17-сабак   Сүйлөшүү:
Диалог: Телефондо сүйлөшүү

Элес: - Алло-о, саламатсызбы?

Кайрат: - Саламатчылык.

Элес: -  Кайрат Осмонович сизби?

Кайрат: - Ооба, дал өзүмүн.

Элес: Сиздин тынчыӊызды алып жаткан  “Шоокум” журналынын кабарчысы Элес Умарова.

Кайрат: Угуп жатам. Кандай маселе боюнча чалдыӊыз эле.

Элес: Сизди жакында алган сыйлыгыӊыз менен куттуктайм.

Кайрат: Ырахмат, ырахмат.

Элес: Жылдын мыкты юристи катарында макала даярдап жаттык эле, мүмкүн болсо жолугуп, өмүр баяныӊызды жакындан билсек дейбиз.

Кайрат: Жолугушууну эртеӊкиге уюштурсак болот. Эртеӊ түшкө чейин бош убактым бар.

Элес: Анда иш ордуӊузга эле барайын. Саат 10:00го барсам туура болобу?

Кайрат: Туура болот. Келе бериӊиз.

Элес: Ырахмат. Жакшы туруӊуз.

Кайрат: Жолугушканча.

Сөздүкчө:

кабарчы –

маселе –

сыйлык –

өмүр баян –

түшкө чейин –

макала –

уюштуруу 
Окуп түшүнүңүз. Сүйлөмдөрдү сандар аркылуу ордуларына коюп, диалогду тууралаӊыз.

Ооба, дал өзүмүн.

 

Ырахмат. Жакшы туруӊуз.

 

 

Угуп жатам. Кандай маселе боюнча чалдыӊыз эле.

Жолугушууну эртеӊкиге уюштурсак болот. Эртеӊ түшкө чейин бош убактым бар.

1

Ало-о, саламатсызбы?

 

Тынчыӊызды алып жаткан  “Шоокум” журналынын кабарчысы Эсен Умаров.

 

Ырахмат, ырахмат.

 

 

Кайрат Осмонович сизби?

Туура болот. Келе бериӊиз.

 

Сизди жакында алган сыйлыгыӊыз менен куттуктайм

 

2

          Саламатчылык.

 

Жылдын мыкты юристи катарында макала даярдап жаттык эле, мүмкүн болсо жолугуп, өмүр баяныӊызды жакындан билсек дейбиз.

Анда иш ордуӊузга эле барайын. Саат 10:00го барсам туура болобу?

 

     Жолугушканча.

Өмүр баян – автобиография.

Кандай жазылат?..

Кантип жазса болот?..

Кайсы учурда керектелет?..

Өмүр баян – бул адамдын өз колу менен эркин формада белгилүү убакыттын аралыгында басып өткөн жолу жөнүндө жазылгын иш кагазы. Өмүр баянды жазууда кандайдыр-бир тартипке салган түрү болбойт жана жазуучунун чеберчилигине жараша болот. Бирок өмүр баянда сөзсүз аныкталган маалымдаректер жана курам бөлүктөр катышуусу керек. 

Ал маалымдаректер төмөнкүлөр: 
1. Иш кагаздын аты (өмүрбаян). 
2. Иш кагазынын тексти:
а) автордун аты-жөнү (ал «Мен» деген жактама ат атооч формасында берилет); 
б) туулган жылы, айы, күнү жана жери;
в) ата-энеси (ата-энесинин аты-жөнү, иштеген жери);
г) билими (орто мектеп, атайын окуу жайы, жогорку окуу жайы);
кесиби, жана ишкердүүлүк түрү;
д) аскерге кызмат өтөгөндүгү тууралуу маалымат; 
е) акыркы иштеген жери жана кызматы; 
ж) эмгек сыйлыктары; 
з) коомдук ишке катышуусу; 
и) үйбүлөлүк абалы жана үйбүлө курамы;
к) үйүнүн дареги, телефон номуру.
3. Аты-жөнү.
4. Өзүнүн колу.
5. Өмүрбаян жазылган жылы, айы, күнү.

Өмүр      баян   -   жазуу                                         

 баян – автобиография

Иш баян – отчет

Дилбаян – сочинение                       

Сүйлөмдөгү сөздөрдү маанисине жараша ажыраткыла
Менөмүрбаянымды жаздым
Сенөмүрбаяныӊдыжаздыӊ.
Алөмүрбаянынжазды.
Бизөмүрбаяныбыздыжаздык
Силерөмүрбаяныӊардыжаздыӊар.
Аларөмүрбаянынжазышты.
Мен өмүр баянымды жаздым. , Сен өмүр баяныӊды жаздыӊ. , Ал өмүр баянын жазды., Биз өмүр баяныбызды жаздык, Силер өмүр баяныӊарды жаздыӊар. , Алар өмүр баянын жазышты.,
Көнүгөбүз! (жак мүчөлөрдү улайбыз)
Менин өмүр баяным.
Сенин өмүр баян...
Сиздин өмүр баян
Анын өмүр баян...
Биздин өмүр баян...
Силердин өмүр баян
Алардын өмүр баян...
ым, ың, ыңыз, ы, ыбыз, ыңар, ы,
Мен 1990-жылы ... төрөлгөм.
Менин ... агроном.
Менин ... мугалим
Мен ... окуганга кызыгам.
Мен мектепти жакшы ... менен бүтүргөм
Кыргыз ... университетинде жогорку билим алгам.
Азыр ... кызматчысы болуп иштейм.
Нарында, атам, апам, китеп, баа, улуттук, салык,

Тилибизди жатыктыралы!

 

Беш күн – иш күн

Иш күн – беш күн

Беш күн бүтсө иш күн бүтөт,

Иш күн бүтсө, беш күн бүтөт

Беш күн – көппү, иш күн –көппү

Иш күн – көппү, беш күн – көппү