МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА КОТОРМО БӨЛҮМҮ   МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА КОТОРМО БӨЛҮМҮ

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА КОТОРМО БӨЛҮМҮ

КЫЗМАТТЫК КАТ № 02-2/ 102

Кимге: КР ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын башкармалыктарынын начальниктерине, өз алдынча бөлүм  башчыларына

Кимден: Ички иштер министрлигинин катчысы Э. Асановдон

Эмне жөнүндө: Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өтүнүч каты боюнча 15.04.2015-ж. №214-02 каты

Датасы: 24.06.2015.

. Уккан текстте кандай сөз айкаштары кездешти? Кыргыз РеспубликасынынМамлекеттик тил жанамуниципалдык кызматкерлергеминистрликтин ар бириште пайдаланганөз алдынча бөлүмдөрүнүн Президентинин жарлыгыжетекчилериокуу китебин түзүүактивдүү лексикалык сөздөркотормо бөлүмүбашкармалыктары

Кошмок сөз тибиндеги төмөнкүдөй татаал географиялык аттар арасына дефис коюлуп, баш тамга менен айрым-айрым жазылат: Ак-Сай, Чоӊ-Сары-Ой, Жети-Өгүз, Тору-Айгыр, Кара-Үӊкүр, Кара-Балта, Кум-Төр ж.б

65-параграф. Географиялык энчилүү аттар белгилүү жол каттамынын чегин билдирип турган учурда арасына сызыкча коюлуп, баш тамга менен айрым-айрым жазылат: Ош – Эркеч – Кашкар жолу, Пекин-Үрүмчү – Алматы – Бишкек – Ташкент темир жол каттамы, Бишкек – Москва – Уфа – Бишкек каттамындагы самолёт.

 

Кыргыз Республикасынын

                                                            Финансы министрлигинин

Угалы.

                                                            Финансылык пландоо бөлүмүнүн

                                                            башчысы Ж.Касымбековага 

. Берилген маалыматтардын текстте

“Бар” же “Жок” экендигин   белгилегиле.

 

Бар

Жок

1.

Тоӊ районунун шарты катаал жана унаа жолдору начар абалда болгондугу........

 

 

2.

Райондун жолдорунун убагында оӊдолбогондугу...........

 

 

 

 

3.

Бүгүнкү күндө запастык тетиктер боюнча кредитордук карыздар 3500 сомду түзгөндүгү……….

 

 

4.

Тетиктердин убагында берилгендиги...............................

 

 

Улантып жазыӊыз

1.     Тоӊ районунун финансы бөлүмүнүн кызматтык автоунаасы…………..

........................................................................................................................

2.     Унааны кармап туруу үчүн……………………………………………….

.........................................................................................................................

3.     Ал эми унаанын дөӊгөлөктөрү……………………………………………

........................................................................................................................

4.     Мындан тышкары унаанын……………………………………………….

........................................................................................................................

5.     Ушуга байланыштуу, Сизден,………………………………………........

………………………………………………………………………………

Мамлекеттик көркөм сүрөт музейинин

                                                         башчысы Ж.Ч. Эргешовго

                          А.           Урматтуу Жеӊиш Чынарбекович!

 

      Кыргыз Республикасынын Прездидентине караштуу улуттук тил комиссиясынын демилгеси менен кыргыз элинин каада-салтын, үрп-адатын, тамак-ашын, жашоо образын чагылдырган диск даярдалууда. Диск элибизди таануунун негизги куралы катары өлкөбүздүн жаш жеткинчектерине, элибизди тереӊдеп тааныйм деген башка улуттун өкүлдөрүнө, туристтерге жана улуттун улуттук өзгөчөлүгүн үйрөтө турган сабактарга, семинарларга жана изилдөөлөрдү иликтеген пайдалануу чөйрөсүнө арналат.

Көркөм өнөр сүрөт музейинин элибиздин баалуулуктарына байланыштуу экспонаттарын сүрөткө тартып алууга  уруксат берүүӊүздү суранабыз.

 

    

 

    Сизди  урматтап,

    КР  Президентине  караштуу  улуттук

    тил  комиссиясынын  башчысы                   (колу)                 Э. Эрматов

                                                           Кыргыз Республикасынын премер- 

                                     Б.                       министри  Т. А. Сариевге                   

 

                                     Урматтуу Темир Аргембаевич!

 

      Өкмөтүбүздүн көрсөтмөсүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын Прездидентине караштуу улуттук тил комиссиясынын демилгеси менен мунципиалдык кызматкерлерге А1, А2, В1, В2, С1, С2 деӊгээлиндеги иш кагаздарын үйрөнүүгө жардам бере турган окуу китептери жана практика жүзүндө иштей турган көнүгүүлөр жыйнагы чыкты. Бул китептер иш кагазын өз алдынча үйрөнөм деп аракет кылган адамдарга, минстрликтердин кызматкерлерине жана иш кагазын үйрөтө турган мугалимдер чөйрөсүнө арналат.

Бардык минстрликтердеги иш кагазына тиешелүү сөздөрдү минстрликтердин бөлүмдөрүнөн суранабыз.

 

    

 

    Сизди  урматтап,

    КР  Президентине  караштуу  улуттук

    тил  комиссиясынын  башчысы                   (колу)                 Э. Эрматов

Көркөм өнөр сүрөт музейинин элибиздин ............................. байланыштуу ............................... сүрөткө тартып алууга уруксат берүүӊүздү суранабыз.
Бардык минстрликтердеги .... .............. тиешелүү сөздөрдү минстрликтердин ............................ суранабыз.
Бул ........................ иш кагазын өз алдынча үйрөнөм деп аракет кылган адамдарга, минстрликтердин .................................... жана иш кагазын үйрөтө турган мугалимдер чөйрөсүнө арналат