9-сабак   3-ТЕМА:КЕҢСЕ ИЧИНДЕГИ СҮЙЛӨШҮҮЛӨР

ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМ МЕНЕН ИШТӨӨУГАЛЫ

 Ырларды угуп, тапшырмаларды аткаргыла.

- Алло, алло бул сенсиңби кандай салам!

- Ооба, ооба тааныдынбы жүрөм аман

Сүйлөшүү кайда болуп жатат?
Сүйлөшүү эмне жөнүндө болуп жатат?
Сүйлөшүүгө кимдер катышты?
Телефон чалып жаткан адам кимге кайрылып жатат?
Эмне үчүн чалып жатат?

Жайдын түнү… Аба салкын, ай жарык,

Көп жүрдүк го бак аралап айланып.

Бир кезекте мындай сунуш киргиздиң:

«Болдучу эми, түн ортосу, кайталык…»

Текстте жылдын кайсы мезгили жөнүндө айтылып жатат?
Сунушту ким киргизди?
Убакыт канча болуп калды эле?
Сунуш эмне жөнүндө болду?
Сүйлөшүп жаткан адамдар кимдер?
Сүйлөшүү кайда болуп жатат?

Жолугалы гүлүм жолугалы

Жоодурашып жолоочудай кеп уралы

1.
Сунуш эмне жөнүндө болуп жатат?
Жолугушуу тууралуу сунушту ким киргизип жатат?
Сунушту кимге киргизип жатат?
4. Эмне максатта жолугушууга чакырып жатат?