12-сабак   БУЛ СӨЗДӨР ЖАНА СӨЗ АЙКАШТАРЫ КАЙСЫ ИШ КАГАЗЫНДА КЕЗДЕШЕТ? БУЛ СӨЗДӨР ЖАНА СӨЗ АЙКАШТАРЫ КАЙСЫ ИШ КАГАЗЫНДА КЕЗДЕШЕТ?
Жыйналыш,талкуу,семинар,тегерек стөл,чогулуш,тренинг,дебат, өткөрүлөт,болот,жүргүзүлөт,күн тартиби,угулат,талкууланат,
Которулдум,кабыл алындым, кирдим, иштедим, сыйландым, аяктадым, бүтүрдүм, артыкчылык диплому
Кызматка алууңузду, кызматтан бошотууңузду,башка бөлүмгө которууңузду, мүмкүнчүлүк берүүңүздү,бүгүнкү күндөн баштап,кабыл алууңузду,уруксаат берүүңүздү
Акт түзүүдө кайсы сөз айкашы колдонулат?
КЫСКАРТЫЛГАН СӨЗДӨРДҮ ЧЕЧМЕЛЕГИЛЕ
ААК
АКШ
ЖОЖ
БУУ
БСУ
ИИМ
КТРК
ТИМ
ФАП
КУУ