4-сабак   Кулактандыруу

ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМ МЕНЕН ИШТӨӨ

1. Уккула жана кайталагыла. кулактандыруу мекеме жарыя уюм жалпы бөлүм жамаат жарыялоо кайрылуу чакыруу иш-чара борбордук аппарат жыйындар залы

Сөздөрдүн котормосу менен таанышкыла.
 

кулактандыруу                                       

объевление

Мекеме

учреждение

борбордук аппарат

центральный  аппарат

Уюм

организация

жалпы бөлүм

общий отдел

Жарыя

объявление

жарыялоо                    

объявить

Жамаат

коллектив

кайрылуу                              

обращение

Чакыруу

приглашение

газета-журналдар                          

газеты и журналы

Массалык-маалымат каражаттары

средство массовой информации

жыйын                                  

собрание

жыйындар залы

зал собраний

иш-чара

мероприятие

расмий сайттар                              

официальные сайты

кызмат көрсөтүүлөр

услуги

Кулактандыруу – бул мекеменин жана уюмдун жамаат мүчөлөрүнүн кандайдыр бир иш-чараны өткөрүү жөнүндө жарыя кылуусу

Эмне себептен кулактандырабыз

- маалыматты жайылтуу үчүн

- чогулушка же иш-чарага чакыруу үчүн

 -иш-чарага чакыруу үчүн

 -жоголгон нерсени табуу үчүн

-кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү сатуу үчүн

- кызмат көрсөтүүнү сунуштоо үчүн

Кулактандырууну кантип жарыялайбыз:

- телерадио аркылуу

- газета-журналдар аркылуу

- интернет-сайттар аркылуу

- банер-афишалар аркылуу

- А4 кагазга жазып эл көп жашаган жерлерге чаптоо аркылуу

Кулактандыруу

Эгерде Сиз СССРдин паспорту менен жүргөн болсоңуз же жарандыгыңыз тактала элек болсо же документиңиз жок болуп балдарыңызга туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жүргөн болсоңуз, акысыз юридикалык консультация алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыңыз. Консультация берүү 2015-жылдын август айынын аягына чейин жүргүзүлөт.

Байланыш телефондору: 98 61 92, 66 61 20

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Кулактандыруу эмне үчүн берилип жатат?
Кулактандырууну кайсы мекеме берип жатат?
Кулактандыруу кимдер үчүн берилди?

Төмөндөгү сөз жана сөз айкаштарын бириктиргиле

туулгандыгы тууралуу
СССРдин
мамлекеттик
юридикалык
Байланыш
күбөлүк , паспорту, каттоо кызматы, консультация, телефондору,
Төмөндөгү бош орундарды толуктагыла

туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жүргүзүлөт, СССРдин паспорту,  жарандыгыңыз, юридикалык

Кулактандыруу

Эгерде Сиз .................................... менен жүргөн болсоңуз,  ...................................... тактала элек болсо же документиңиз жок болуп балдарыңызга ................................................... ала албай жүргөн болсоңуз, акысыз .............................. консультация алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыңыз. Консультация берүү 2015-жылдын август айынын аягына чейин ............................... .

Байланыш телефондору: 98 61 92, 66 61 20

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Кулактандыруу

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары

Кыргызстандын бардык аймактарында биометрикалык каттоо пункттары иштеп баштады. Каттоодон өтүү үчүн (ID) паспортуңуз менен каалаган пунктка кайрылсаңыздар болот. Биометрикалык каттоодон өткөрүү бекер жүргүзүлөт.         

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматы

Төмөндөгү маалыматтардын бар же жок экендигин белгилегиле.

Кыргызстандын бардык аймактарында биометрикалык каттоо пунктары иштеп баштады Биометрикалык каттоодон акча төлөп өтөт Каттоодон өтүү үчүн паспорт керек Биометрикалык каттоодон өтүү үчүн кезекке туруу керек Биометрикалык каттоодон милдеттүү түрдө өтүш керек Кыргызстандын жарандары биометрикалык каттоодон өтүшү керек Сөздөрдүн котормолорун таап бириктиргиле
каттоо
жаран
милдеттүү
кезек
аймак
регистрация , гражданин, обязательный , очередь, территория,