6-сабак   2-тема: Куттуктоо

ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМ МЕНЕН ИШТӨӨ

 

1. Уккула жана кайталагыла.

                   

Куттуктоо каты

Уюм, компания, фирма жана мекеме жетекчилерине, жалпы жамаатына расмий жана кесиптик майрамдарда, мекеменин же кызмат адамынын турмушундагы орчундуу окуяларга байланыштуу жиберилет.
расмий куттукттолор

куттуктоо каты

куттуктоо сөзү

ардак грамота                                          

төш белги                                                

алкыш каты

ыраазычылык катСөздөрдүн котормосу тапкыла.
 

куттуктоо
алкыш
төш белги
ийгилик
майрамдык куттуктоолор
Президенттин куттуктоосу
расмий куттуктоо
кесиптик майрам
жаңы жылдык куттуктоо
туулган күнүң менен
поздравление, похвала, благодарность , нагрудной знак , достижение, праздничные поздравление, поздравление президента, официальные поздравление , профессиональный праздник, новогодние поздравление, С днем рождения,