17-сабак   Речтик конструкциялар Речтик конструкциялар

Этиштин терс формасы  \Чакчыл

Мүчөлөрү

Мисалдар

Мүчөлөрү

Мисалдар

Чакчыл

III жактын мүчөсү(этиш)

-ба

карыба

-па

талыкпа

 

 

т

-бе

текеберленбе

-пе

кетпе

-бо

кордобо

-по

кошпо

 

-бө

которүлбө

-пө

күтпө

 

 

 

 

 

 

 

Мисалдарга көңүлүңүздү буруңуз:

·         Адептүү, ыймандуу, акылдуу бала ата-энени карып калган убакта кордобой(т.) (багат.)

        Сабырдуу ак сакалдар балдарына текеберленбей(т)  ак батасын берет.


        Ынтымагы жок үй-бүлө өйдөгө которүлбөйт.

         Балдары жакшы болсо ата-эне эрте карыбайт.

 

         Эмгекти сүйгөн жаштар талыкпайт.

        Убакыт зымыраган куштай эч күтпөйт

        Жакшы кылык-жорук эстен кетпейт.

        Маданяттуу инсадар өзүнүн речинде

                                                                        ар кайсы тилди кошпойт

 

Сүйлөмдөрдү окуңуз. Кашадагы сөздөрдү тиешелүү формада жазыңыз.
Сабырдуу ата-эне тентек, шок баланы -------------------(кордо) тарбиялайт
Ийгтиликке жеткиси келген адам ---------------------------(талык) эмгектенет.
Билимдүү көптү билген мугалим ойду ---------------------(текеберлен) түшүндүрөт.
Айылдын карыясы жаштарга --------------------------------(каадалан) батасын берет.
Жогорку билим алган бала энесине билими жөнүндө -----(көтөрүл) түшүндүрүп берет.
Жаман ой (кет) жакшы ой келбейт.
бой, пай, бей, бай, үп, пейт,
Көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү жазыңыз.
Ата-энем...... пенсия жашында экенин билсин
2015-жыл..... 17-майын...... энелер..... арналган жыйын болот
Атам кыргыз мамлекеттик медициналык академия...... дарылоо факультети деканы болуп иштейт.
Энем мамлекеттик авто инспекция...... кадырлар бөлүмүндө отуз алты жыл эмгектенди
Мен өзүм тышкы иштер министрлиги....... кеңсе башчы.......... орун басары болуп иштеймин.
дин, дын да ге, сында нин, сында, нин нын,