7-сабак   Окуйбуз


2015-жылдын 23-июнунда              

Кыргыз Республикасынын

Президенти Алмазбек Атамбаев

мамлекеттик кызматкерлерди

кесиптик майрамы –

Кыргыз Республикасынын

Мамлекеттик кызматкерлеринин

күнү менен куттуктоосунун тексти:

«Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер!

Сиздерди кесиптик майрамыңыздар – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм! Кыргызстан көптөгөн сыноолордон, кыйынчылыктардан ийгиликтүү өтүп, өнүгүү жолуна түштү. Ынтымагыбызды арттырып, биримдигибизди чыңдап, ири экономикалык бирликтердин бирине кошулдук.

Мындай жагдай мамлекеттик кызматкерлерге өзгөчө милдет артат. Ар бир мамлекеттик кызматкер бардык дитин коюп, ниетин таза кармап, өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымын кошчу мезгил келди. Мамлекет мага эмне берет дебестен, мен мамлекетке эмне бере алам деп иштей турган учур келди. Мамлекетибизди четтен бирөө келип өнүктүрбөйт, өзүбүз гана бекемдеп, өзүбүз гана гүлдөтө алабыз.

Баардыгыңыздарга чың ден соолук, бакыт-таалай жана жооптуу ишиңиздерге ийгилик каалайм.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                АлмазбекАтамбаев»

 

Сүйлөмдөгү маалыматтардын туура же ката экендигин белгилегиле. Президент А.Атамбаев мамлекеттик кызматкерлердин күнү менен куттуктады Кыргызстан өнүгүү жолунда баратат Чет өлкөдөн келген инвестицияларды тартуу менен мамлекетти өнүктүрүү. Мамлекеттик кызматкер өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымын кошуусу керек Кыргызстандын билим берүү системасын жакшыртуу Коомдун туруктуу өнүгүшү мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө байланыштуу Мамлекеттик кызматкер тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого салым кошот Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү Көп чекиттердин ордун толуктагыла

Тынчтыкты, билимин, жашоосун, ишке ашыруу, кызматкерлер, өнүгүшү, камсыз кылууга, стратегияны

Мамлекеттик .................... Кыргызстанды бекемдөөгө, ..................... жана туруктуулукту сактоого, демократияны тереңдетүүгө, мыйзамдуулукту ............................, элибиздин .................. жакшыртууга бардык күч-аракетин, ..................... жана жөндөмүн жумшайт деп ишенем. Анткени Улуттук .................., өлкөдөгү ири долбоорлорду, программаларды ийгиликтүү ..................., мамлекеттин, жалпы коомдун туруктуу ............... көбүнесе сиздерге байланыштуу.

кесиптик
өлкөнү
тынчтыкты
демократияны
улуттук
туруктуу
майрам, өнүктүрүү , сактоо, тереңдетүү, стратегия, өнүгүү ,

Сөздөрдүн ортосун ажыраткыла.

Тарыхбизгедагыбиржакшымүмкүнчүлүкберди. Мамлекетибизгекелген ооматтыколдончыгарбай,элибиздинишениминактап,биргелешипжаңы,гүлдөгөнКыргызстандыкуруугамилдеттүүбүз!Баардыгыңыздаргачыңденсоолук,бакыт-таалайжанажооптууишиңиздергеийгиликкаалайм.

Сөз жана сөз айкаштарынын котормосун тапкыла.

Кесиптик майрам
мамлекеттик кызматкер
экономикалык бирлик
биримдик
салым
жөндөм
туруктуулук
мыйзамдуулук
улуттук стратегия
долбоор
оомат
мүмкүнчүлүк
гүлдөгөн Кыргызстан
профессиональный праздник, государственный служащий , экономический союз, единый, вклад , способность , стабильность, законность, национальная стратегия , проект, счастье, возможность, шанс , процветающий Кыргызстан ,

Мамлекет башчылары башка өлкөнүн маанилүү майрамдары менен куттуктап бири-бирине куттуктоо телеграммасын жөнөтүшөт.

Кыргыз Республикасынын Президентин А.Атамбаев кимди куттуктады?

Кыргыз Республикасынын Президентин А.Атамбаев кимди куттуктады?
Телеграммада эмне жөнүндө ишеним билдирилди?
Мамлекет башчы А.Лукашенкого эмнени каалады?

Төмөнкү сөздөрдү катыштырып куттуктоо жазгыла.

Урматтуу, кадырлуу, куттуктайм, куттуктайбыз, ийгилик, кесиптештер, жоопкерчилик, кесиптик майрам, каалайм, калайбыз, ден соолук, тилейбиз, ишенебиз.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________