24-сабак   Угуп түшүнүү

1.                Мындай  чоӊ суммадагы чайлык акча алганына сүйүнгөн кыз       жумушунан чыгып баратып тилемчини көрдү да, ага акчанын жартысын берип койду. Эки күндөн бери эч нерсе жей элек тилемчинин кубанычында чек жок эле...

Берилген суроолорго өзүӊүз туура деп эсептеген жоопторду белгилеӊиз:
1) Бул окуядан соӊ кандай жыйынтык чыгара аласыз?
2) Жылмаюу биздин жашообузга өз таасирин тийгизе алабы?
3) Чоочун адамдын ордунда болсоӊуз кандай кылат элеӊиз?
4) Тамактанып жаткан досу эмнеге кубанды?
Тейлөөчү кыз эмнеге кубанды?
6) Жылмаюунун тилемчиге таасири тийдиби?
7) Эми тилемчи акчаны эмнеге коротот деп ойлойсуз?
8) Эртеӊ менен күндү кандай маанайда баштасаӊ, кечке чейин ошондой маанай менен жүрөсүӊ дегендерге ишенесизби?