14-сабак   ТЕСТ
КМШ
ОМК
ШКУ
ЕККУ
ӨКМ
ММК
Сөздөрдүн котормолорун тапкыла
Заявка
Заказ
Распоряжение
Указ
Положение