5-сабак   Маалымат үчүн.

2014-жылдын 14-июлунда Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө” мыйзамы кабыл алынды. Аталган мыйзамдын максаты Биометрикалык маалыматтарды пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын жарандарынын актуалдаштырылган маалыматтар базасын түзүү болуп саналат. Биометрикалык маалыматтар – бул алардын негизинде анын инсандыгын белгилөөгө болуучу Биометрикалык маалыматтар субьектинин физиологиялык жана биологиялык өзгөчөлүктөрүн мүнөздөгөн маалыматтар.

Биометрикалык маалыматтарды чогултуу – бул Кыргызстандын эли үчүн тарыхый көрүнүш. Бул жаңы саясий, социалдык-экономикалык жана эл аралык тармакта жаңы этапка өтүү, каттоонун аналогдук түрүнөн санариптик түрүнө өтүү, жеке маалыматтардын коопсуздугу, документерди жасоону жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу, шайлоо укугун коргоо, таза шайлоо өткөрүү ж.б.

Текстте эмне жөнүндө сөз болгон жок?

Сөз жана сөз айкаштарын бириктиргиле.

маалыматтар
биометрикалык
таза шайлоо
санарипке
шайлоо укугун
коррупцияны
базасы , маалымат, өткөрүү, өтүү, коргоо , жоюу ,

ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМ МЕНЕН ИШТӨӨ

 

1. Уккула жана кайталагыла

Табыш жөндөмө (винительный падеж)

Суроосу

Мүчөсү

Кимди?   (кого?)

Эмнени?  (что?)

 

 

үндүүдөн жана жумшак үнсүздөн кийин

(после гласных и звонких согласных):

                                                         -ны, -ни, -ну, -нү

                                                         -ды, -ди, -ду, -дү

 

каткалаң үнсүздөн кийин (после глухих согласных):

                                                         -ты, -ти, -ту, -тү

Эмнени жарыялайбыз?

Табыш жөндөмөсүнүн тиешелүү мүчөсүн улагыла.

жарлык
макала
акция
тендер
китеп
сынак
кызмат ордуна сынак
иш-чара
ты, ны, ны, ди, ти, ты, ты, ны,

Барыш жөндөмө (дательный падеж)

Суроосу

Мүчөсү

Кимге?   (кому?)

Эмнеге?  (чему?)

 

Каякка?

(куда?)

 

үндүүдөн жана жумшак үнсүздөн кийин

(после гласных и звонких согласных):

                                                         -га, -ге, -го, -гө

 

 

каткалаң үнсүздөн кийин (после глухих согласных):

                                                         -ка, -ке, -ко, -кө

Кайда, каякка жарыялайбыз?

Барыш жөндөмөсүнүн тиешелүү мүчөсүн улагыла
газета
журнал
телеканал
радиоуктуруу
жалпыга маалымдоо каражаттары
интернет
расмий сайттар
га, га, га, га, на, ке, га,

Жарыя

Лейлек районуна караштуу Тогуз-Булак айыл өкмөтү 2014-2015-окуу жылы үчүн мектептерди жылытуу үчүн көмүр сатып алууга тендер жарыялайт. Тендер 2014-жылдын 20-июлунда саат 10.00дө Тогуз-Булак айыл өкмөтүнүн кеңсесинде болот.

         Тендер боюнча суроолор болсо Тогуз-Булак айыл өкмөтүнүн тендер өткөрүү боюнча комиссиясынын төрагасы Коймуратов Коңурбайга кайрылсаңыздар болот.

         Байланыш телефондору: (3656) 60005, уюл: 0772040462

 

Дагы эмнеге тендер жарыялайбыз: барыш жөндөмөсүнүн тиешелүү мүчөсүн улагыла.

....... тендер жарыялайт.
компьютер сатып алуу...
эмерек сатып алуу...
китеп чыгаруу...
тамак-аш сатып алуу...
концелярдык товар сатып алуу...
га, га, га, га, га,

Текст боюнча төмөндөгү сөздөрдү бириктиргиле.

тендер
айыл
сатып
мектептерди
Лейлек
комиссиянын
байланыш
өткөрүү, өкмөтү , алуу, жылытуу, району, төрагасы , телефондору ,
Тендерди эмне үчүн жарыялады?
Тендер өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы ким?
Төмөнкү аталыштардын кайсынысы туура жазылган?
Тендер качан өткөрүлөт?
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Бакай-Ата райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө” мыйзамына ылайык мамлекеттик административдик кызмат ордуна сынак

Жетектөөчү адис – 1орун

Жетектөөчү адис-бухгалтер – 1 орун

Жетектөөчү адис – 1орун

Функционалдык милдеттери:

-аныктамаларды, оперативдик маалыматтарды, каттарды жана суроо талаптарга өз убагында жооп берип, аткарат.

-өз учурунда райондук агрардык сектордо талдоо жүргүзүү, башка адистер менен бирдикте ага баа берүү, кемчиликтерди аныктап жана анын үстүндө иш алып барат.

-башкармалыктын иш кагаздарын мыйзамга ылайык жүргүзөт.

-өз убагында, бекитилген милдетинин чегинде тургундардан түшкөн кайрылууларга, жетекчиликтерге, мекемелерге, уюмдарга түз карап, чечим чыгарууга сунуш киргизет.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке жарыя интернет сайтка чыккан күндөн баштап 14 күндүн ичинде саат 09.00 дөн 17.00 гө чейин тапшыруу керек.

Дареги: Бакай-Ата району, Бакай-Ата айылы, Манас көчөсү № 103, 3 кабат, райондук агрардык өнүгүү башкармалыгы, байланыш телефондору: (03457) 3-21-94, 0778 43 70 60

Сөз айкаштарын түзгүлө.

административдик
сынак
мыйзамына
жетектөөчү
талдоо
функционалдык
агрардык
сунуш
кызмат , жарыялайт, ылайык , адис, жүргүзүү, милдеттер, сектор, киргизүү,