6-сабак   АКТ
Бир нече киши тарабынан түзүлүп, окуяны, фактыны, кырдаалды, тастыктоочу документ. Актыны түзүү себептери ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан актынын түрлөрү да абдан көп болот. Мисалы: мөөнөтү өткөн документтерди жок кылуу актылары;   эмеректерди жараксыз деп табуу актылары, объекттерди кабыл алуу актылары; тапшыруу,кабыл алуу актылары, мекеме, уюм, ишкананы жоюу актылары, турак-жайлардын жараксыз абалга келгендигин тастыктоочу актылар ж.б. боюнча актылар.
Акт уюмдун жетекчисинин буйругу менен түзүлгөн атайын комиссия же текшерүүгө юридикалык укугу бар адамдар тарабынан жазылат. 
1.

Чүй областынын  Аламүдүн районунун  Таш-Дөбө айыл өкмөтүнө караштуу Таш-Дөбө айылынын    Кутманов көчөсүнүн №7- үйүнүн                  абалын аныктоо жөнүндө

                                                     Акт

Биз,төмөндө кол коюучулар,Таш-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Алжанов Ж.,Таш-Дөбо айылдык кеңешинин депутаты                                                                                                                                                                                      БирназароваР.К.,социалдык коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Варанкина Р.Т. ушул актыны түздүк.Тоодон агып келген суу өз нугунан чыгып,Кутманов көчөсүнүн №7- үйүн  каптап кеткен.Селдин кесепетинен үй жараксыз абалга келип,үйдүн тургундары көчүүгө аргасыз болушкан.

............................................... Ж.Алжанов

............................................... Р.Бирназарова

............................................... Р.Варанкина

Сүйлөмдөрдүн конструкциялары

 Актты түзүү себептери ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан   акттынын түрлөрү да абдан көп болот.

1.   Техниканын бузулуу себептери ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан аны кылдат аныктоо зарыл

2.   Оорунун себептери ар кандай болушу мүмкүн, андыктан аны дарылоонун жолдору да ар түрдүү  болот.

3.   Ишкананын жоюлуу себептери ар кандай болушу мүмкүн, ................................................................

2.
3.
Төмөнкүлөр БуюмдардынИшти Жогоруда тизмесианыкталдытапшыруукөрсөтүлгөн

Боштуктарды туура келген сөздөр менен толуктап,акт түзүңүз.
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы
Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо Департаменти
   Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо
                боюнча Бишкек шаардык башкармалыгы
           Жер тилкесинин накта  чек-арасын аныктап берүү

                                               АКТы
“___” _______201_ж.                                                    Бишкек ш.
Биз төмөндө кол койгондор:
1.Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Бишкек шаардык башкармалыгынын өкүлдөрү
___________________________________________________________________                                        (аты-жөнү)
2.__________________________________________________________________                                       (аты-жөнү)
201_-жылдын “___”______________№ ___________каттын негизинде жана
_________________________________________________  ылайык   Бишкек   _                                 (документтин аталышы)
  шаарындагы_________________________________________________________                                           (дареги) 
жайгашкан    жер тилкесинин чек-арасынын аныкталгандыгы тууралуу ушул  актыны түздүк
Адис(тер)___________________________________________________________                                           (аты –жөнү)
Арыз ээси______________________________________________________
                                            (аты –жөнү)
 

 

                        Акт
Биз,төмөндө...........,”Кама” чакан  ишканасынын генералдык  директору А.Осмонов,кызматчылары Баялиев Д., КүмүшбековУ., кампа башчысы Мамбетказиев О.  .............. түздүк.Төмөнкү аты аталган мүлктү ”Кама” чакан ишканасынын ...........өткөрүп, “Баргы”ишканасынын кампа .......сактоого алды.
                 1.Компьютер-5  (беш)  комплект
                 2. Стол -3 (үч) даана
                 3.Отургуч-10 (он) даана
.............................................                      А.Осмонов
.............................................                      Д.Баялиев
............................................                       У.Күмүшбеков
............................................                       О.Мамбетказиев
(ушул актыны, башчысы, кол коюучулар, мүлктү, өкүлдөрү)

Бекитемин
                                                                       “Дуал Ком”ЖЧКсынын   
                                                                           ....................директору
                                                                          Ким  И.А.
                                                                          Колу/...........................
                                АКТ
   Биз,төмөндө кол коюучулар.................
(компьютердин тетигин алмаштыруу,баасы 530сом)

Илик жөндөмөсү

Таандыкты билдирүү

-нын;-нин;-нун;-нүн

-дын;-дин;-дун;-дүн

-тын;-тин;-тун;-түн

Ишкананын жетекчиси               Сайдын суусу                       буюмдардын тизмеси                                              

Комиссиянын мүчөлөрү

Даталарды аныктоо

2015-жылдын май айы,                      май айынын он экиси

Бүтүн нерсенин бөлүгүн аныктоо
 

Акчанын көбү жумшалды             Үйдүн жарымы  сатылып кетти  Эмеректердин бир нечеси жараксыз деп табылды
 

Жанында,астында,   үстүндө,оң/сол жагында,мандайында, ичинде,тушунда ж.б.деген жандоочтор менен колдонулуусу
 

Столдун үстүндө иш кагаздары жатат.                                 Документтердин ичинде арыздар бар

Төмөндөгү сөздөрдү жана сөз айкаштарын илик жөндөмөсүндө коюп жазыңыз (–нын,-дын,-тын)
Кыргыз Республикасы
жер тилкеси
чек арасы
документ
башкармалыгы
адистер
көчөсү
компьютер
тургундар
Бишкек шаары
мэриясынын
токтому
үчүнчү жак
кадрлар
бөлүмү
2015-жыл
аяк оона айы
<%= value %>
нын, нин, нын, тин, нын, дин, нүн, дин, дын, нын, нын, нун, тын, дын, нүн, дын, нын,