12-сабак   3.4 План боюнча презентация өткөрүү


•презентациянын темасы
•максаты
•актуалдуулугу
•пайдалуулугу

•натыйжалуулугу
Сүйлɵшɵлү

− Презентация ушул жерде ɵтүп жатабы?

         − Ооба.

-Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү презентациянын катышуучулары! Кош келиңиздер!

− Ой, досум жакшы эле келиптирбиз бул презентацияга.

      -Тезинен бул товарга презентация жасабасак болбойт.

     − Ооба, тездетели.

− Презентацияны сиз ɵткɵрɵсүзбү?

− Жок, жооптуу адис.

− Презентация ɵткɵргɵндɵн бери, бул окуу жайга тапшыргандар кɵбɵйдү.

− Ооба десеӊ!...


Условное наклонение (шарттуу ыңгай) выражает условие в виде действия, процесса, при котором может совершиться другое действие, процесс. Оно образуется от основы глагола присоединением аффикса –са с фонетическими вариантами и личных окончаний глагола.

§     Мен оку+са+м  (Если я прочту)                             

§     Сен оку+са+ң  (Если ты прочтешь)

§     Сиз оку+са+ңыз (Если Вы прочтете)

§     Ал оку+са  (Если он (она) прочтет)                                                                                                           

§     Биз оку+са+к (Если мы прочтем)                                   

§     Силер оку+са+ңар (Если вы прочтете)

§     Сиздер оку+са+ңыздар (Если вы прочтете)

§     Алар оку+ш+са (Если они прочитают)

Отрицательная форма образуется при помощи отрицательного аффикса –ба с фонетическими вариантами, который присоединяется к основе глагола, далее следует аффикс условного наклонения и личные аффиксы глагола.

§     Мен оку+ба+са+м                                Биз оку+ба+са+к

§     Сен оку+ба+са+ң                                 Силер оку+ба+са+ңар

§     Сиз оку+ба+са+ңыз                             Сиздер оку+ба+са+ңыздар

Ал оку+ба+са                                        Алар оку+ш+па+са
Үлгү:Мен аткар+са+м,
Сен аткар
Сиз аткар
Ал аткар
Биз аткар
Силер аткар
саң, саңыз, ат, сак, саңар,
Төмөнкү сүйлөмдөрдөн шарттуу ыңгайдагы этиштерди таап, астын сызгыла.

Көп окусаң, көптү билесиң.  Кесиптештериңди  сыйласаң, алар  да сени сыйлайт.

 Иштер бүтсө, эртең презентация өткөрөбүз. Презентацияны жыйынтыктасак, конференцияга даярданабыз. Ишиңе канчалык кызыксаң, ошончолук тез көнөсүң. Күн жылуу болсо, биз сейилбакка барабыз. Биз жумушту эрте бүтсөк, эрте үйгө кайтабыз. Сиз тапшырманы  сапаттуу аткарсаңыз, сый акы аласыз. Делегацияны жакшы тосуп алсак, ишибиздин жыйынтыгы көрүнөт.

Презентация ɵткɵрүү


“Бирдиктүү терезе” боюнча презентация

       «Бирдиктүү терезе» – бул, соода жана транспорттук операцияларга катышуучу тараптарга импорт, экспортко тиешелүү талаптарды аткаруу. Бул максатта бирдиктүү өткөргүч каналды пайдаланып, стандартташтырылган маалыматты жана документтерди берүүгө шарт түзүүчү механизм.

     

 «Бирдиктүү терезе» принцибин ишке киргизүүдөн түшкөн пайдалар:

бизнес үчүн:

 • иш токтоп калуунун жана зыян тартууну кыскартуунун эсебинен чыгашаларды азайтуу;
 • товарды чыгаруунун жогорураак ылдамдыгы;
 • эрежелерди алдын ала айтуу  жана түшүндүрүү;
 • ресурстарды натыйжалуу жана эффективдүү пайдалануу;
 • айкындыктын жогорулашы

мамлекеттик органдар үчүн: 

 • сооданын катышуучулары тарабынан жакшырышы;
 • коопсуздуктун күчөтүлүшү;
 • ак ниеттиктин жана ачыктыктын жогорулашы;
 • жакшы уюштурулган иш тартиби;
 • чечимдерди ыкчам кабыл алуу.

мамлекет үчүн:

 • атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн жогорулашы жана инклюзивдүү өсүшкө көмөк көрсөтүү;
 • тышкы сооданын көлөмдөрү,курамы жана географиясы жөнүндө актуалдуу маалымат;
 • бюрократия жана коррупция деңгээлинин төмөндөшү;
 • ак ниеттиктин жана транспаренттүүлүктүн жогорулашы;

соодага  көмөктөшүүнү камсыз кылуу;

 

 Суроолорго жооп бергиле.

1. Мамлекеттик органдар үчүн «Бирдиктүү терезе»ден кандай пайда болот экен?

2.Коррупцияны кантип жок кылса болот?

3.Азыркы соода түйүндɵрүнɵ канааттанасызбы?

4.Адамдардын ортосундагы ак ниеттикти кандай түшүнɵсүз? Ак ниеттигиӊизди башкаларга кандай кɵрсɵтɵсүз?

5. Сиз кандай долбоор менен иштегиңиз келет?

6.Кантип презентация ɵткɵрɵт элеңиз? 

Жаттагыла

                                  Канча сɵз үйрɵндүм?

 

министрлик, чогулуш, ɵткɵр-, түшкү тыныгуу, кесиптешим, менен, кээде, ашкана, бар, түштɵнүү, сүйлɵш-, кайра, башта-, укук, милдет,  жоопкерчилик, жөнгө салуу, ведомстволук акт, текшер-, жɵнɵ-, бүтɵт, калат, дейре, кел-,чарча-, чарчаган, сез-, ойлон-, эгер, ой, ою, маанай, кɵтɵрүлүү, ачуулуу, чɵгүӊкү, кɵтɵрүӊкү, жогорку окуу жай, артыкчылык диплому, аяктаган, танда-, чет өлкө, акысыз билим алуу,  жолдору, изде-, окууга өтүү, алгач маалымат  кайрыл-, тизме, электрондук почта, тол-, кызыгуу, кесип, түңүл-, өз алдынча, кеңеш-, тапшыр-, күчтүү, чеч-,  оор,  билим берүү, деңгээли,  Кудай буйруп, эс алуу, үйрөн-, жеңил, жетиштүү, тажрыйба, топто-, пайда, кыялдан-, кеңеш, мүмкүнчүлүк, көп, ийгилик, иш, иште, жумуш, желдет-, ач-, чейин, кызмат, жөнүндө,  жаран, кайрылуу, кароо, тартиби, мыйзамы