмын», − дейт ал. Бирок анын аткарган иштери текке кеткен жок. Мырзабекти кесиптештери мыкты кызматкер катары билишет жана сыйлашат. Ал жумушта кадыр-баркка ээ.

А. Суроолорго жооп бергиле.

1. Мырзабек ким?

2. Ал кандай кызматкер?

3. Эмне үчүн ал ашыкча жумуш аткарат?

4. Силер жумушта кандай кызмат аткарасыңар?

5. Сиз жумушка эрте келип, кеч кеткен учурларыңыз болобу?

6. Жумушта Мырзабектей иштеш керекпи же өз убагында келип, өз убагында эле кетиш керекпи?

7. Жумушта ашыкча иштеген туурабы?

 

Б. Туура жоопту белгилегиле.

1. Мырзабек жумушту кандай иштешти билбейт.

2. Мырзабек өз ишин так аткарат.

3. Мырзабек карьера жасагысы келет.

4. Мырзабек жалкоо адам.

 

 

                 ед.ч.                                                                                      мн. ч.

       -/т/дым (-дим, -дуң, -дүң)                                    -/т/ -дык, -дик,-дук,-дүк      

     -/т/ дың (-диң, -дуң, -дүң)                                     -/т/ -дыңар, -диңер, -дуңар,-дүңөр

  -/т/дыңыз (-диңиз, -дуңуз,-дүңүз)                     -/т/ -дыңыздар, -диңиздер, -дүңүздөр

-/т/ды (-ди, -ду, -дү)                                           -(ы)шты, -и(шти), -у(шту), -ү(штү)

 

Мен бардым.                                                        Биз бардык.

Сен бардың.                                                         Силер бардыңар.

Сиз бардыңыз.                                                     Сиздер бардыңыздар.

Ал барды.                                                             Алар барышты.

 

-/к/ганмын (-гонмун, -генмин, -гөнмүн)                    -/к/ганбыз (-гонбуз, -генбиз, -гөнбүз)                                                         

     -/к/ гансың (-гонсуң, -генсиң, -гөнсүң)                      

-/к/ -гансыңар, -гонсуңар,-генсиңер, -гөнсүңөр)

  -/к/-гансыз (-гонсуз, -генсиз,-гөнсүз)          -/к/-гансыздар, -гонсуздар, -генсиздер,-гөнсүздөр

-/к/-ган (-гон, -ген, -гөн)                                -/к/-кан;  үндүүлөрдөн кийин-кан, -кон, -кен, -көн

 

Мен барганмын.                                                                      Биз барганбыз.

Сен баргансың.                                                          Силер                                            баргансыңар.

Сиз баргансыз.                                                                Сиздер баргансыздар.

Ал барган.                                                                            Алар барышкан.