28-сабак   4- көнүгүү. Убактылуу өргүү суроо арызы

                                                                                    (аты-жөнү барыш жөнд.)

                                                                                                                        

________________________

(аты-жөнү чыгыш жөнд.)

 

 

 

Арыз

Үй-бүлөлүк шартыма байланыштуу _____________________________ (мөөнөтү жазылат) чейин акы төлөнбөй турган өргүүгө чыгууга уруксат берүүңүздү өтүнөмүн.

 

датасы                                         колу                                       аты-жөн
5- көнүгүү. Кошумча эмгек акы суроо арызы (материалдык жардам)(арыздын мазмунун өзүӊүз жазыӊыз)

                                                                                    (аты-жөнү барыш жөнд.)

                                                                                                                        

________________________

(аты-жөнү чыгыш жөнд.)

                                                                                                              

Арыз

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

датасы                                         колу                                         аты-жөнү