АЛКЫШ КАТЫ   Алкыш каты

-         Коммерциялык эмес кызмат катынын бир түрү. Ал аткарылган

-         жумуш же кызматташтыгы үчүн (уюмга, кызмат адамына,

-         жарандарга) ыраазычылык билдирүү, ырахмат айтуу максатында жазылган кызмат каты болуп саналат. Алкыш каты ишкананын фирмалык бланкына же атайын даярдалган кагаздарга жазылат. 

-         Анын атайын бир формасы болбойт. Каалоо боюнча чын көӊүлдөн

-          же чакыруу, куттуктоо каттарына жооп катары жазылат.

1. Сүйлөмдөрдү ылайыктуу сөздөр же сөз айкаштары менен толуктагыла.

1)    .............................................................................үчүн Сизге ыракмат айтат.

2)    .................................................................................................көрсөткөн жардамыӊыз үчүн ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиӊиздер.

3)    ..............................................................................................................үчүн Сиздерге.......................................................................алкыш жарыялайт.

4)    .......................................................................................ыракмат айтабыз.

5)    ........................................................................берген жардамыӊыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.

6)    Колдоо көрсөткөнүӊүздөр үчүн тереӊ ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиӊиздер.

2. Сөз айкаштарын түзгүлө.

ыракмат..........................................................

ыраазычылык................................................

уруксат..........................................................

жардамыӊыз..................................................

моралдык жана..............................................

өзүбүздүн.......................................................

Алкыш каты

Урматтуу Надежда Николаевна, Сабина Градваль айым жана Бекболот Жапарович, Өнүктүрүү саясат Институту ишке ашырган, Швейцария Өкмөтү менен Улуу Британиянын Эл аралык өнүктүрүү министрлиги тарабынан каржыланган “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги.  Бюджеттик процесс” долбоорунун кызматкерлери!

Ала-Бука районунун Биринчи май айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары – аталган айыл аймагынын айылдык кеңеши жана айыл аймагынын айыл өкмөтү Сиздерге биздин айыл аймагынын пилоттук айыл аймагы катары тандап алып, аталган долбоордун алкагында аймактагы муниципалитеттин кадыр-баркын жогорулатуу, муниципалдык кызматкерлердин жана айылдык кеңештин депутаттарынын потенциалын жогорулатуу, аймакта ачык-айкындуулукту камсыз кылуу, аймактагы артыкчылыктуу көйгөйлөрдү аныктоо жана аларды чечүүнү пландаштыруу, муниципалдык менчикти башкаруу жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү жаатындагы Сиздердин ат көтөргүс эмгегиңиздердин акыбети кайтты. Биздин аймак Сиздердин долбоор менен иштеген бир жылда реалдуу кадам таштап, 2014-жылы жергиликтүү бюджеттин аткарылышы 188%ды түзүп, республикадагы алдыңкы чектерди багынтты. Ошол эле учурда “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезити тарабынан “Жылдын мыкты айыл аймагы” катары таанылып, Ала-Бука районунда да жылдын мыкты айыл аймагы катары жеңүүчү деп табылды.  Бир жыл бою биздин айыл аймак менен тыгыз жана ар тараптуу кызматташып, жардамдашканыңыздар үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз!

Ийгилик жаратууда Майрамбеков Султан, Чекиров Асылбек, Мамытов Азамат, Шамшидинова Гүлайым, Осмонкулов Танат, Айтыкулов Бакыт, Балакунова Айнура, Мусаева Анара, Керимова Жылдыз, Эргешов Кеңеш, жергиликтүү консультант Эсеналиев Калмурат жана башка бардык кызматкерлериңиздердин ак ниеттүү эмгектерин баса белгилеп, алардын мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалап, ар дайым алдыда гана болушуна тилектештигибизди билдиребиз!

Ыраазычылык катыбызды “Өнүктүрүү саясат институту – Биринчи май айыл аймагынын ийгиликтеринин локомотиви” деп жыйынтыктайбыз!

 Ар дайым биз Сиздер менен биргебиз!!!

 

Суроолорго жооп бергиле.

1.     Алкыш каты кимдердин дарегине  жазылды?

2.     Кайсы айыл аймагы тарабынан жазылды?

3.     Ыраазычылыкты билдирүүчү кандай сөздөр же сөз айкаштары кезигет экен?

4.     Бул аймактагы элдер кандай жетишкендиктерге ээ болушту?

5.     Ийгилик жаратууда кимдер жардам беришти?

 

 Биринчи май айыл өкмөтүнүн башчысы                       М. Шербаев

Айылдык кеңештин төрайымы                                       А. Иманова

 

Өзүӊдү текшер

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери:


 

 

 

 

35-параграф. Үндүү тыбыш менен аяктаган этиш сөзгө –ар мүчөсү жалганса, бул мүчө уланган муундагы үндүүнүн созулуп айтылыш формасына жазууда жол берилет: иште – ар= иштээр, башта-ар=баштаар, ойло-ар=ойлоор, кара-ар=караар ж.б.

Эскертүү: Ы жана И тыбыштары менен аяктаган этиш сөзгө арсар келер чактын –ар мүчөсү жалганса, соӊку муундагы үндүү созулуп айтылат, бирок жазууда буга жол берилбейт: ири-ар=ирир, чири-ар=чирир, байы-ар=байыр, жиби-ар=жибир, ысы-ар=ысыр, ээрчи-ар=ээрчир.

36-параграф. Үнсүз менен аяктаган этишке –ар мүчөсү жалганса, соӊку муундагы үндүү созулуӊку айтылат, бирок буга жазууда жол берилбейт: бар-ар=барар, кел-ар=келер, сат-ар=сатар, жүр-ар=жүрөр ж.б.