18-сабак   Өмүр баян деген эмне? 1.

Өзүнүн өмүр жолун баяндап жазган иш кагазы – өмүр баян.

 

Өмүр баян текстинин I жак жана III жак менен баяндалышына карай 2ге бөлүнөт.

1.     I жак менен жазылган өмүр баян;

2.     III жак менен жазылган өмүр баян.

 

Грамматика Жөндөмө мүчөлөрүн улагыла.Өмүр баянды кайсы учурда жазабыз?
Жумуш.. кирүүдө
окуу.. тапшырууда
башка жумуш.. которулууда
ка, га, ка,
Өмүр баяныӊызды кыргыз тилинде жаза аласызбы?

Оң жооптор:

 Ооба, албетте жаза алам;

Жазганды билем;

 Жаӊыдан эле үйрөндүм;

Мен үчүн өмүр баян жазуу өтө жеӊил.

 

Терс жооптор:

Кечирип коюңуз мен кыргызча жакшы билбейм, ошондуктан жаза албайм;

 Көп эле аракеттендим, бирок үйрөнө албай жатам;

 Кыргызча үйрөнүү мен үчүн өтө оор;

Жок, жазганды билбейм.

Үлгү: № 1

Өмүр баян


              Мен, Сапаров Кайрат Осмонович 1980-жылы 30-ноябрда Нарын облусунун Ак-Талаа районунун Баетов айылында жумушчунун үйбүлөсүндө туулгам. Атам – Сапаров Осмон, апам – Келгенбаева Гүлүпа. Алар азыркы учурда Баетов айылында иштешет.

Мен 1987-жылы Баетов орто мектебинин биринчи классына кирип, мектепти 1997-жылы аяктагам. Ошол эле жылы билим алууну улантуу максатында Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетине тапшырдым. Аны 2002-жылы ийгиликтүү аяктап юрист кесибин алдым. 2002-2005-жылдары КУУнун аспирантурасында окудум. 2005-жылы «Парламенттик башкаруу жана Кыргыз Республикасынын парламентинин түптөлүшү» деген темада кандидаттык диссертациямды коргодум. 2002-жылдан бери «Ата-Мекен» саясий-социалисттик партиясынын мүчөсүмүн жана ушул партияда юристтин жардамчысы болуп эмгек жолумду баштагам. Азыр бул партиянын юристи болуп эмгектенип келем. Көптөгөн мыйзамдардын үстүндө иштеп эмгегим бааланып келет. Мамлекеттик сыйлыктарга татыдым.

Жубайым Искендерова Айзада 1984-жылы туулган. Кесиби боюнча дизайнер. Уулум Нурдан 2006-жылы туулган. Кызым Айзирек 2009-жылы туулган.

 

Дарегим: Бишкек шаары, К. Акиев көчөсү 67-үй, 21-батир

Телефонум: 32-98-17

1-көнүгүү. Төмөнкү боштуктарга туура келген мүчөнү белгилеӊиз.
1)Баетов айылын.. жумушчунун үйбүлөсүндө туулгам.
2) Алар азыркы учурда Баетов айыл.... иштешет.
3) Баетов орто мектебинде билим ал...
4) Кыргыз улуттук университети... юридика факультетине тапшырдым
5) КУУнун аспирантурасын.. окудум.
6) Партияда юрист... жардамчысы болуп эмгек жолумду баштагам.
7) Көптөгөн мыйзамдар... үстүндө иштеп эмгегим бааланып келет.
8) Мамлекеттик сыйлыктар.. татыдым.
2- көнүгүү. Төмөнкү боштуктарга туура келген вариантты белгилеӊиз.
1) 1980-жылы 30-ноябрда Нарын облусунун Ак-Талаа районунун Баетов айылында .......... үйбүлөсүндө туулгам.
2) Мен 1987-жылы Баетов орто мектебинин ....... классына кирип, мектепти 1997-жылы аяктагам.
3) Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетине тапшырдым.
4) 2002-…..-жылдары КУУнун аспирантурасында окудум.
5) 2002-жылдан бери …….. саясий-социалисттик партиясынын мүчөсүмүн.
6) Көптөгөн ............ үстүндө иштеп эмгегим бааланып келет.
3- көнүгүү. Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын бириктиргиле:
өмүр баян
мамлекеттик
мамлекеттик тилди
билимди
макала
текст
жазуу , кызматкер, өнүктүрүү, жогорулатуу , даярдоо, түзүү,
4- көнүгүү. Берилген сөздөрдүн антонимин белгилейбиз
Жакшы –
Ак
Узун
Билимдүү
Караӊгы
Ачык
5- көнүгүү. Берилген сөздөрдүн синонимин табыӊыз.
ЧЫНЫГЫ
ДОС
ИЙГИЛИК –
ПИКИР
нукура, нагыз, анык, нак, кадимки, курбу, бакыт,, ой, ,
6- Көнүгүү. Төмөнкү маалыматтардын туура же ката экендигин белгилегиле

 

1.

I жак менен баяндалып жазылган өмүр баянды журналист жазат.

2.

Өмүр баянда үй-бүлөөсү жөнүндө маалымат берилет.

3.

Өмүр баянда терс фактылар камтылбайт.

4.

Автор өзүн-өзү мактайт.

5.

Хронологиялык тартип сакталат.

6.

Иштеген иштери жазылбайт.

7.

Автордун өз колу менен жазылат.

8.

Ата-энеси тууралуу маалымат берилбейт.

9.

Мамлекеттик сырлар камтылбайт.

10

Окууга же жумушка киргенде жазылат.