29-сабак   Эс алууну кандай өткөрүүнү каалайсыз Сизге жаккандарын белгилеӊиз)

Жайлоо


Сары-Челек


Сулайман-Тоо

         Тилибизди жатыктыралы!

 

 

Сулайман тоо – сулуу тоо

Сулуу тообуз  - улуу тоо

Улуу тообуз – сулуу тоо

Сулуу тоонун улуулугу бар

Улуу тоонун сулуулугу бар.

 


Ак-Суу курорту


Суусамыр 

Мөӊгүнүн музу да мупмуздак

Мөӊгүдөн чыккан суусу да мупмуздак

Мупмуздак мөӊгүнүн суусу мөӊкүп агар

Мөӊкүбөсө мөӊгүнүн суусу муздап калар.

 

 

    Ысык-Көл кыргыз бермети

                                                    

Бурана тарыхый комплекси