27-сабак   Өздүк иш кагаздары: арыз Лексикалык минимум Уккула жана кайталагыла!

арыз

жардамга муктаж

эмгек акы

арыздануу

маалымат берилет

келтирилген зыян

сурануу

жергиликтүү орган

чыгым

өтүнүү

жогорку орган

жоопкечилик

кайрылуу

зарыл

тиркеме

себеби

чечип берүү

башкы эсепчи

максаты

тез арада

өзгөчөлүк

өргүү

күчүнө кирет

түшүнүк

кабыл алуу

мамлекеттик кызматкер

жазалоо

байланыштуу

бөлүм башчы

кемчилик

бошотуӊуз

ишкер

эмгек тартиби

орун басар

жумушчу

тапшыруу

дипломдун көчүрмөсү

кайталанбайт

тастыктоочу документ

келишим

кечирим суроо

күбөлөндүрүү

жеӊилдик

кабыл алуу

милдеттенем

тууралуу

көзөмөлдөө

мойнума алам

тиешелүү

кайтарып берүү

 

нотариалдык кеӊсенин катчысы

Грамматика: Этиш жана этиштин чактары

Этиштин чактары

Чактар

Жеклик сан, 1-жак

Көптүк сан, 1-жак

Өткөн чак

 

Жаздым, окудум, бардым

Жаздык, окудук, бардык

Учур чак

Жазып жатам, окуп жатам, бара жатам

Жазып жатабыз, окуп жатабыз, бара жатабыз.

Келер чак

 

Жазам, окуйм, барам

Жазабыз, окуйбуз, барабыз

Жазуу, чакыруу, жумушка чыгуу, которулуу сөздөрүн жогорудагыдай үлгүгө салып жазып чыгыӊыз.

Этиштин чактары

Чактар

Жекелик сан, 1-жак

Көптүк сан, 1-жак

Өткөн чак

 

 

 

 

 

Учур чак

 

 

 

 

 

Келер чак

 

 

 

 

 

 

 

1.
  1. Мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы, аты-жөнү берилет. Жетекчинин аты, атасынын аты кыскартылып, фамилиясы толук көрсөтүлөт.:

                                                      Мисалы: Д.А.Аманбаевге,

                                                                       К.Т. Осмоновго..                                                                            

Айрым учурларда аты, жөнү кыскартылбайт: Бакай Осмон уулуна, Жайнагүл Калдар кызына.

  1. Арыз ээсинин ээлеген кызматы, аты-жөнү берилип,:     

             Мисалы:      Д.А.Амановдон, А.Т.Акматовадан.

 

  1. Арыз деген сөздүн өзүн чоң тамга менен жазуу кабыл алынган.
  2. Арыздын тексти абзац менен башталат. Арыздын тексти узун болсо, абзацтарга бөлүнүп жазылат.
  3. Зарыл учурда тиркеме берилет.
  4. Арыздын жазылган датасы көрсөтүлөт.
  5. Арыз ээсинин аты, фамилиясы көрсөтүлөт же колу коюлат.

 

Арыз жазганга көнүгөлү:

Төмөнкү фамилияларга –га, -дан жөндөмө мүчөлөрүн улайлы.

 

 

 

-га

-дан

А.А. Осмонов

 

 

 

К.Н. Каратаев

 

 

 

Г. У. Алдаярова

 

 

 

О. М. Эстебесова

 

 

 

Ж. Д. Карыбаев

 

 

 

С. Мурат уулу

 

 

 

Д. Сарыгул кызы

 

 

 

1.Ишке орношуу арызы

КР Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик

салык кызматынын  жетекчиси

            ______________________________

                                                                                    (аты-жөнү барыш жөнд.)

 

                                _______________________________

(аты-жөнү чыгыш жөнд.)

 

Арыз

 

                    Мени  маалыматты камсыздоо жана мамлекеттик тил бөлүмүнүн адиси кызматына                         кабыл алууңузду суранам.

 

 

датасы                                        колу                                        аты-жөнү

-көнүгүү. Иштен бошонуу арызын жазып көрөлү

                                                                                                                  

                                                                                                                          ______________________________

                                                                                    (аты-жөнү барыш жөнд.)

                                                                                                                         

________________________

(аты-жөнү чыгыш жөнд.)

                                                                                   

Арыз

Башка ишке өткөндүгүмө байланыштуу аталган  кызматымдан бошотуп коюуңузду суранам.

 

датасы                                         колу                                        аты-жөнү

3-көнүгүү. Жумуштан которулуу арызы

                                                                                                       ____________________________

                                                                                                                 

                                                                                                                          ______________________________

                                                                                    (аты-жөнү барыш жөнд.)

                                                                                                                         

________________________

(аты-жөнү чыгыш жөнд.)

                        

                                                                         

Арыз

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________өтүнөм.

 

датасы                                         колу                                        аты-жөнү

 

 

 

 

4-көнүгүү. Өргүү суроо арызы

                                                                                                                          __________________________

                                                                                    (аты-жөнү барыш жөнд.)

                                                                                                                         

________________________

(аты-жөнү чыгыш жөнд.)

 

                                                                                                               

Арыз

Ден соолугума байланыштуу (мөөнөтү жазылат)____________________________________ чейин эмгек акысыз негизде өргүүгө чыгууга уруксат берүүңүздү өтүнөм.

Тиешелүү медициналык тыянак аныктамалар тиркелет.

 

датасы                                         колу                                        аты-жөнү