26-сабак   Угуп түшүнүү: Сүйлөшүү:

Диалог: Кеӊседе (статс-катчы жана адис)

 

 

Рахат: - Саламатсызбы?

Айдар: - Саламатчылык.

Рахат: -  Кирүүгө мүмкүн бекен?

Айдар: - Келиӊиз. Отуруӊуз.

Рахат: - Рахмат, билимимди жогорулатуу үчүн тиешелүү документтерди топтоп жүрдүм эле, мага мүнөздөмө керек болуп жатат.

Айдар: - Албетте, мүнөздөмөӊүздү даярдап беребиз. Эгер шашылыш болбосо эртеӊ саат 9га келиӊиз.

Рахат: Шашылыш деле эмес. Эртеӊ саат 9га келейин. Алдын ала ыраазычылыгымды билдирем, жакшы калыӊыз.

Айдар: Саламатта барыӊыз. 

 

 

Окуп түшүнүү:

Кыргыз Республикасынын

 Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик

салык кызматынын маалыматты камсыз-

                                          доо жана мамлекеттик тил бөлүмүнүн                                                                      адиси, 1985-жылы туулган, улуту кыргыз,

Асангазиева Рахат Эсенбековнага

 

Мүнөздөмө

 

Асангазиева Рахат  2015-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын маалыматты камсыздоо жана мамлекеттик тил бөлүмүнүн адиси болуп эмгектенип келет. Ал бөлүмдө иштеген учурда өзүн кыргыз тилин мыкты билген, такшалган адис катары көрсөттү.

Бөлүмдө коомдук иштерге активдүү катышат. Ар кандай мамлекеттик деӊгээлдеги иш-чараларга, конкурстарга катышып, ийгиликтерди жаратып келет.

Мүнөзү токтоо, чечкиндүү, адамдар менен тез эле тил табыша алат.

Үй-бүлөлүү. Эки уулдун энеси.

Мүнөздөмө талап кылынуучу жайга берилет.

 

Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы                         Осмонов З.Д.

Статс- катчы                                                                              Карыгул уулу Ж.

(мөөр басылат)

29.07.2015-ж.

 

 

1. Төмөнкү маалыматтардын туура же ката экендигин белгилегиле Мүнөздөмөнү жетекчи жазат Иштеген кызматы тууралуу маалыматтар таптакыр берилбейт. Туулган жылы сөзсүз белгилениши керек. Мүнөздөмөгө адистин кесиби көрсөтүлбөйт. Мүнөздөмөнүн жазылган күнүн белгилебей койсо деле болот. Мүнөздөмө оӊ жана терс сапаттардын айрымы эле чагылдырылат 2. Төмөнкү сөздөрдүн антонимдерин тапкыла.
жакшы
акылдуу
оор басырыктуу
ак көңүл
шайыр
эр жүрөк
билимдүү
күчтүү
жаман, акылсыз, шашма, сараң, түнт, коркок, билимсиз, алсыз,
Силер билесиӊерби!

       Эӊ алгачкы сыя Египетте пайда болгон.  Ал

өзөндүн боюнда өсүүчү камыштын  тамырларынан

жасалуучу экен. Римдиктер аны майга аралаштырып

эзип, сыя жасашкан.

Кийинчерээк сыяны эмен багынын жалбырагынан да жасаган. Бирок булардын бардыгы начар сыялар эле. Нагыз сыя – ализардын сыясы (ал минералдан алынган боёк). Бул мындан жүз жыл мурда пайда болгон. Аны Леонард деген немис мугалим ойлоп тапкан.


 

Бош орундарга тиешелүү сөздөрдү белгилегиле:
1) Мүнөздөмөдө .. .... .... сапаттар жазылат.
2) Мүнөздөмө ................. тарабынан жазылат
3) Мүнөздөмөдө ........... белгиленбейт
4) Мүнөздөмөгө ............. кем эмес жетекчилердин колу коюлушу керек.
1- тапшырма: Тексттеги бош орундарга тиешелүү сөздөрдү жазалы (адиси, такшалган, мыкты, салык кызматынын, тез, иш-чараларга, жаратып, коомдук иштерге, 2015-жылдан).

Асангазиева Рахат  ...............   бери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик .............  ............     маалыматты камсыздоо жана мамлекеттик тил бөлүмүнүн .......... болуп эмгектенип келет. Ал бөлүмдө иштеген учурда өзүн кыргыз тилин ......... билген, .............  адис катары көрсөттү.

Бөлүмдө ...........  ..............  активдүү катышат. Ар кандай мамлекеттик деӊгээлдеги ......... ........... , конкурстарга катышып, ийгиликтерди .......... келет.

Мүнөзү токтоо, чечкиндүү, адамдар менен ......  эле тил табыша алат. 

Тилибизди жатыктыралы!

Кара булут карап туруп

Караӊгыда каарын төктү уруп

Каарданган капырай кара булутту

Карбаластабай карабайсыӊарбы кошулуп туруп
Төмөнкү үлгүгө карап мүнөздөмө жазыңыз.

1.     Мүнөздөмөнү алып жаткан адам жөнүндө жалпы маалымат;

2.     Иш кагазынын аты;

3.     Текст;

4.     Мекеме жетекчисинин кызматы, колу, аты-жөнү;

5.     Кесиптик бирликтин жетекчисинин кызматы, колу, аты-жөнү;

6.     Мөөр

7.     Убагы

Кесиптешиӊизге мүнөздөмө жазыӊыз.

Мүнөздөмө

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................

 

.............................................           (колу)                      ...........................

.............................................           (колу)                        ............................

............................. (убагы)

Жылмайып коюӊуз!

Апендинин жоруктарынан...

Апенди көчөдө кетип бара жатып, көптөн бери көрүшө элек досуна жолугуп калат:

-         Оо, досум кандайсыӊ, ден-соолук, иштер жакшыбы?

-         Бары жакшы. Өзүӊ кандайсыӊ Апенди, иштеп жатасыӊбы?

-         Албетте, беш күн бош болуп, эки күн эс алам...