4-сабак   . ӨЗҮМ ЖАНА ИШИМ ТУУРАЛУУ
Диалогду окугула.‒ Саламатсызбы?

‒ Саламатчылык.

‒ Таанышып алалы, атым  Азамат.

‒ Менин атым  Жыпар.

‒ Эң жакшы.

‒ Сиз кайсы окуу жайын бүтүргөнсүз?

‒ Кыргыз мамлекеттик

юридикалык академиясын?

‒ Кесибиңиз боюнча кимсиз?

Юрист,

Азыр кайда иштеп

жатасыз?

‒Финансы министрли-

гинде.

‒  Кайсы бөлүмдө?

‒  Укук бөлүмүндө 

 адисмин.

‒ Мен  Токмок шаардык

 мэриясында.

‒ Анда дагы бир көрүшкөнчө.

‒Жакшы, эмки көрүшкөнчө.  

 

Текстти окугула. Баяндоочтук мүчөгө көңүл бургула.

Мен Арсенмин. Мен Эрмектин кесиптешимин. Мен 32 жаштамын. Биз Эрмек менен бир мекемеде иштейбиз. Мен ал мекемеде тескөөчү болуп иштейм. Менин жумушум абдан жооптуу.  Эрмек да биздин бөлүмдө иштейт. Ал абдан тажрыйбалуу адис.   Биздин иш мекемелерди текшерүү менен байланышкан.  Иш учурунда көп кемчиликтер табылат. Биз ага актыларды түзөбүз. Эскертүү беребиз.

Суроолорго жооп бергиле.

1.      Арсен бул ким?

2.      Ал кимдин кесиптеши?

3.      Ал канча жашта?

4.      Арсен ким болуп иштейт?

5.      Арсен менен Эрмек бир мекемеде иштейби?

6.      Алардын иши эмнеге байланышкан?

Берилген сөз айкаштары менен сүйлөмдөрдү түзгүлө.

1.      Мен иштеген

мекеме___________________________________________________________

2.      Менин ишим______________________________________________________

3.       Менин

 кесибим__________________________________________________________

4.      Менин милдетим_____________________________________________________

Өзүңүздүн ишиңиз тууралуу кыскача жазыңыз.

……………………………………………………………………………………

Канча жаңы сɵз үйрɵндүм?  

1.Кыргыз Мамлекеттик юридикалык академиясы

Кыргызская государственная юридическая академия

 укук бөлүмү

юридический отдел

кесиптеш

коллега

 окуу жай

учебное заведение

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

Министрество чрезвычайных ситуаций

мекеме

учреждение

тажрыйбалуу адис

опытный специалист

 күн сайын

каждый день

 акт түзүү

составить акт

 жатыш жөндөмө

местный падеж

учур чак

настоящее время

окутуучу

преподаватель

2.Финансы министрлиги

Министерство финансов

 кесип

профессия

жалпы бөлүм

общий отдел

жетектөөчү адис

ведущий специалист

бош орун

вакансия

шаардык мэрия

городская мэрия

жума сайын

каждую неделю

 кемчиликтер

недостатки

жекшемби

воскресенье

баяндоочтук мүчө

аффиксы сказуемости

эсепчи

бухгалтер

баяндама

доклад

Текстти окугула. Суроо бергиле.

Менин атым Айгерим.  Мен Саламаттыкты сактоо министрлигинде иштейм. Биздин үй-бүлөбүздө беш киши бар. Атам, апам, агам, эжем жана мен. Менин атам  тергөөчү болуп иштейт. Апам ‒ экономист. Алар мамлекеттик кызматта иштешет. Агам Ички иштер министрлигинде иштейт. Эжем быйыл  Кыргыз Улуттук университетин  бүтүрдү.  Анын кесиби – экономист. 

Үлгү боюнча жооп бериңиз.

 

Ооба, туура.

Жок, туура эмес

 

1.Айгерим  Юстиция министрлигинде иштейт.

___________________

2. Анын атасы тергөөчү болуп иштейт.

___________________

 

3.Айгеримдин агасы  саламаттык сактоо тармагында иштейт.

___________________

4.Эжеси Кыргыз Улуттук университетинде окуйт.

___________________

 

Канча жаңы сɵз үйрɵндүм?

1.котормочу

переводчик

 аппарат башчысы

Заведующий аппарата

катчы

секретарь

 тил билүү

знание языков

Юстиция министрлиги

Министрество юстиции

 жума

пятница

көп чекит

многоточие

  эч качан

никогда

 мамлекеттик кызмат

государственная служба

 испанча

по-испански

 арабча

по-арабски

каттар бөлүмү

отдел писем

алар

они

жатыш жөндөмө

местный падеж

1.      тармак

 

отрасль

 кабылдама

приемная

Өкмөт үйү

Дом правительства

таржымал

резюме

бош орун

вакансия

саат сайын  

каждый час

дем алыш

выходной

 күзөтчү

охранник

орусча

по-русски

англисче

по-английски

 немисче

по-немецки

юридикалык бөлүм

юридический отдел

биз

мы

жапончо

по-японски