11-сабак   тест
Кайсы сүйлөм туура жазылган?
Кайсы сүйлөм туура жазылган?
СТИЛДИН ТҮРЛӨРҮН АНЫКТАГЫЛА
Акыры үйдө камалып отура албады Раймалы ага,Сараласын минип чоң мааракеге жөнөп калды.Домбурасын да алып алды жанына.Анткени той берип жаткандар ырдабасаң да мейман болуп кет деп суранышкан.Кайра тез эле кайтууну ойлоп,жөнөп кетти.
Улутту башка улуттардан айырмалап турган эн негизги белгилерине тил ,салт-санаа,үрп-адат,улуттук кийими жана кол өнөрчүлүгү кирээри баарыбызга маалым.Өзүбүз чакан эл болгонубуз менен ата-бабалардан калган мурастарыбызды,рухий дөөлөттөрүбүздү ыйык тутуп келебиз
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Профсоюздук кеңешинин чогулушу 2015-жылдын 21-майында саат 14:00дө өткөрүлөт.Чогулушка бардык факультеттердин окутуучулары жана кызматкерлери катышуусу керек.
Чыгыш таануу факультетинин 2015-жылдын 4-апрелинде өткөрүлүүчү адабий-музыкалык кечеге чакырат.Сизди өзүңүздүн окумуштуулук ,чыгармачылык өмүрүңүздүн кызыктуу жерлеринен айтып берет деген ойдобуз
1995-жылы Ж.Баласагын атындагы КУУнун экономика жана башкаруу факультетине тапшырып 2000-жылы бүтүрдүм. 2000-2006-жылдары Бишкек шаарынын каржы башкармалыгына адис катары катары кабыл алынынып, 2006-жылы конкурстук негизде «Бай түшүм» банкынын кредиттик бөлүмүнө башкы адис катары кабыл алындым. Учурда ушул банктын кредит жана аудит бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жатам