14-сабак   тест
Негиздеме-маалымкатта пункттар кандай ырааттуулукта жазылат?
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорундагы пункттар кандай тартипте жазылат?
Буйруктун долбоорун макулдашуу барагы кандай болот?
Иш жагдайына байланыштуу төмөндөгүлөрдү маалымдайм: 2015-жылдын 20-апрелинде эртең менен жумушка башкы адис Калмырзаев Мирбек 45 мүнөт кечигип келди, кечигип калышына байланыштуу жүйөлүү себептерин көрсөтө алган жок. Бул иш тууралуу тиешелүү чара көрүшүңүздү суранам.
«Өзгөртүп түзүү жана жоюу» деген сөздөр кайсы иш кагазында кездешет?
Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы иш кагаздарында кездешет?
«Негизи» деген сөз кайсы иш кагазында колдонулат?
Кайсы катардагы сүйлөм иш кагазынын стилинде жазылган?
Кайсы катардагы сүйлөм иш кагазынын стилинде жазылган?
Кайсы катардагы сүйлөм иш кагазынын стилинде жазылган?
Кайсы катардагы сүйлөм иш кагазынын стилинде жазылган?
Кайсы сүйлөмдөгү асты сызылган сөз адабий тилдин нормасына ылайык келбейт?
Гимндин 3-куплетинин 1-сабы кайсы сөз менен толукталат? Аткарылып элдин ...............................,
Төмөндөгү варианттардан айтылышы менен жазылышы ар башка, бирок жакын маанини билдирген иш кагазын тапкыла.
Төмөндө берилген кайсы варианттагы сөздөрдүн ортосуна сызыкча коюш керек?
Берилген сүйлөмдөргө кандай тыныш белгиси коюлушу керек?
Берилген сүйлөм иш кагаздын кайсы түрүндө кездешет? Бул жолку заказыңыздарды аткара албагандыгыбыз үчүн өкүнөбүз. Мын-дан ары кызматташтыгыбыз уланат деп ойлойбуз.
95. Кептик этикеттин бирдиктеринен аскердик формада коштошууну тапкыла.
Толуктаңыз. Көрсөтүлгөн суммадан ашпаган каражатка _______ алынышына __________ .
Кептик этикеттин бирдиктеринен нейтралдуу, бир аз катуураак кечирим суроону тапкыла.
Кеңсе этикетинен кайсы сунуш туура?
Жумушка орношпоюн десеңиз, …........................................................
Кайсы катардагы сөздөрдүн баарында дефис туура коюлган?
Урматтуу курстун катышуучулары! Иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча атайын уюштурулган курска катышып, сынактарды ийгиликтүү тапшырып, сертификатка ээ болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ээ болгон жөн-билги, билимиңиздерди ишиңиздерде ийгиликтүү пайдаланып, элге, мамлекетке ак кызмат өтөйсүздөр деп ишенем. Сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик жана мамлекеттик кызматкер наамына татыктуу адамдардан болушуңуздарды каалайм.
Мазмунуна жана максатына ылайык маалыматтык жана отчёт¬тук болуп экиге бөлүнөт.
Бул бир жактын (ыйгарым укук берүүчү) экинчи жакка (ыйгарым укукка ээ болуучу) жазуу түрүндөгү ыйгарым укук берүүсү.
Бул иш кагазында адамдын эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактылар камтылат.
Маанилүү жана көп киши катышкан жыйындын, чогулуштун, конфе¬ренциянын же бир олуттуу маселе талкуулаган атайын отурумдун өткөрүлүшүн, андагы катышкан адамдардын сүйлөгөн сөзүн жана кабыл алынган чечимин же токтомун баяндаган документ.
Эмгек тартиби сакталбагандыгы жөнүндө кайсы иш кагазда айтылат?
Уюм, мекеме же жеке адамдардан бир нерсени алуу фактысын тастыктоочу документ
Мамлекет башчысы тарабынан чыгарылуучу ченемдик же индивидуалдык акт болуп саналат.
Бул бардыгы үчүн бирдей милдеттүү жүрүм-турумдардын эрежеси камтылган ченемдик-укуктук акт.
Бул убакытта өзүн мыкты … жана алдыңкы мамлекеттик кызматкердин ….
Бул эмне? 2010-2011-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча окуу жайдын Профсоюздук кеңешинин төрагасынын отчётун угуу.
Төмөндөгүдөй маанидеги сүйлөм кайсы иш кагазына мүнөздүү?Мындай көрүнүш кайталанбай тургандыгын билдиремин
Бул сөз кайсы иш кагазында жазылат? Сизди урматтоо менен уюштуруу тобу
Кадрлардын өздүк курамы боюнча Г. Бекбоева жөнүндө Бекбоева Гүлжан Карыпбаевна ээлеген кызматынан бошотулуп, 2006-жылдын 10-октябрынан штаттык ырааттамага ылайык айлык акы менен окуу-инспекция бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалсын. Негизи: Г. Бекбоеванын арызы.