2-сабак   1.1. Таанышуу 1.Уккула, кайталагыла

да до ду ды                      ка ко ку кы      га го гу гы                       ла ло лу лы        са со су  с                        ад од уд ыд        ак ок ук ык                      аг ог уг ыг         ал ол ул ыл                       ас ос ус ыс

кан кон капа                    агым, агын      ал алма кол             саман асман ысык  кагаз

ма мо му мы                 па по пу пы      ба бо бу бы               та то ту             ты                              на но ну ны

ом ум ым                  ап оп уп ып       аб об уб ыб              ат от ут ыт                                            ан он ун ын

Диалогду окугула.

Саламатсызбы?

‒ Саламатчылык.

‒ Менин атым  Мустафа. Сиздин атыӊыз ким?

‒Менин атым Саадат.

 ‒Таанышканыма кубанычтамын.

 ‒Мен дагы.1.Суроо:   –Бул терезеби?                                                                2.  –Бул Айгүлбү?

  Жооп: –  Ооба, бул терезе.                          – Жок, Бул Айгүл                                              эмес, Луиза
Суроолуу –бы мүчөсүн улагыла
дептер
отургуч
парда
телефон
кыз
карыя
бөлмө
көз айнек
сабак
үпүп
мүдүр
шаар
терезе
бала
Эшик
студент
би, пу, бы, бу, бы, бы, бү, пи, пы, бү, бү, бы, би, бы, пи, пи,
Суроолуу –бы? мүчөсүн улагыла. 1кызбы?2китепби?3туубу?4учакпы?5жайлообу?6гүлбү?7мүнүшкөрбү?8мышыкпы? китепби?кызбы?учакпы?гүлбү?жайлообу?мүнүшкөрбү?туубу?мышыкпы? Боштуктарды толтургула
Мекеме чоң
Үстөл ыңгайлуу
Жаңылык бар
Күн ачык
Иш боло
Кызматкерлер бар
Ашкана иштей
Китебиңиз бар
Гүл өстүрөсүз
Гезит чыкты
Мыйзамды окудуңуз
бу?, бу?, бы?, пы?, бу?, бы?, би?, бы?, бү?, бы?, бу?,Жооп бергиле:

Кечиресиз, телефон номуруңуз  кандай?                     

…………………………………..

Айтыӊызчы,  тизмеде менин фамилиям барбы? 

…………………………………..

Кечиресиз, эртең сабак болобу?                                       

…………………………………..

Бул бөлмөдө кийим илгич барбы?                              

…………………………………..

Бул жерде интернет барбы?                                         

…………………………………..

Суроо бергиле


1.---------------------------------------------------------?                               Ооба, окутуучу бар.

2. --------------------------------------------------------?                               Жок, мүдүр жок.

3. --------------------------------------------------------?                               Ооба, кийим илгич бар.
Мен – Биз

Сен – Силер

Сиз – Сиздер

Ал – Алар

Менин – Биздин

Сенин – Силердин

Сиздин – Сиздердин

Анын – Алардын

Жекелик сан

Жекелик сандын мүчѳсү

Мисалы:

Кѳптүк сан

Кѳптүк сандын мүчѳсү

Мисалы:

Мен

-мын

-мин

-мун

-мүн

баламын энемин

ашпозчумун

ѳкүлмүн

Биз

-быз

-биз

-буз

-бүз

 

-пыз

-пиз

-пуз

-пүз

балабыз

энебиз

ашпозчубуз

ѳкүлбүз

 

түркиялыкпыз

студентпиз

тоолукпуз

кѳлдүкпүз

Сен

-сың

-сиң

-суң

-сүң

баласың

студентсиң

тоолуксуң

ѳкүлсүң

Силер

-сыңар

-сиңер

-суңар

-сүңѳр

баласыңар

студентсиңер

тоолуксуңар

ѳкүлсүңѳр

 

Сиз

-сыз

-сиз

-суз

-сүз

баласыз

студентсиз

тоолуксуз

ѳкүлсүз

 

Сиздер

-сыздар

баласыздар

студентсиздер

тоолуксуздар

ѳкүлсүздѳр

 

Мен бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
Сен бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
Сиз бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
Ал бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
мин,мун,мин,мин,мүн, сиң,суң,сиң,син,сүн, сиз,суз,сиз,сиз,сүз, ,
Биз бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
Силер бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
Сиздер бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
Алар бишкектик…… окутуучу….. кызматкер…… студент…….. сүрѳтчү……
<%= value %>, <%= value %>, <%= value %>, <%= value %>,
Сүрѳттѳргѳ карап, мүчѳлѳрдү эске туткула. 1Бул мен Аселмин.мен он сегиз жаштамын.2Бул сен Асансың.Сен Сокулуктук болосун. Бул сен Асансың.Сен Сокулуктук болосун.Бул мен Аселмин.мен он сегиз жаштамын. 1Бул сиз – Күлүйпасыз. Сиз − шаардыксыз. Кечээ Франциядан келдиңиз2Бул –Жоалдо. Ал Бразилиядан келди.Жоалдо Бишкекте окуйт.3. Биз бирге окуйбуз. Бишкек паркта балмуздак сатабыз4Биз, эжейибиз менен ашканадабыз.5Сиздер эс алып жатасыздар6Силер кафеде отурасыңар. Бул сиз – Күлүйпасыз. Сиз − шаардыксыз. Кечээ Франциядан келдиңизБул –Жоалдо. Ал Бразилиядан келди.Жоалдо Бишкекте окуйт.. Биз бирге окуйбуз. Бишкек паркта балмуздак сатабызСиздер эс алып жатасыздарСилер кафеде отурасыңар. Биз, эжейибиз менен ашканадабыз. Көп чекиттин ордуна төмөнкү сөздөрдү тууралап коюп жазгыла (агам, эжем, досуң, үйү апасы, апаңыз, дептериң)
Бул сенин...Бул силердин..
Бул менин......... Бул сиздердин……
Бул анын.... Бул алардын……
Бул сиздин....... Бул биздин………
Бул сенин… Бул силердин…
Бул анын....... Бул сиздердин……..
агаң,агаңар, досум,досуңуздар, апасы,апасы, апаңыз,апаңыз, дептериң,дептериңер, эжеси,эжениздер,
Канча жаңы сөз үйрөндүм

Жаңы сөздөрдү жаттагыла.

1.таанышуу

знакомство

1.      кыз

девочка

 

 китеп

книга

 терезе

окно

 салык кызматы

налоговая служба

илик жөндөмө

родительный падеж

саат

часы

жебе

стрела

 чоң ата

дедушка

чоң эне

бабушка

дос

друг

 

үй

дом

ага

старший брат

эже

старшая сестра

дептер

тетрадь

мен

я

сен

ты

бүгүн

сегодня

жумшак үнсүздөр

мягкие согласные

сиз

вы

ал

он \ она

сөз

слово