20-сабак   Окуп түшүнүү
Өзүн-өзү жараткан инсан - Исхак РаззаковБелгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Раззаков

1910-жылы 25-декабрда Ош областынын Ленин районунун Коросон

айылында шахтёрдун үй-бүлөсүндө туулган. Ата-энесинен эрте

ажыраган баланын туугандары Ходжент шаарындагы балдар үйүнө

тапшырат.

1925-жылы ал Ташкенттеги мектеп-интернатын аяктагандан

 кийин, Өзбек агартуу техникумуна кирип, аны эң жакшы баалар менен

 бүтүрүп, ошол эле окуу жайында коом таануу сабагынан окутуучу

болуп, 1931-жылга чейин иштеген.

Исхак Раззаков СССР Мамлекеттик пландоо комитетинин

 Москвадагы Пландоо институтун бүтүрүп келгенден кийин (1931-36), Өзбекстандагы Фергана областында 1936-1945-жылдары иштеп, Өзбек Республикасынын көптөгөн эл чарба тармактарынын өнүгүшүнө баа жеткис салым кошкон.

1945-жылы ВКП(б) БКнын чечими менен Исхак Раззаков Кыргыз ССР Министрлер Советинин  төрагасы болуп дайындалган. 1950-жылы ал Кыргызстан КП БКнын биринчи катчысы болуп 1961-жылга чейин иштеген. Андан кийин СССР Мамлекеттик пландоо комитетинин аппаратында жооптуу ишке которулуп, ал жерде союздук маанидеги ардактуу эс алууга (1967) чыкканга чейин эмгектенген.

И.Раззаков кыргыз элинин руханий жактан өнүгүшүндө өз алдынчалуу улуттук маданият менен кесиптик искусствонун калыптануу жана өнүгүү процесстери жуурулуп турушун жактаган. Ал интернационалист катары өзүнүн практикалык ишинде, макалаларында, баяндамаларында ар элдин тилин жана маданиятын таанып-билүүгө, билимге ээ болууга, илимге жетишүүгө чакырган. Өзү орус, кыргыз, тажик, казак, фарсы, англис тилдеринде эркин сүйлөгөн.

Исхак Раззаков 1979-жылы Москва шаарында дүйнөдөн кайткан.

 

1- тапшырма: Берилген сөздөр менен текстти толуктагыла. (улуттук маданият, билимге, тилдеринде, руханий,баяндамаларында )

И.Раззаков кыргыз элинин ........... жактан өнүгүшүндө өз алдынчалуу ...........  .............. менен кесиптик искусствонун калыптануу жана өнүгүү процесстери жуурулуп турушун жактаган. Ал интернационалист катары өзүнүн практикалык ишинде, макалаларында, ....................... ар элдин тилин жана маданиятын таанып-билүүгө, .............. ээ болууга, илимге жетишүүгө чакырган. Өзү орус, кыргыз, тажик, казак, фарсы, англис ................. эркин сүйлөгөн.

 

ссср мамлекеттик пландоо комитети
эл чарба тармактары
кесиптик искусство
Ленин району
Республикасы
тармактары
сабагы
-нин, -нын, -нун, -нун, -нын, -нын, -нан,
3- тапшырма: Төмөнкү сүйлөмдөрдү берилген сөздөр аркылуу толуктагыла
1) Белгилүү мамлекеттик жана ............... ишмер Исхак Раззаков
2) 1910-жылы 25-декабрда Ош областынын Ленин районунун Коросон айылында ............ үй-бүлөсүндө туулган.
3) Ата-энесинен эрте ажыраган баланын ............... Ходжент шаарындагы балдар үйүнө тапшырат.
4) 1925-жылы ал .................. мектеп-интернатын аяктайт.
Өзбек ............... техникумуна кирип, аны эң жакшы баалар менен бүтүрөт
6) Ошол эле окуу жайында ............. ......... сабагынан окутуучу болуп, 1931-жылга чейин иштеген.