БАЯНДАМА КАТ   Баяндама кат

Кыргыз Республикасынын

Окуйлу.

                                                  Маданият, маалымат жана туризм

министринин орун басары

М.А. Бектуровго

   Баяндама  кат тууралуу слайд көргөзүү

 

                                                     Кыргыз тили коомунун президенти

Б.С.Султановдон

 

                                                Баяндама кат

1.                Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын теке айынын экисиндеги №118 Жарлыгын аткаруу жана Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу жана анын максаттуу индикаторлоруна жетишүү боюнча иш-чаралардын планын чукул арада иштеп чыгуу боюнча Сиз тараптан Маданиятты жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгы (Б.Акунов), Маданий мурастарды сактоо, мониторинг жана өнүктүрүү башкармалыгы (К.Карбозова), Маалыматтык саясат башкармалыгынын башчыларына 2014-жылдын теке айынын сегизинде  тапшырма берилген.

2. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай иш-чаралар даярдалып бериле элек.

3.Жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы Министрликке 2014-жылдын кулжа айынын алтысында келип түшкөн жана анын аткаруу мөөнөтү аяктоодо.

4. Ушуга байланыштуу башкармалыктардын жетекчилери менен бул маселени чукул арада чечүү үчүн кеӊешме өткөрүүӊүздү суранамын.

 

22.07.2014                                  Б.С.Султанов

 

Текстте берилген негизги ой кайсы?
Шашылыш кеӊешме өткөрүүнүн максаты
Каттын натыйжасы эмне менен бүтөт?
Каттын натыйжасы эмне менен бүтөт?
тилди ишкемаксаттуу иш-чаралардын мурастарды маалыматтык саясаташырууөнүктүрүүсактоо планы индикаторлор