15-сабак   тесттерди иштегиле
Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү киргизүү жөнүндө М И Л Д Е Т Т Е Н Д И Р Е М: 1. Борбордун бардык бөлүмдөрүндө, кызматтарында иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн. 2. Директордун жалпы маселелер боюнча орун басары С. Жайнакова 2011-жыл¬дын 1-мартынан баштап иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окутууну уюштурсун. 3. Бардык иш кагаздарынын кыргыз тилиндеги формасы көбөйтүлсүн жана кызматкерлер тарабынан иш учурунда колдонула баштасын. 4. Муну аткаруу боюнча көзөмөл директордун орун басары С.Жайнаковага жүктөлсүн. Директор А. К. Шаршеева Юрист Г. Ш. Момбаева Омуралиева Р. Кызматкерлерге тааныштырылды. 08-12-көктөмгө. 25.01.2011.
2013-жылдын 26-июнунан баштап кезектеги эмгек өргүүгө чыгууга уруксат берүүңүздү өтүнөм.
Иш кагаздары кандай жазылат?
Берилген сүйлөм иш кагазынын кайсы түрүнө кирет? 2013-жылдын 26-июнунан баштап кезектеги эмгек өргүүгө чыгууга уруксат берүүңүздү өтүнөм.
Иш кагаздары кандай жазылат?