13-сабак   ТЕСТ
Гербдүү бланкка “кол коюу” реквизитинин кайсынысы туура жазылган?
“Угулду”, “сүйлөдү”, “чечим кылды” деген сөздөр кайсы иш кагазына тиешелүү?
Кызматтык ишмердик менен байланышкан ар кандай кырдаалдарды түшүндүрүү үчүн кызматкерлер тарабынан мекеменин, уюмдун же ишкананын жетекчисине жазылган расмий иш кагазы кайсы?
Мекеме ишмердүүлүгүн кайсы расмий документтик негизинде жүргүзөт?
Бул бир жактын (ыйгарым укук берүүчү) экинчи жакка (ыйгарым укукка ээ болуучу) жазуу түрүндөгү ыйгарым укук берүүсү.
Мыйзамдык ченемдик актылар
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясы качан кабыл алынган?
Кыргыз Республикасынын Конституциясы канча бөлүмдөн турат?
Мамлекеттик кызматтын жогорку даржадагы класстык чини?
Министрлик ведомстволордо жогорку админстративдик кызматты ким ээлейт
Мамлекеттик кызматкер канча жылда аттестациядан өтүүсү керек?
Мамлекеттик кызматка кирүү үчүн
Мамлекеттик кызматчынын антынын тексти каякта сакталат?
Канча жашка чейин мамлекеттик кызматта иштегенге болот?
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп кайсы тил саналат?
Төмөнкү энчилүү адам аттарынын кайсынысы туура жазылган?
Төмөндөгү георгафиялык энчилүү аттардын кайсынысы туура жазылган?
Төмөнкү өздөрдүн кайсынысы туура жазылган?
Мүчөлөрдү улагыла
төрагасы…, министри…, адиси…
Алмазбек Шаршенович..., Т.Сариев…, К.Бактыгулов…, Д.Ниязалиева...
Компьютер…, буйрук…, чакыруу…
Жаңы-Абад..., Нарын..., Арстанбап..., Бөкөнбаев...
Кыскартылган сөздөрдү чечмелегиле
КУУ
БУУ
ААК
БШК