21-сабак   Билимиӊизди текшериӊиз
1. Өмүр баян өз ичинен канчага бөлүнөт?
2. Иш убактысында бизге эӊ керектүү буюмдар кайсылар?
3. Басып өткөн жолду, иштеген иштерди ж.б. жазылган иш кагазды белгилеӊиз.
4. 1-жакта өзү тарабынан адамдын басып өткөн жолу ж.б. баяндалып жазылган иш кагазы кайсы?
5. Өмүр баян жазууда кайсы сөз менен баштайбыз?
6. Өмүр баян жазууда кандай маалыматтарга жол берилбейт?
7. 1-жакта жазылган өмүр баяндын 3-жак менен жазылган өмүр баяндан айырмасы эмнеде?
8. 3-жак менен жазылган өмүр баянды кимдер жазышат?
9. Өмүр баян кайсы учурда жазылат?
Жылмайып коюӊуз!

Апендинин жоруктарынан...

Апенди досу менен Америкадагы илимий жыйынга катышып калышат. 
Америкалыктар:
- Жакында Марска учабыз.
Германиялык илимпоздор:
- Биз Айды изилдеп жатабыз.
Апенди туруп:
- Биз жакында Күнгө учканы жатабыз, - дейт. 
Баары таң калып туруп калса, Апенди камырабай кошумчалап коёт дейт:
- Биз шашпа-ай Күн салкындаганда барабыз.